CRISTALUL DE CUARŢ
Proprietăţi fizice
în teoria şi practica noastră se impune întrebarea: Ce sînt cristalele? Răspunsul poate fi găsit în mai multe moduri. Din punct de vedere fizic, cristalele sînt apă fosilizată. Ele iau naştere atunci cînd apa se combină cu un element în anumite condiţii de presiune, temperatură-şi energie. Cînd există aceste condiţii, apa va provoca ■(sau permite?) transformarea elementului în cristal. (Din punct de vedere metefizic, apa – izvor al vieţii – permite unui membru al regnului mineral să ajungă în forma unei fiinţe mai unitare şi ordonate, tinzînd spre o dezvoltare superioară în cadrul universului).
Siliciul, sub formă de nisip, se combină cu apa şi rezultă bioxidul de siliciu sau cristalul de cuarţ.
Cristalele au anumite proprietăţi fizice; la cristalul de cuarţ, aceste proprietăţi se numesc piezoelectrice.
Cuarţul amplifică, transformă, înmagazinează, focalizează
şi transferă energia. O lamelă de cuarţ dintr-un microcircuit
amplifică semnalul electric – datorită acestei proprietăţi s-au
născut microfonul, difuzorul şi toate formele de echipament
audiovizual. *s» ^_
Cuarţul transformă energia! Dacă este comprimat, generează electricitate. Cînd se transmite un curent electric prin cristal, acesta se măreşte. Un curent alternativ îl face să se mărească şi să se comprime alternativ. Acest lucru realizat suficient de rapid poartă numele de oscilaţie. Cînd este tăiat în forme precise, cuarţul vibrează în ritmuri exacte şi transformă electricitatea în unde care pot fi emise ca în semnalele radio şi TV.
Cuarţul transformă energia solară în electricitate în dispozitive numite celule fotoelectrice.
El înmagazinează energie. O lamelă de cuarţ într-un microcircuit înmagazinează mari cantităţi de date în “memoria” unui computer.
Cuarţul este folosit să transmită informaţii în computere . şi în funcţii sofisticate de comutare electronică. Capacitatea cristalului de a vibra în ritmuri precise este folosită la obţinerea aparatelor de măsură a timpului, extrem de exacte.
Cuarţul focalizează energia. în laseri, cristalele ne permit să măsurăm distanţa pînă la Lună cu precizie de secunde, să ardem prin pereţii de oţel sau să efectuăm delicate operaţii pe ochi.
Proprietăţi metafizice
în metafizică, toate proprietăţile fizice au corespondenţă în lumea mentală sau psihică. Poate că ar trebui să dezvoltăm definiţia metafizicii. Meta înseamnă “mai sus sau dincolo de”. Prin urmare, metafizica se află mai sus sau dincolo de fizică. Dacă fizica este, eventual, studiul acţiunii energiei, nimic nu poate fi mai sus şi dincolo de ea deoarece totul este energie într-o formă oarecare. Atunci putem noi separa o parte din ea numind-o “fizica minţii”, studiu al acţiunii energiilor mentale?
Efectele cristalului asupra energiei mentale sînt tot atît de impresionante ca şi efectele asupra energiei fizice.
Amplificarea. Cristalele amplifică nu numai energia corpului ci şi gîndurile. Ele conferă gîndurilor forţă şi claritate. Ele permit gîndurilor să influenţeze materia într-un mod mai eficient. Luaţi două plante de acelaşi fel şi aceeaşi mărime. îngrijiţi-le şi udaţi-le la fel şi puneţi un cristal lîngă una din plante. Cu un cristal în mîna stîngă, creaţi imaginea mentală a plantei cu cristal, crescînd înaltă şi viguroasă. Vorbiţi plantei şi arătaţi-i cît de frumoasă este şi va fi. Umpleţi-o cu căldură şi afecţiune. Nu faceţi nimic pentru cealaltă plantă. Udaţi-o fără să-i acordaţi vreo atenţie. Rezultatele vor arăta o impresionantă diferenţă de creştere, după o lună.
Transformarea. Umpleţi două pahare cu apă de robinet. Aşezaţi unul dintre ele pe un mănunchi de cuarţ de aproximativ 5 cm în diametru. Puneţi celălalt pahar la o distanţă de cel puţin 3 metri. Lăsaţi-le 24 de ore. Gustaţi apa. Va exista o diferenţă considerabilă de gust între cele două pahare. Energia cristalelor va transforma compoziţia moleculară a apei.
înmagazinarea. Putem încărca un cristal cu energie, iar el o va stoca pentru uz ulterior. Experienţa ne-a demonstrat că putem înmagazina informaţia în cristal. Nu avem un test specializat ca să demonstreze acest lucru. Vă amintiţi, din filmul Superman, cristalul cunoaşterii care l-a învăţat pe copil şi mai tîrziu pe adult ? Lucrăm acum la tehnici de înregistrare şi recuperare a formelor de gînduri depozitate în cristale. Luaţi ca exemplu craniile cristaline găsite în America Centrală, despre care mulţi cercetători ai cristalelor cred că sînt astfel de computere pentru stocare. Aceşti cercetători au avut viziuni din toate epocile şi au constatat că au conştientizat o nouă cunoaştere după ce au lucrat cu craniile respective.
Focalizarea. Cu gîndurile noastre putem focaliza energia exact acolo unde dorim. Putem folosi această capacitate pentru vindecarea cu cristale. Acest lucru este detaliat mai tîrziu.
Transferarea. Cristalul ne permite nu numai să transferăm direct energie la cineva din apropiere, ci s-o şi proiectăm la distanţe de mii de mile. Cristalul este un ajutor excelent pentru telepatie, trimiterea şi receptarea gîndurilor.
Se poate chiar mai mult. Cristalul este un coridor între dimensiunea fizică şi dimensiunile mentale. îl putem folosi ca să comunicăm cu mineralele, plantele şi animalele. Putem comunica şi cu inteligenţa exterioară dimensiunii fizice. Putem vorbi cu îngerii, maeştrii, învăţătorii, vindecătorii. Mulţi dintre ei au multă înţelepciune de împărtăşit. Sînt nerăbdători s-o facă, dar nu pot decît atunci cînd avem mijloace să ascultăm. Unele persoane au auzul interior deschis şi pot recepţiona – şi recepţionează. Alţii trebuie ajutaţi. Cristalul poate fi mijlocul care vă înlesneşte comunicarea.
Cristalul poate determina alterarea stării de conştientă. El poate servi drept vehicul pentru a ajunge la talentele şi capacităţile mentale, pentru a le folosi. Toate capacităţile paranormale pot fi stimulate şi amplificate prin folosirea cristalului. Folosirea metafizică cea mai eficientă este în vindecare. Aici, cristalul ajută mentalul metafizic să dirijeze corpul fizic spre refacere şi echilibrare. Astfel, cristalul poate fi vehiculul de unire a fizicului şi metafizicului.
ATLANTIDA
S-au scris mii de cărţi despre Atlantida. Numai cîteva dintre ele menţionează cristalele. Edgar Cayce, mediumul din Virginia Beach, Statul Virginia, Ie-a amintit de mai multe ori în comunicările făcute în stare de transă.
în cartea Românce of Atlantis (=Povestea Atlantidei), Taylor Caldwell a scris la vîrsta de 12 ani despre folosirea cristalelor pentru întinerire, pentru menţinerea în viaţă timp de sute de ani.
Ruth Montgomery vorbeşte în The World Before (=Lumea care a fost) despre folosirea cristalelor în Atlantida şi Lemuria.
Metoda canalizării intuitive foiosită de noi ne-a dezvăluit o întreagă civilizaţie, de o putere şi o splendoare incredibile, datorate ştiinţei cristalelor. Maşinile erau puse în funcţiune cu puterea minţii. Cristalele erau folosite pentru furnizarea puterii libere nelimitate. Cu ajutorul cristalelor se transforma energia solară într-o formă de electricitate. Am văzut imaginile lentilelor concave şi convexe care captau şi transformau razele soarelui şi depozitau energia într-un material lichid. Ulterior am identificat acest material ca fiind o soluţie de cristale lichide.
Reţele mari erau destinate captării şi folosirii cîmpului energetic al pămîntului. Toate funcţionau pe bază de cristale.
Folosind gîndirea controlată la dirijarea modificărilor chimice ale materiei se obţineau cristale uriaşe, cu forme exacte. Chiar aspectul molecular era modificat pentru a modela şi dirija energia în forme exacte. Sunetul şi lumina erau trasate în frecvenţe precise nu numai fizice, dar şi mentale. Acestea erau trimise prin cristale menite să acţioneze nave aeriene, marine şi submarine. Descoperirea folosirii cristalelor pentru controlarea incredibilei reacţii energetice dintre materie şi antimaterie a dat naştere zborului spaţial. Cînd această acţionare a fost legată de capacitatea cristalului de a acţiona mentalul în călătoria interdimensională, s-a putut proiecta nava spaţială interstelară şi s-a putut astfel zbura spre stele.
Cristalele erau folosite în construcţii. Am văzut imaginea unor astfel de oameni aşezaţi în cerc în jurul unui cristal. Toţi oamenii erau învăţaţi din copilărie să realizeze concentrarea perfectă. Am putut vedea un fascicul de energie străbătînd mile întregi pînă la un operator care ţinea în mînă o cutie prevăzută cu o pîrghie, avînd în partea de sus o manetă de comandă. A îndreptat-o către o piatră uriaşă, a mişcat pîrghia şi piatra s-a ridicat, a rămas în aer. O comandă simplă şi omul a adus piatra în faţa lui.
Turnuri mari gen far au fost construite în apropierea mării. Acolo stăteau operatori care comunicau cu delfinii şi balenele. Cu ajutorul lor, operatorii se îngrijeau ca bancuri de peşti să aştepte năvoadele în larg.
O parte din inginerii-preoţi vorbeau spiritelor deva ale regnurilor animal şi vegetal. Cu ajutorul acestor deva s-au făcut experienţe în vederea obţinerii unor noi forme de viaţă. Jumătate animale, jumătate plante, au fost create animale cu aripi sau cu trup de peşte. Unii chiar au unit animale şi oameni obţinînd oameni-pasăre, sirene, minotauri şi centauri. Nimic nu era imposibil deoarece cristalele i-au dat omului dominaţia asupra tiparelor creţiei. Aceşti oameni erau ca zeii.
Frumoase şi puternice temple de vindecare au umplut ţinutul. Aici combinarea energiilor luminii, culorii, sunetului, magnetismului şi gîndului erau canalizate prin cristale pentru a face vindecări miraculoase.
Atlanţii stăpîneau complexitatea tuturor razelor şi subrazelor de culoare şi sunet. Au făcut diagramele traiectelor neurologice ale corpului omenesc. Ei cunoşteau toate canalele corpurilor energetice. Chirurgia eterică pe corpul energetic era de preferat celei pe corp fizic. Atunci cînd trebuia, vindecătorii preoţi intrau în contact cu corpul mental al pacienţilor pentru a comanda celulelor corpului să se depărteze şi să expună un organ bolnav. Vaselor de sînge li se imprima închiderea. Celulele din jurul organului respectiv îşi micşorau aderenţa şi împingeau organul la suprafaţa corpului unde vindecătorul îl prelua şi îl introducea într-o cameră de întinerire. Organul refăcut era reintrodus în corp. Celulele se uneau lent, vasele de sînge trimiteau sînge în organ, iar plaga se închidea singură. Nu se înregistra nici o suferinţă, sîngerare, infecţie sau şoc.
Unii au denaturat marea forţă pozitivă a cristalelor. Puterea lor a fost folosită ca să distrugă şi să înrobească. Uriaşele energii eliberate au provocat dezechilibrul pămîntului. Un cutremur puternic a dus la distrugerea Atlantidei.
Cîţiva supravieţuitori au dus cristalele în alte ţinuturi. în Egipt, au construit o piramidă înaltă, folosind cristalele la ridicarea şi amplasarea blocurilor masive.
Ei au folosit energia similară laserului pentru a tăia şi îmbina piatra atît de precis încît o hîrtie îndoită nu poate pătrunde printre blocuri de piatră care cîntăresc tone. Au construit baza din granit, ştiind că greutatea pietrelor de deasupra va comprima cuarţul din el, obţinînd un cîmp energetic pe care l-au folosit apoi la vindecare, întinerire şi ceremonii religioase. Au acoperit cu gresie şi calcedonie pentru a obţine un rezonator; deasupra au pus un cuarţ pur. Cu acest transmiţător gigantic au putut menţine o comunicare limitată cu prietenii din Pleiade sau alte sisteme stelare.
Oriunde au mers, supravieţuitorii au lăsat dovezi. Le-au lăsat sub Marea Piramidă din Egipt, în peşterile din Munţii Tibetului şi în piramidele din China, America de Sud şi America de Nord. Vîrfurile munţilor din toată lumea păstrează şi ele depozitele lor. Au lăsat tăbliţe de piatră lucrate de mîna omului, grele ca diamantele. Au lăsat cărţi de aur şi mii de cristale.
Adevărata informaţie a stat în cristale, unde a fost stocată sub formă de holograme cunoaşterea de 200.000 de ani a uneia dintre cele mai puternice civilizaţii de pe pămînt. Aceste cristale vor fi găsite şi descifrate înainte de sfîrşitul acestui secol.
CURĂŢAREA Şl ALTE ELEMENTE FUNDAMENTALE
Cînd intraţi în posesia unui cristal de cuarţ, veţi ţine cont de cîteva elemente fundamentale. Mai întîi, cristalul trebuie să fie curăţat. Dacă nu poate fi curăţat pe loc, trebuie să-l purificaţi. Pentru definirea curăţării şi purificării este nevoie de unele
explicaţii.
Cîmpul vital al omului este cel mai puternic dintre toate cîmpurile vitale organice sau anorganice (se consideră organice cîmpurile care conţin carbon). După oameni, în ordinea intensităţii, sînt cîmpurile vitale animal, vegetal, mineral.
Cînd altcineva atinge cristalul vostru, lasă amprenta propriului cîmp vital pe cîmpul vital al cristalului. Orice există este o formă de energie. în amprenta cîmpului vital uman se află nivelul energetic afectiv şi mental al acelei persoane, din momentul imprimării. Cineva cu grad înalt de sensibilitate poate să atingă cristalul şi să folosească energia amprentată pentru a se acorda cu persoana care a amprentat şi poate primi astfel impresii^ de la acea persoană. Aceasta este psihometria.
în mod similar, acest nivel energetic afectiv poate fi recepţionat inconştient de către cineva care nu are antrenament în percepţia energiei. Respectivul poate să creadă că aceste efecte sînt ale sale. Acest lucru poate fi extrem de perturbator.
O altă consideraţie este posibilitatea unui transfer de energie. Cînd intraţi în legătură cu energia altei persoane există posibilitatea ca acea persoană să pătrundă în voi şi să vă ia energia. Gîndiţi-vă la două baterii. Dacă legaţi două baterii cu sarcină diferită, ele se vor egaliza. Cea cu sarcină mai mare se va descărca iar cea cu sarcină mai mică se va încărca. Acelaşi lucru se întîmplă şi cu oamenii. Vă puteţi simţi încărcaţi cu energie şi cineva care se conectează la voi prin cristal poate prelua această energie dacă este mai slab încărcat decît voi.
Pentru a evita aceasta, cristalul trebuie curăţat de energia amprentată, ceea ce se poate realiza practic prin acoperirea cristalului cu sare de mare timp de şapte zile. Puteţi introduce cristalul într-o soluţie sărată de 230 g sare de mare la 4 litri de apă, tot pentru şapte zile.
Metode mai puţin recomandate: treceţi cristalul peste polul sud ai unui magnet pentru a-l demagnetiza sau introduceţi-l într-o soluţie de 4 linguri de sare de bucătărie la 4 litri de apă. O altă soluţie clasică este obţinută din o parte rachiu şi o parte apă. Aproape cea mai bună metodă: vin de Porto fierbinte sau vin de Xeres clocotit, apoi închis şi lăsat astfel. Toate acestea se vor folosi timp de maximum şapte zile.
După cum vedeţi, metoda cea mai simplă şi mai ieftină o oferă sarea. S-a dovedit cea mai eficientă din tot ce am încercat noi. încercaţi şi voi şi alegeţi metoda care vă convine.
PURIFICAREA Şl ELEMENTE FUNDAMENTALE
Dacă nu puteţi curăţa imediat cristalul, puteţi neutraliza energia^prin purificarea lui. lată o cale:
închideţi ochii. Schiţaţi în minte un aparat de măsură a energiei, o jumătate de disc numerota! de la 0 Ea 100. Oriunde veţi vedea acul indicator, depiasaţi-l spre stînga, la 0, neutralizînd vechea energie. Acum deplasaţi-i spre dreapta, la 100, şi încărcaţi cristalul cu toată energia voastră. Ţinînd încă ochii închişi, priviţi în jos către talie şi vedeţi un cerc alb de energie. Aceasta este aura sau cîmpul vostru energetic. Lărgiţi acest cerc pînă cînd ajunge la cel puţin 30 cm. Observaţi cum devine mai strălucitor şi mai pur pînă cînd seamănă cu un glob de cristal de jur împrejurul vostru.
Orice emoţie negativă, ca o săgeată întunecată, atunci cînd loveşte acest ecran se va transforma într-o săgeată albă de energie pozitivă, pe care o puteţi folosi sau transmite altora. Ori de cîte ori veţi ţine cristalul şi vă veţi mări aura aveţi un ecran protector. Orice energie negativă sau dezechilibrată, ca o săgeată întunecată, care loveşte ecranul va deveni albă, energie pozitivă pe care o puteţi folosi sau transmite altora. Continuaţi să măriţi aura pînă cînd întreg cristalul străluceşte de lumină. Acum ieşiţi din cristal şi intraţi din nou în corpul vostru, întoarceţi-vă în acest timp şi spaţiu.
Deschideţi ochii.
După ce vă acomodaţi cu cristalul, puteţi să purificaţi şi
cu lumină.
Aşezaţi-vă într-o poziţie confortabilă, cu cristalul în mîna stîngă. închideţi ochii. Vedeţi cristalul în faţa dumneavoastră devenind din ce în ce mai mare pînă ajunge cît o casă. Intraţi. Mergeţi şi vă aşezaţi în centrul camerei. Din centrul fiinţei voastre vedeţi o lumină începînd să strălucească. Pe măsură ce strălucirea devine tot mâi intensă, vedeţi cum lumina se măreşte pînă cînd înconjoară corpul. Se măreşte tot mai mult, umplînd camera. Tot întunericul s-a risipit, deoarece întunericul nu poate exista acolo unde este lumină.
Folosiţi metoda purificării atunci cînd nu puteţi curăţa cristalul cu sare. După curăţare, nu mai lăsaţi pe nimeni să vă atingă cristalul. Aceasta constituie adesea o problemă datorită atracţiei pe care o exercită cristalul pentru alţii, mai ales pentru
prieteni şi familie.
Vă sugerăm un procedeu care s-a dovedit eficient. în primele şapte zile, lăsaţi cunoştinţele voastre apropiate să admire cristalul şi să-l atingă. In aceste şapte zile veţi vedea pe cei care se consideră apropiaţi vouă atingîndu-l fără să vă mai ceară
permisiunea.
După o săptămînă, păstraţi cristalul în sare de mare timp de şapte zile. După aceea nu mai lăsaţi pe nimeni să-l atingă. Dacă totuşi îl atinge cineva, purificaţi-l imediat şi puneţi-l în sare de mare timp de o noapte. în ziua următoare reactivaţi cristalul prin purificare şi extinderea aurei.
Trataţi cristalul ca pe un prieten adevărat, preţios. Păstraţi-I într-o punguţă confecţionată dintr-un material natural -piele, bumbac, mătase, lînă, in ş.a.m.d. Dacă-I folosiţi la vindecări spălaţi-l după fiecare şedinţă. Ţineţi-I periodic cîte o noapte în sare atunci cînd vi se pare că s-a supraîncărcat. Dacă devine umed sau lipicios, spălaţi-l bine cu apă şi săpun. Mai presus de toate, ţineţi minte că el este o entitate vie. Acordaţi-i dragostea şi atenţia voastră iar el vă va răsplăti ajutîndu-vă toată viaţa.
CONTOPIREA
miros? Ţineţi minte toate impresiile. Gustaţi o bucăţică de cristal. Ce gust are? îl puteţi compara cu ceva din hrana dinainte? Treceţi-vă palma peste suprafaţa peretelui. Este netedă sau aspră? Diafană sau compactă? Rece sau caldă? Ce simţiţi cînd atingeţi peretele?
Ţinînd încă mîna pe perete, percepeţi vibraţiile cristalului. Pe măsură ce cresc aceste vibraţii, simţiţi cum corpul vostru vibrează cu cristalul pînă cînd vă strecuraţi în el şi SÎNTEŢI cristalul. Toate energiile care curg prin cristal sînt ale voastre şi le puteţi comanda cu gîndul. Sînteţi stăpînii cristalului.
De fiecare dată veţi pătrunde în cristal mai uşor. De fiecare dată, pătrunzînd în cristal, toate simţurile vor fi mai ascuţite iar impresiile mai pronunţate. Rămîneţi în cristal atît cît doriţi. Cînd vreţi să ieşiţi, mergeţi spre uşa cristalului. Păşiţi dincolo, întoarceţi-vă în corp, în acest timp şi spaţiu.

Pentru o folosire mai eficientă a cristalului, armonizaţi-vă cu el. Cu cît vibraţiile voastre vor fi mai apropiate de vibraţiile cristalului, cu atît mai eficient va funcţiona cristalul ca dispozitiv de dirijare a energiei. Ţineţi cristalul aproape de corpul vostru timp de 33 de zile. Interacţiunea constantă cu corpul vostru va duce la sincronizarea vibraţiilor cristalului cu ale voastre. La capătul celor 33 de zile cristalul vă aparţine în totalitate.
Altă metodă constă în contopirea cu el.
Găsiţi o poziţie confortabilă. Ţineţi cristalul în mîna stîngă. Priviţi cristalul cu vîrful în sus. Observaţi cît de bine seamănă cu o casă de sticlă cu şase pereţi şi acoperiş ascuţit. închideţi ochii şi vedeţi cristalul cu vîrful în sus. Apropiaţi-vă şi-l veţi vedea crescînd pînă cînd ajunge cît o casă. Veţi vedea o uşă deschisă. Plutind, veţi pătrunde în cristal. Priviţi în jur. Lumina intră prin tavan, prin vîrful cristalului şi cade pe pereţi şi pe jos. Vedeţi culori? Cum arată pereţii? Cum arată podeaua? Mai vedeţi şi altceva înăuntru? Ascultaţi cu grijă. Ce sunet se aude? Ce auziţi înăuntrul cristalului? Puteţi găsi ceva care să sune astfel? Inspiraţi adînc. A ce miroase? Ce vă aminteşte de acest
ACTIVAREA
Cristalul poate fi activat în mai multe moduri. Prin activare înţelegem pregătirea cristalului pentru funcţionare. Cea mai simplă metodă este să-l ţineţi în mîna stîngă. In scurt timp, cristalul va începe să vibreze în armonie cu voi. Cînd simţiţi aceste furnicături sau pulsaţii, îl puteţi folosi. Se poate obţine o activare sau armonizare mai completă, folosind procedeul contopirii prin integrarea în cristal. Orice activitate mentală desfăşurată cu cristalul îl va activa. Tehnicile de purificare şi extinderea aurei sînt, de asemenea, eficiente.
întotdeauna curăţaţi cristalul în sare înainte de a-l activa, în timpul somnului, pe durata celor 33 de zile de contopire, fixaţi cristalul pe palma stîngă sau ţineţi-l în buzunar sau păstraţi-l într-o punguţă la gît. După cele 33 de zile, vibraţiile voastre vor fi în armonie cu cristalul.
ÎNCĂRCAREA
Pentru încărcarea cristalelor se pot folosi piramide. Luaţi un model al marii piramide din Egipt, un cadru din sîrmă simplă. Orientaţi piramida spre nordul magnetic. Puneţi cristalul în centrul piramidei, la o treime din dinstanţa care separă baza de vîrf. Orientaţi vîrful spre nord. Lăsaţi-I sub piramidă timp de 33 de zile.
Cristalele încărcate se pot folosi la rîndul lor pentru a încărca alte cristale. Ţineţi-le împreună timp de 33 de zile maximum. Va avea loc un transfer de energie pînă cînd ambele cristale îşi egalizează puterea.
La încărcarea cristalelor se pot folosi şi acumulatoare obţinute prin alternarea materialelor organice şi anorganice. Puneţi cristalele în acumulator pentru maxim 33 de zile.
Cristalele pot fi încărcate folosind magneţi. Puneţi cristalul pe polul sud al unui magnet. Cu cît cîmpul Gauss este mai puternic, cu atît va fi mai mare încărcarea. Pentru o experienţă este bună gama 1000 -2000 gauss. Făcînd experienţa încărcării cristalelor, veţi observa tendinţa lor de purificare. Apariţia obscurităţii în cristal arată umezeală. Expunerea constantă la un cîmp electromagnetic pare să înlăture umezeala. Mecanismul exact nu este cunoscut. Poate că energia cîmpului duce la o expansiune molecula/ă, eliberînd hidrogenul şi oxigenul din apă.
S-a recomandat pînă acum încărcarea cristalului în diverse sisteme energetice ca piramidele şi acumulatorii. Cristalele se mai pot încărca şi în focarul energetic a! unui grup. lată două exerciţii pe care le puteţi folosi:
Formaţi un cerc de trei sau mai multe persoane cu cristalul în mijloc. Daţi-vă mîna şi închideţi ochii. Fiecare persoană vizualizează trimiterea unei raze de lumină din inima sa către inima celui din stînga. Trimiteţi altă rază de lumină prin spatele celui din dreapta. Aveţi acum două cercuri luminoase concentrice, unul care se mişcă în centru în sens orar şi altul exterior, care se mişcă invers. Pe fondul acestor cercuri care se rotesc din ce în ce mai repede, imaginaţi trimiterea unei raze luminoase din fruntea fiecăruia spre cristalul din centru. Observaţi această lumină cum formează o coloană luminoasă turnantă pînă cînd ia forma unui cristal strălucitor.
Diametrul cîmpului creat la acest cristal se poate determina cu un pendul, o baghetă magică sau un aurametru Cameron.
Exerciţiul numărul doi:
Formaţi un cerc în jurul cristalului pe care vreţi să-l încărcaţi. Ţineţi cristalul propriu în mîna dreaptă. Cu mîna stîngă apucaţi articulaţia pumnului persoanei din stînga. Cercul va fi complet unit cu mîinile care prind în stînga. îndreptaţi propriul cristal cu vîrf u! spre centru, unde celelalte cristale aşteaptă să fie încărcate. Ca să vă simţiţi mai bine, vă recomandăm să staţi pe scaun cînd faceţi acest exerciţiu. Timpul de încărcare este de 1/2 oră.
Măsuraţi energia cu oricare dintre metodele recomandate. Energia preluată de cristale se poate fotografia cu un aparat Kirlian.
APLICAŢII PRACTICE
Un Kilometraj sporit/litru de benzină. Cristalele încărcate sînt foarte recomandate pentru amplasarea pe conducta de combustibil a automobilului pentru a obţine un kilometraj mai mare. Alegeţi un cristal lung de 5-8 cm şi încărcaţi-l folosind piramida sau altă metodă. Prindeţi-I cu o clamă metalică pe ţeava de alimentare cu combustibil, la 10 cm de carburator, cu vîrful cristalului înspre carburator. Verificaţi-vă kilometrajul mediu înainte de amplasarea cristalului. După ataşarea cristalului, verificaţi din nou kilometrajul. Experienţa noastră ne-a demonstrat o creştere a kilometrajului/litru de benzină de la 10% la 20%.
Mărirea eficienţei aparatelor electrice. Pentru a mări eficienta frigiderului vostru, luaţi o formaţiune de cristale cu diametrul de 8-10 cm, care au fost încărcate printr-una din metodele menţionate anterior. Puneţi cristalele pe un raft din frigider. într-o săptămînă, veţi observa o creştere a puterii de răcire. Butonul de reglare al frigiderului nu trebuie să treacă de cifra doi. De fapt, mai multe persoane au arătat că aparatul a funcţionat aşa de bine încît alimentele din el au îngheţat. Aceasta vă poate conduce la economii privind plata energiei electrice.
PIRAMIDELE Şl CRISTALELE
Forma Marii Piramide din Egipt are efecte neobişnuite. Piramida are o bază pătrată. Unghiul lateral de la bază la vîrf este de aproximativ 52°. Această formă, orientată spre nordul magnetic, produce efecte neobişnuite.
Poate încărca apa cu energie astfel încît plantele beneficiind de această apă vor creşte mai repede şi mai bine. Usucă brînza fără să producă alterarea, poate ascuţi lame de ras şi schimbă gustul fructelor şi lichidelor. Cristalele de cuarţ cresc într-o spirală care are acelaşi unghi de 52°. Cuarţul are multe proprietăţi asemănătoare, plus toate celelate capacităţi piezoelectrice.
CONŞTIINŢA
Haideţi să numim conştiinţă un grad de conştientă. Prin conştientă înţelegem percepţie şi înţelegere. Conştiinţa este o funcţie a minţii. Mentalul nu se confundă cu creierul, ci este un cîmp energetic care foloseşte creierul. Cum poate un cristal de cuarţ să acţioneze asupra conştiinţei? Structura exact ordonată a moleculelor sau reţelei cristalului împreună cu creşterea cristalului într-o spirală avînd un unghi egal cu unghiul lateral al Marii Piramide, aproximativ 52°, fac ca efectul piezoelectric să modifice energia (capacitatea de amplificare, depozitare, transfor¬mare, focalizare şi transferare a energiei a fost descrisă anterior). Datorită acestei exactităţi moleculare orice energie care pătrunde în cristal va deveni exactă sau armonizată şi echilibrată.
Gîndurile sînt forme de energie. Cînd energia gîndurilor interacţionează cu cristalul, gîndurile respective se modulează, iau forme armonioase. Armonia formelor gîndirii va antrena o modificare a frecvenţelor undelor cerebrale care constituie o indicaţie a nivelelor de conştiinţă. Orice modificare a acestor forme arată o posibilă schimbare sau alterare a conştientei.
Am observat o creştere a undelor cerebrale alpha după ce s-a ţinut un cristal timp de 1/2 oră. După o perioadă mai lungă de 1/2 de oră, cresc undele theta şi delta.
Există trei tipuri mari de unde cerebrale care se pare că au legături cu nivelele de conştiinţă. BETA sau nivelul mental conştient începe la 14 cicluri/secundă, măsurate la un electroencefalograf şi ajunge la o medie de 21 cicluri/s. ALFA ţine de la 7 la 14 cicluri/s şi este numită starea de vis sau creativă, cu percepţia extrasenzorială a luminii, reînnoirea energiei celulare şi primul nivel al sugestiei pentru mintea subconştientă. THETA este de la 4 la 7 cicluri/s şi reprezintă stările mai profunde ale ESP(=percepţia extrasenzorială) şi nivelul de început pentru psihochinezie sau PK, chirurgie şi stomatologie fără dureri şi nivele foarte profunde pentru sugestie. DELTA este de la 1/2 la 4 c/s. Este somnul adînc. în DELTA acţionează toate talentele ESP şi PK, este nivelul amintirii integrale şi sugestiei totale, nivelul non-rezistenţei.
Grupurile noastre continuă cercetarea folosind cristalele ca să înţelegem şi să controlăm toate aceste stări ale minţii. Aşteptăm realizări epocale în domeniul undelor THETA şi DELTA.
PROGRAMAREA
Mintea subconştientă este controlorul corpului fizic şi acţionează asupra mentalului afectiv prin capacitatea sa de a depozita gînduri şi programe afective care funcţionează automat atunci cînd primesc stimul adecvat. Aceste programe dirijează mult din ceea ce facem şi gîndim.
Limbajul minţii subconştiente este constituit din simboluri.
Toate informaţiile sînt înmagazinate în mintea subconştientă, sub
formă de imagini cuplate cu motivatori afectivi. Rosteşte un
cuvînt ca “măr”. Pentru o clipă imaginea unu măr ţi-a apărut în
minte deoarece creierul a transformat sunetul cuvîntului într-o
imagine şi a înmagazinat-o. Folosind imagini poţi avea acces la
funcţiile de computer ale subconştientului şi-i poţi da noi
comenzi. 0
Cristalul stimulează centrii enegetici ai frunţii şi creştetului capului. Aceştia, la rîndul lor, stimulează clarviziunea, înlesnind vizualizarea interioară. O imagine poate fi menţinută în minte mai uşor şi poate fi împinsă mai adînc în conştiinţa interioară.
Pentru a schimba un program sau tipar, gîndiţi-vă la tiparul vechi. Ţineţi cristalul în mîna stîngă şi imaginaţi tiparul care se schimbă aşa cum doriţi. Menţineţi această imagine cu claritate şiînfăşuraţi-oîn lumină strălucitoare. Nu mai creaţi vechea imagine. Procedaţi astfel de două ori pe zi, o dată dimineaţa şi o dată seara, timp de 33 de zile. Trebuie să puteţi schimba orice tipar sau obicei în cele 33 de zile.
Vreţi să vă schimbaţi greutatea corporală? Imaginaţi-vă păşind pe cîntar şi văzînd actuala greutate.
Urcaţi-vă pe un cîntar adevărat şi apoi recreaţi imaginea în minte. Imaginaţi-vă folosind un cristal ca o rază laser pentru a topi greutatea excedentară şi sculptaţi forma exactă pe care o doriţi. Cu noua voastră formă observaţi-vă mental urcînd iar pe cîntar şi cîntărind exact cît doriţi, înconjuraţi imaginea cu lumină strălucitoare. Repetaţi acest proces de 2 ori/zi timp de 33 de zile. Ţineţi minte că după

primul exerciţiu, fiecare repetare vizualizează numai rezultatul final, schimbarea. Nu recreaţi imaginea iniţială!
Gîndiţi-vă la asta ca la pătrunderea într-un computer. Imaginaţi situaţia .aşa cum este depozitată acum în băncile memoriei. Aceasta este cheia cu care pătrundeţi în zona unde este memorat programul. Acum vizualizaţi şi creaţi schimbarea. Vă ajută dacă vă emoţionează schimbarea. Dacă credeţi cu adevărat că puteţi modifica, trebuie să introduceţi această dorinţă împreună cu imaginea voastră. Nu recreaţi imaginea iniţială pentru că puteţi astfel reactiva vechiul program şi ştergeţi modificarea operată. Trebuie numai să imaginaţi noul program. Orice repetiţie va fortifica schimbarea pînă cînd computerul vostru o acceptă şi vă creează o nouă realitate.
Vizualizarea poate acţiona asupra obicieiurilor, talentelor, capacităţilor şi corpului fizic. Ea este baza vindecării.
GHIZII SPIRITUALI
Avem cu toţii ghizi spirituali sau maeştri. Uneori îi numim îngeri păzitori. Ei sînt glasurile care vă avertizează asupra primejdiei şi vă şoptesc răspunsuri la problemele voastre. Ei vă fac să intraţi în librărie, să luaţi o carte la întîmplare, s-o deschideţi şi să vă treziţi citind o pagină unde se află informaţia pe care o căutaţi. Pe ei îi vedeţi în vis, ei sînt ultimele voci pe care le auziţi înainte de trezire. Ei se ocupă de călăuzirea voastră şi vă ajută să hotărîţi ce vă trebuie în viaţă. Puteţi comunica în mod conştient cu ei. Le puteţi pune întrebări şi veţi obţine răspunsuri. Cu cît îi folosiţi mai mult, cu atît veţi avea rezultate mai bune.
Aşezaţi-vă într-o poziţie comodă, cu picioarele pe covor. Ţineţi cristalul în mîna stîngă şi închideţi ochii. Vedeţi cristalul cu vîrful în sus. Apropiaţi-vă de el. Pe măsură ce vă apropiaţi cristalul se măreşte pînă cînd ajunge cît o casă. Există o uşă deschisă. Intraţi şi priviţi în jur. Lumina coboară din tavan reflectată pe pereţi şi podea. Cum arată pereţii? Cum vi se pare podeaua? Simţiţi temperatura. Mirosiţi interiorul cristalului. Ascultaţi sunetele cristalului. Simţiţi pereţii şi podeaua. Cum sînt aceste suprafeţe? Definiţi realitateea senzorială a interiorului cristalului. Mergeţi spre centru, unde se află scaunul vostru. Priviţi-I. Ce formă are? Ce ţesătură şi ce materiale sînt folosite? Aşezaţi-văpe el. Este cel mai comod scaun pe care aţi stat vreodată. în faţa voastră mai sînt două scaune. Intră un bărbat şi o femeie şi se aşează pe scaune.
Priviţi-I mai întîi pe el. Ce culoare are părul lui? Cam ce vîrstă credeţi că are? Cu ce credeţi că este îmbrăcat? Are barbă sau este ras? Cum îl cheamă? Acum, priviţi femeia. Cîţi ani are? Ce culoare are părul ei? Ce fel de îmbrăcăminte poartă? Cum se numeşte? Aceştia sînt doi dintre ghizii voştri spirituali. Au multe să vă spună. Staţi liniştiţi şi ascultaţi-le mesajul.
Cînd l-au terminat, îmbrăţişaţi-i, ieşiţi din cristal şi
intraţi din nou în corpul vostru fizic. Cînd aveţi senzaţia de-
confort, deschideţi ochii. *
Dacă la început aveţi senzaţia că nu vi s-a comunicat suficient, mai încercaţi. Practica poate perfecţiona legătura, încercaţi să puneţi întrebări simple mai întîi, care devin tot mai complexe pe măsură ce căpătaţi încredere. Ţineţi minte că Ghizii Spirituali vă ajută întotdeauna să vă ajutaţi singuri, ei nu dau niciodată ordine, ci numai sugestii. Trebuie să hotărîţi voi înşivă.
MANIFESTAREA
Manifestarea este o metodă de programare a minţii subconştiente pentru a obţine un lucru pe care-l doriţi sau care vă trebuie. Pentru a vă concretiza manifestarea, este nevoie de cîteva lucruri. Mai întîi, trebuie să ştiţi ce vreţi, deoarece gîndurile confuze sau incomplete vor manifesta foarte puţin. Dacă vă doriţi o maşină nouă, trebuie să ştiţi modelul, anul, culoarea, accesoriile – tot ce doriţi. Dacă vreţi talent sau o anumită aptitudine, fiţi siguri că ştiţi exact ce reprezintă.
Cînd sînteţi siguri că ştiţi ceea ce vreţi, urmaţi acest procedeu simplu:
Găsiţi-vă o poziţie comodă. Ţineţi cristalul în mîna stîngă. închideţi ochii. Vedeţi cristalul în faţa voastră, stînd cu vîrful în sus. Observaţi-I cum creşte pînă ajunge cît o casă. lată o uşă deschisă. Intraţi încă o dată, priviţi în jurul vostru. Uitaţi-vă la lumina care pătrunde prin plafon şi străluceşte pe pereţi şi podea. Simţiţi mirosul cristalului. Ascultaţi sunetul deosebit. Gustaţi cristalul. Simţiţi temperatura. Pipăiţi pereţii şi simţiţi suprafaţa.
Mergeţi către uşa pe care scrie “camera de manifestare”. Intraţi şi priviţi în jur. Pereţii sînt din aur masiv. Pardoseala este verde. Tavanul este bătut cu milioane de pietre scumpe, scînteind în toate culorile curcubeului. In cameră pluteşte un sentiment cald, de prosperitate generală.
Dacă manifestaţi o maşină nouă, trebuie să aduceţi imaginea maşinii în camera de manifestare. Priviţi-o cu atenţie şi constataţi că are culoarea, interiorul, modelul şi marca pe care vi le doriţi. Asiguraţi-vă că are toate accesoriile (radio, aer condiţionat, casetofon stereo, capotă de soare, filtru de cafea, saună, rezervor de apă caldă, bazin sau orice alt lucru doriţi).
Deschideţi portiera şi luaţi loc pe scaunul şoferului. Simţiţi perna scaunului, puneţi picioarele pe pedale, verificaţi luminile, claxonaţi şi simţiţi mirosul nou al interiorului. Conştientizaţi întreaga maşină cu toate simţurile voastre. Apoi căutaţi în compartimentul pentru mănuşi şi scoateţi de acolo factura cu numele vostru, pe care scrie ACHITAT INTEGRAL. Luaţi chitanţa, puneţi-o în buzunar şi spuneţi cu voce tare: “Maşina este a mea, o posed, îmi aparţine”. Spuneţj asta de trei ori, cu cit de multă simţire şi convingere puteţi. încheiaţi manifestarea cu afirmaţia: “în tot ce creez, Divinitatea să-mi fie călăuză”. Acum, ieşiţi din camera de manifestare, ieşiţi din cristal şi intraţi din nou în corpul fizic. Cînd vă simţiţi bine, deschideţî ochii.
Procedaţi astfel de două ori pe zi, timp de 33 de zile.
Dacă vreţi să manifestaţi un talent, alegeţi-l cu grijă. Vreţi să fiţi pictor? Artist? Ce gen de pictură admiraţi cel mai mult ?
Găsiţi-vă o poziţie comodă. Ţineţi cristalul în mîna stîngă. închideţi ochii şi vedeţi cristalul în faţa voastră, crescînd cît o casă. Intraţi în el. Mergeţi către camera de manifestare şi intraţi în ea. Aduceţi-i înăuntru pe artiştii pe care-i admiraţi şi convingeţi-i să vă arate cum să pictaţi. Realizaţi un tablou în interiorul cristalului. Ieşiţi din cristal şi transferaţi pe pînză ceea ce ştiţi acum.
Manifestarea pentru talent muzical se face la fel. Cereţi-i Maestrului să vă înveţe. Practicaţi în cristal, apoi practicaţi şi cu corpul fizic şi instrumentul concret.
Dacă vreţi să manifestaţi o companie, amintiţi-vă că
trebuie să fiţi foarte atent, deoarece veţi obţine exact ceea ce
cereţi. Trebuie să ştiţi ce vreţi. întotdeauna să cereţi compania
cea mai potrivită pentru voi. ;
La una din întîlnirile mele cu publicul, o doamnă m-a întrebat dacă i-aş putea recomanda un program ca să scape de cineva. Era, în mod hotărît, ceva deosebit de majoritatea solicitărilor adresate mie, deoarece majoritatea oamenilor doresc să manifeste pe cineva apărînd în viaţa lor. Ea dorea să manifeste pe cineva dispărînd din viaţa ei. Mi-a spus că a urmat un seminar de prosperitate la alt profesor şi a învăţat cum să manifeste. Şi-a dorit o companie, dar nu oricare. Îşi dorea bărbatul perfect. A făcut manifestarea şi, bineînţeles, l-a obţinut. Era frumos, atletic, cultivat, inteligent şi cu poziţie socială bună. Cînta ca un profesionist şi compunea muzică şi poezie. Era sensibil, dar ferm. Avea chiar şi o casă. O adora pe doamna care-l manifestase. O lua pretutindeni cu el şi o copleşea cu daruri.
Ea era distrusă. Suporta cu greu să stea în preajma -tui. El era perfect şi, bineînţeles, ea nu era. O exaspera efortul depus ca să continue această legătură.
Aşa că m-a rugat s-o ajut să scape de el. l-am sugerat să procedeze într-un mod iavorabil pentru e! şi uşor de suportat. Am sfătuit-o să ajute la manifestarea femeii perfecte pentru el.
După mai multe luni, am întîlnit-o la o petrecere şi cînd am întrebat-o cum s-a descurcat, a recunoscut cu tristeţe că fostul ei prieten a întîlnit pe altcineva şi s-a căsătorit. Era puţin afectată de iuţeala cu care se îndrăgostise el de altcineva. Am rîs împreună şi i-am recomandat să manifeste încă o dată pentru ea. A avut o oarecare rezervă după rezultatele primei încercări. De data aceasta i-am spus să manifeste bărbatul perfect pentru ea, cineva care i-ar completa perfect propriile neajunsuri. A fost de acord şi, după cîte ştiu, ea şi bărbatul manifestat sînt
încă împreună.
După cum am spus, sînt cîteva reguli simple de manifestare. întotdeauna să invocaţi Lumina: “Invoc Lumina Cristului lăuntric. Sînt un canal curat şi perfect. Lumina îmi este călăuză”. Lăsaţi deschisă metoda de manifestare. Universul cunoaşte mai multe căi de îndeplinire decît ştim noi. Fiţi gata să preluaţi completarea acţiunii. Poate să apară ca o ocazie de a dobîndi lucrul manifestat. Poate să vină şi sub forma unui dar..
Unul din absolvenţii noştri a manifestat suma de 10.000 de dolari sub forma undi CEC fără nici lin fel de condiţii. Altul a manifestat un post special, remunerat exact cu suma dorită.
Acestea sînt exemple reale de manifestări. încercaţi. Veţi fi uluiţi de rezultate.
CONŞTIINŢA PROSPERITĂŢII
Dacă vă interesează să aveţi întotdeauna ceea ce vreţi şi vă trebuie, puteţi crea un fel de a fi care să atragă orice către voi. Noi numim aceasta CONŞTIINŢA PROSPERITĂŢII. Etapele de obţinere a conştiinţei prosperităţii sînt precise şi simple.
Sînt cinci etape:
1. Scrieţi această frază “Am tot ce-mi trebuie ca să fac tot ce vreau şi am tot ce vreau ca să fac tot ce-mi trebuie”. Scrieţi de 100 de ori, apoi tăiaţi hîrtia în 100 de bucăţele, fiecare conţinînd fraza în întregime.
2. Tăiaţi bucăţelele de hîrtie în fragmente mai mici şi
lipiţi-le oriunde le puteţi vedea, pe uşi, pereţi, frigider, la toaletă,
pe oglinzi, tavane, lustre, aripa maşinii, biroul la care lucraţi,
oriunde, în orice loc vă pot ajunge privirile,.
3. Luaţi o casetă de 60 de minute. înregistraţi pe o parte
fraza “Am tot ce vreau ca să fac tot ce-mi trebuie şi am tot ce-mi
trebuie ca să fac tot ce vreau”. Repetaţi fraza, implicîndu-vă
afectiv cît de mult puteţi.
4. Ascultaţi înregistrarea în fiecare seară, la volum minim,
exact înainte de a adormi. Folosiţi un casetofon care se închide
automat la terminarea benzii.
5. în fiecare dimineaţă, după ce v-aţi îmbrăcat, dar înainte
de micul dejun, repetaţi afirmaţia de trei ori în faţa oglinzii, cu
convingere. “Am tot ce-mi trebuie ca să fac tot ce vreau şi am tot
ce vreau ca să fac tot ce-mi trebuie. Continuaţi cu ascultarea
benzii seara şi repetaţi afirmaţia dimineaţa, timp de 33 de zile;
pentru Conştiinţa Prosperităţii Generale.
Tehnicile de Conştiinţă a Prosperităţii se pot folosi simultan cu manifestarea. Faceţi manifestarea după ce repetaţi afirmaţiile de prosperitate. Amintiţi-vă, atunci cînd manifestaţi, să faceţi toate precizările necesare. înainte de manifestare, întotdeauna să invocaţi Lumina: “Invoc Lumina Cristului lăuntric. Sînt un canal curat şi perfect. Lumina îmi este călăuză”. Lucrul dorit trebuie să fie descris exact. Dacă vreţi îmbrăcăminte, asiguraţi-vă că are stilul, culoarea şi mărimea necesară. Dacă vreţi bani, specificaţi suma, vedeţi fiecare bancnotă şi puneţi sentiment în cererea voastră. Dacă vreţi o companie, stabiliţi calităţile dorite şi cereţi compatibilitatea cu voi.
Veţi obţine ceea ce cereţi. încheiaţi manifestarea cu această afirmaţie: “în tot ce creez, Divinitatea să mă călăuzească”. .
CAPACiTÂŢiLE PARANORMALE
Se pune întrebarea: cristalele vă pot crea capacităţi paranormale? Răspunsul este da şi nu. Le posedaţi deja şi nimeni şi nimic nu poate, nu trebuie să vi le dea. Cristalele pot stimula aceste aptitudini şi vă înlesnesc accesul la ele dacă asta
doriţi.
Vă recomandăm să căutaţi unul sau mai muiţi profesori care vă sînt agreabili. Puteţi alege din mii de profesori şi sisteme pentru a vă ajuta să vă dezvoltaţi capacităţile paranormale.
Alegeţi-vă profesorul cu grijă. Verificaţi capacităţile studenţilor lui-, ca măsură a capacităţilor lui de predare. Alegeţi-vă un profesor care să vă arate cum să vă folosiţi talentele pentru a-i ajuta pe ceilalţi. Dacă aveţi asupra voastră un cristal în timpul pregătirii, vă va fi mai uşor şi veţi învăţa mai repede. Pot face o recomandare: învăţaţi să vă folosiţi capacităţile de vindecare. Acest tip de serviciu e cea mai rapidă şi cea mai sigură cale cunoscută pentru dezvoltarea tuturor capacităţilor voastre intuitive. Un instrument preţios Dentru vindecare este clarviziunea sau vederea interioară.
Vizualizarea, o parte importantă a tehnicii mentale cu cristalul, este o funcţiune a clarviziunii. Clarviziunea este o funcţiune naturală a simţurilor noastre – simţul intern corespunde simţului extern al vederii (celelalte simţuri externe ale noastre, auzul, mirosul, gustul şi pipăitul au şi ele simţuri interne care le corespund).
Clarviziunea este definită ca “vederea clară”. Orice perfecţionare a acestei capacităţi’va” “fr de bun augur
Un simţ puternic al clarviziunii face ca imaginile interioare să fie foarte clare. Pur şi simplu intrînd în cristal şi văzînd pereţii, podelele şi camerele oricît de des puteţi, veţi exersa această capacitate. Practica va mări claritatea percepţiei voastre.
lată patru exerciţii care vă vor ajuta.
Aprindeţi o lumînare şi puneţi în faţa ei un cristal transparent sau un glob de cristal. Priviţi flacăra lumînării prin cristal timp de trei minute închideţi ochii Priviţi imaginea mentală a luminării, încercaţi s-o menţineţi cît puteţi de mult Dacă dispare, deschideţi ochii şi fixaţi privirile pe lumînare încă o dată, timp de trei minute închideţi ochii şi păstraţi imaginea mentală a lumînărirîn cîmpul vostru vizual. MenţHieţi-o- de fiecare dată mai mult Procedaţi astfel timp de 30 de minute, în fiecare seară, într-o cameră întunecată.
O altă metodă constă în ataşarea unui cuarţ transparent, ametist sau lapis pe zona aflată cam la 2 cm deasupra punctului dintre ochi, înainte de meditaţie, rugăciune sau somn. Fixaţi-I cu o panglică elastică. Cuarţul respectiv poate avea orice formă, chiar şi cea naturală. Cele curăţate şi şlefuite par să fie cele mai eficiente în alte culturi, se practică uneori o incizie în pielea zonei amintite prin care se introduce un cristal mic. Pielea este apoi cusută la loc.
Conform celui de-al treilea exerciţiu, vă veţi pune pe frunte un cuarţ transparent, ametist sau lapis şi vă veţi aşeza în faţa oglinzii Concentraţi-vă atenţia pe piatra din frunte şi priviţi-o timp de trei minute închipuiţi-vă valuri de lumină răsărind din piatră. Nu vă speriaţi dacă imaginea chipului vostru începe să se metamorfozeze Este un fenomen comun Se poate întîmpla să vă apară barbă sau mustaţă, ori să aveţi chip de bărbat sau femeie. Unii sînt de părere că acestea sînt chipurile avute în alte vieţi Indiferent dacă sînt sau nu, este interesant să le vedeţi
O altă cale este să priviţi fix un punct dintr-un glob de cristal, timp de 30 de minute pe zi. După o perioada de timp, puteţi începe să percepeţi imagini pe glob. Clarviziunea voastră funcţionează
MEDITAŢIA Şl RUGĂCIUNEA
Conştiinţa noastră interioară ne structurează realitatea corespunzător datelor primite de lav simţurile exterioare şi interioare.
Noi ne folosim simţurile exterioare incomparabil mai mult decît pe celeinterioare. Meditaţia vine să egalizeze acest raport. Atunci cînd ajungem la un echilibru între simţurile exterioare şi cele interioare, putem atinge armonia minţii şi trupului. Dacă aveţi deja un sistem de meditaţie, continuaţi să-l folosiţi cu un cristal în mîna stîngă. Puteţi pune un cristal vertical în faţa voastră. Dacă nu dispuneţi de o metodă, vă recomandăm aici cîteva proceduri simple.
Meditaţia numărul unu: într-o cameră întunecată puneţi un cristal în faţa voastră, vertical, cu o lumînare aprinsă în spatele lui. Totul să fie la nivelul ochilor. Observînd flacăra lumînării prin cristal, conştientizaţi-vă respiraţia, modul în care intră şi iese suflul din trup. Continuaţi să priviţi flacăra şi fiţi conştienţi de respiraţie. Se poate întîmpla să constataţi că atenţia este abătută şi gîndurile vă pătrund mentalul. Lăsaţi-le să vină şi să plece. Continuaţi să priviţi la flacără şi să vă conştientizaţi respiraţia. Dacă o să constataţi că gîndurile trec pe primul plan în locul exerciţiului, întoarceţi-vă uşor atenţia la respiraţie şi la flacăra lumînării. Procedaţi astfel o dată pe zi, timp de 30 de minute.
Meditaţia numărul doi: Staţi într-un fotoliu confortabil, cu spatele drept şi picioarele goale, relaxate, pe covor. Cu cristalul în mîna stîngă şi vîrful îndreptat spre voi, închideţi ochii şi repetaţi mereu: “Eu sînt lumina lui Dumnezeu” Procedaţi astfel timp de treizeci de minute, cel puţin o dată pe zi.
Meditaţia numărul trei: Repetaţi exerciţiul numărul 2 şi folosiţi mantra din Siddah Yoga: “Om Namah Shivaya”, pronunţată Ohm Nah Mah Shee Vah Yah.
Atunci cînd vă rugaţi, cristalele vă fac gîndirea mai limpede. Ruga înseamnă să-i vorbeşti Domnului prin mintea şi jnima ta. Rugaţi’vă cu cristalul şi observaţi diferenţa.

Meditaţia este procesul prin care deconectăm simţurile exterioare pentru a permite percepţia celor interioare Ca să funcţionăm ca fiinţe integrate, trebuie să fim echilibraţi şi întregi
CRISTALELE Şl RELIGIA
De mii de ani cristalele sînt folosite în practicile religioase. Au fost găsite în număr mare în mormintele preoţilor şi regilor, cam pe toate şantierele arheologice.
Cristalele, “în special cuarţurile, sînt menţionate de peste 1700 de ani în Biblia creştină. Cuarţul ametist a fost menţionat ca a 12-a piatră din fundaţia Noului Ierusalim. [Apocalipsul Sf. loan 21, 19, 20, traducerea engleză autorizată a Bibliei (1611), admisă de biserica anglicană]. Era şi a 9-a piatră de pe pieptarul lui Aaron, Marele Preot evreu (Exodul 28; 18, traducere autorizată)
Bisericile romană şi ortodoxă estice folosesc un ametist ca simbol al puterii spirituale. Le este oferit tuturor episcopilor.
Bisericile catolico-ortodoxe estice folosesc pietrele preţioase şi cristalele la împărtăşanie şi la construirea altarului celor Şapte Raze, cînd sînt invocaţi cei şapte arhangheli să intre în altar.
Cînd priveşti forma şi dezvoltarea cristalelor, poţi vedea mîna Divinităţii. Desâvîrşirea şi frumuseţea lor sînt semnele lucrării divine. Toate proprietăţile miraculoase date cristalelor de către Dumnezeu ne sînt la îndemînă ca să fie folosite spre ajutorarea semenilor noştri. Trebuie să vă hotărîţi dacă vreţi să folosiţi această ocazie ca să-i ajutaţi pe ceilalţi.
COMUNICAREA
Am scris mai înainte despre folosirea cristalelor în aparatele de comunicare. Difuzoarele,’ aparatele radio, televizoarele şi telefoanele folosesc cristale pentru a emite şi recepta informaţii. Cristalele sînt la fel de bune pentru comunicarea interioară sau internă.
Telepatia este o formă de comunicare gen radio Chakra coroanei din creştet primeşte şi emite gînduri sub formă de imagini şi sentimente. Dacă vreţi un gen de structură, consideraţi imaginile gîndurilor drept substantive, iar emoţiile drept verbe Imaginile sînt forma care conţine gîndurile voastre, lată un exerciţiu distractiv.
Două persoane iau cîte un cristal. Acum fiecare dintre voi ţine cristalul în mîna stingă. Soateţi-vă pantofii şi puneţi picioarele pe covor. Hotărîţi cine va fi emiţătorul şi cine receptorul. închideţi ochii. Imaginaţi un ocean cu valuri care se înalţă şi se sparg. Auziţi zgomotul valurilor, mirosiţi briza şi gustaţi apa sărată. Priviţi cum se liniştesc valurile pînă cînd apa este nemişcată, netedă ca oglinda, întregul ocean este o oglindă uriaşă, netedă. Acum emiţătorul să creeze un obiect în această oglindă – un peşte, un vapor, o pasăre sau orice altceva. Receptorul doar constată şi notează ce vede. Procedaţi astfel timp de trei minute. Emiţătorul va da încărcătură afectivă imaginilor create. Receptorul notează tot. După 3 minute se compară notele. Apoi se inversează rolurile şi emiţătorul devine receptor.
încercaţi alte variante. Emiteţi o emoţie Vedeţi dacă receptorul vă poate simţi emoţia cu acurateţe. Creaţi mental un sunet şi vedeţi dacă receptorul îl poate capta. Creaţi un miros sau gust şi vedeţi dacă se realizează transferul Poate fi un joc amplu.
Alte inteligenţe folosesc deja telepatia pentru comunicare Cristalul vă poate pune în legătură cu aceste inteligenţe P contacta ghizi spirituali, maeştri superiori, învăţători ma-personalităţi din trecut, îngeri şi spaţieni.
Cît din ce repetaţi este adevărat şi cît iluzie? Voi trebuie să hotărîţi. Dacă primiţi sfaturi sau informaţii care pot fi folos te benefic, este bine. Dacă sfaturile şi informaţiile nu se pot foj S sau dacă “acela” încearcă să vă comande cu formulări dePtpu , “trebuie, ar trebui* nu-i acordaţi importanţă
Dacă vreţi ca informaţiile voastre să fie foarte folositoare iată un program simplu pe care să-l urmăriţi înainte de a folosi cristalul. Ţineţi cristalul în mîna stîngă şi, mental sau verbal, spuneţi: “Invoc Lumina Cristului lăuntric. Sînt un canal curat şi perfect şi Lumina îmi este călăuză”. Dacă aveţi o preferinţă religioasă, puteţi spune Dumnezeu în loc de Crist. Crist nu se va supăra.
Un mod bun de a începe procesul de comunicare este să ţii cristalul în mîna stîngă şi să pui întrebări la care se poate răspunde cu da sau nu. Formulaţi-!e simplu şi clar şi aşteptaţi răspunsul. Veţi primi un “da” sau “nu”. Uneori le veţi primi pe amîndouă, da-nu, nu-da. Consideraţi doar primul răspuns, întrebaţi zilnic lucruri pe care le puteţi verifica. Este acasă prietenul căruia îi telefonaţi? Sunaţi şi vă convingeţi. Urmăriţi-vă precizia fără să implicaţi raţiunea.
Dacă veţi continua să exersaţi, veţi obţine o exactitate crescîndă, deoarece învăţaţi să ascultaţi şi să aveţi încredere în răspunsuri. Puteţi folosi metoda ca să vă alegeţi hrana, hainele şi să verificaţi dacă locurile de parcare sînt libere. Odată stabilită o linie de comunicaţie, nu există limite pentru folosirea cristalului.
Pe măsură ce stăpîniţi tehnica, veţi constata că o folosiţi mai des, pentru că deveniţi mai exact decît atunci cînd vă folosiţi numai mintea logică.
INTUIŢIA Şl CREATIVITATEA
Un efect obţinut în urma practicii cu cristalele pare să fie universal. Se dezvoltă intuiţia. Acest lucru poate fi revelator sau tulburător, în funcţie de voi. Aflînd cine este la celălalt capăt al firului, puteţi resimţi emoţie sau încîntare. Pentru mine aceasta a devenit o sursă de uimire şi curiozitate. Au fost adevărate experienţele mele? Cum s-au putut produce? Dacă au avut loc, ce mecanism le guvernează? Cum li s-au integrat cristalele?
Ştiam că aceste întîmplări ciudate se înmulţeau cînd foloseam un cristal sau purtam unul cu mine. După un timp, demonstraţia constantă mi-a alungat scepticismul. Am ajuns de la “oare funcţionează cristalul?” la “cum funcţionează?” Din
observaţiile mele am constatat că acţionează doi factori –
afectele şi gîndurile. Aceasta se pare că era ordinea. întîi
afectele, apoi gîndurile Am văzut capacitatea cristalului de a
amplifica energia şi chiar am fotografiat efectul cu un aparat
Kirlian. Am făcut raţionamentul următor cristalul trebuie că
amplifică energia mentală şi afectivă în asemenea grad încît îmi
permite accesul la nivelele intuitive. Am mai constatat că
experienţele mele sînt mai intense atunci cînd ţin cristalul în
mîna stîngă. Apoi am înţeles că partea stîngă a corpului
corespunde emisferei drepte a creierului, unde se consideră a fi
localizată activitatea intuitivă. Am mai adăugat meditaţia cu
cristale şi exerciţiul simplu, tip da-nu, menţionate anterior. Toate
acestea au grăbit procesul de deschidere a nivelelor intuiţiei
latente. Nu am încercat să-mi dezvolt puteri paranormale. Am
vrut numai să am acces la acea parte din mine care ştie fără a
mai trebui să raţioneze.
Concluzia mea a fost că nu cunosc integral modul de activare a intuiţiei de către cristale, dar că, lucrînd cu ele, chiar numai avînd unul asupra noastră, se va pune în mişcare acel efluviu creator, mărind creativitatea.
Creativitatea pare să fie o activitate a intuiţiei. Experienţa a arătat că amîndouă funcţionează atunci cînd este stimulată una dintre ele. Dacă vrei să fii creativ, este simplu. Tot ce trebuie să faci este să începi să creezi. Pare prea simplu? Un scriitor de profesie mi-a spus odată secretul scrisului. “începe să scrii”, mi-a zis. Vrei pictură? “începe să pictezi” La început, tehnica nu contează. Inaugurînd un efort creator, vei atrage tehnicile sau vei
fi atras de ele.
O r-egulă importantă: SUSPENDĂ RAŢIUNEA. Orice efort creativ pe care-l faci este unic, nu trebuie comparat vreodată cu altceva. Bunica Moses nu prea ţinea la tehnică, dar opera ei a fost unică. Am să vă spun un secret. Ea nu picta ca să placă altora, o făcea pentru ea însăşi.
Dirijaţi-vă creativitatea să vă exprime sentimentele. Tehnica va veni pe măsură ce exersaţi. Dacă purtaţi un cristal, fluxul vostru creator se însufleţeşte. Cînd simţiţi această mişcare, lâsaţi-l să izoucnească. Faceţi ceva cu el Găsiji-i o expresie Veţi fi recompensaţi din plin
INSTRUMENTE DE MĂSURĂ PENTRU ENERGIE
Cristalul însuşi este un instrument. Este unul dintre cele mai bune instrumente pe care le avem, deoarece se conectează la mental şi lucrează cu el. Tot organismul nostru este un sistem de cristale care canalizează energia şi o transformă în ceea ce-i trebuie corpului. Observaţi sîngele uscat pe o lamelă şi veţi vedea cristale. Suflaţi pe sticlă şi priviţi-o la microscop. Veţi vedea cristale. Chiar ADN şi ARN sînt cristale rezonante
Mintea este principalul coordonator şi controlor al acestor cristale rezonante care alcătuiesc uriaşele cristale lichide ale corpurilor noastre. Cunoscînd acestea, putem înţelege că există cîteva moduri de a combina şi aranja cristalele şi alte materiale pentru a crea efecte definitive.
Amintesc mai multe căi de măsurare a. cîmpurilor energetice ale cristalului. Cîteva sînt ştiinţifice. Nu vor fi pe placul unui fizician de laborator, dar vor arăta că există un cîmp de energie şi ne va da o idee despre mărimea cîmpului respectiv, ceea ce ne permite să experimentăm diferite combinaţii şi metode. Cîteva instrumente simple sînt:
Pendulul. Pendulul este un dispozitiv de obţinere a informaţiei de la eul interior, folosind un obiect suspendat la capătul unui lănţişor sau şnur. Aproape orice material cu oarecare greutate va putea fi folosit. Cel mai.bun şi cel mai eficace pendul foloseşte un cristal.
Luaţi un cristal de cuarţ şi montaţi-io agăţătoare la capătul opus vîrfului sau legaţi-l cu un şnur astfel încît cristalul să poată fi balansat. Este de preferat ca vîrful să fie în jos. Apucaţi şnurul cam la 10 cm de la cristal şi lăsaţi cristalul să balanseze. Concentraţi-vă atenţia pe pendulul cu cristal şi dirijaţi-l mental să se mişte înainte şi înapoi. Cînd aţi reuşit, imprimaţi-i o mişcare laterală, apoi în direcţia acelor de ceasornic şi, la sfîrşit, în sens invers. Constatînd că pendulul se mişcă satisfăcător, dirijaţi-l mental să se mişte atunci cînd întîlneşte un cîmp energetic. Ieşiţi din cîmp. Ţineţi pendulul în faţă şi avansaţi lent către centrul cîmpului. După o oarecare practică veţi deveni foarte sensibili şi exacţi. Sînt mai multe cărţi bune despre pendul. Vă recomandăm “Pendulum Power” (=Puterea pendulului) de Polanski şi Nielson şi, pentru amuzament, “Stalking the Wild Pendulum” (=Pîndind pendulul sălbatic) de Itsak Bentof
Baghetele sursierului. Luaţi două bucăţi de conductor izolat, îndepărtaţi izolaţia şi îndoiţi fiecare sîrmă la 90°, la aproximativ o treime de la capăt. După ce le-aţi îndoit pe amîndouă, luaţi cîte o sîrmă în fiecare mînă, apucînd-o de capătul scurt, astfel încît capetele lungi să fie paralele cu solul şi peprpendiculare pe corpul vostru.
Comandaţi mental baghetelor să se mişte atunci cînd detectează un cîmp energetic. Aveţi grijă să nu le ţineţi prea strîns, să se poată mişca uşor în mînă. Mergeţi către energia vizată, cu ambele baghete îndreptate înainte. Cînd vor atinge marginea cîmpului energetic, ele se vor încrucişa sau se vor roti spre exterior
Aurametrul Cameron. Construit de renumitul Vern Cameron, acest dispozitiv este alcătuit dintr-un tub de metal laminat de 7 cm, avînd la un capăt o coardă de pian lungă de 22 cm. Coarda este întinsă în linie dreaptă pe o lungime de aproximativ 5 cm şi apoi are 6 spire înfăşurate în sens invers acelor de ceasornic. Sîrma urmează o linie dreaptă pe încă o lungime de 15 cm şi are la capăt o bară metalică lungă de 5 cm cu vîrf ascuţit.
Aurametrul este ţinut uşor, cu degetul mare şi următoarele două degete, de tubul de metal mai gros. Capătul metalic ascuţit este îndreptat spre sursa de energie. Comandaţi mental Aurametrului să reacţioneze atunci cînd detectează un cîmp de energie. Cînd atinge marginea va ricoşa.
Există dispozitive mult mai complexe şi mai costisitoare care pot detecta cîmpurile energetice. Un dispozitiv inventat de dr. George Motoyama măsoară conductivitatea meridianelor energetice de acupunctura. Acest aparat poate măsura modificările din sistemele energetice ale corpului fizic. Este un instrument excelent pentru a pune-în evidenţă schimbările care au loc cînd se fac vindecări cu cristale.
Aparatul de fotografiat Kirlian. Este denumit
astfel după Semion Kirlian, care a făcut cunoscută metoda. Prin această procedură se poate fotografia Energia Vieţii.
Fotografia se face într-un cîmp de înaltă tensiune, de 50.000 V sau mai mult, dar cu amperaj foarte mic. în acest cîmp, pot fi observate clar energiile subtile care nu pot fi detectate în mod normal. Cînd se face o fotografie color, se arată diverse culori şi nuanţe. Acest aparat poate arăta diferenţele din cîmpul energetic al unei persoane, înainte şi după folosirea cristalelor.
Faceţi o fotografie a vîrfurilor degetelor de la mîna dreaptă înainte de vindecare şi alta după vindecare; observaţi diferenţa cîmpurilor energetice. Alt test constă în fotografierea vîrfurilor degetelor, apoi se ia un cristal în mîna stîngă şi se face altă fotografie. Vedeţi diferenţa dintre cele două fotografii.

neted. Nu posedă inteligenţă şi informaţii. Acţionează numai la stimul şi răspuns. Va acţiona la primele nivele energetice, nu însă şi la cele superioare. Cristalul sintetic ar putea fi folosit la trimiterea energiei pe al doilea nivel energetic, ecranul electric din jurul corpului fizic. .Nu va putea să acţioneze asupra nivelului afectiv sau mental superior.
Ştiinţa a descoperit că cristalele sintetice sînt limitate faţă de cele naturale. Cristalele sintetice dintr-o memorie de calculator încep să-şi piardă capacităţile de stocare după mai mulţi ani. Cele naturale nu-şi pierd niciodată capacităţile.
Cristalele sintetice pot fi transformate în cristale naturale prin mai multe metode, lată una dintre ele: puneţi un cristal sintetic lîngă un cristal natural sub o piramidă şi lăsaţi-le 33 de zile. Altă metoda necesită proiectarea mentală în cristalul sintetic pentru a crea şapte intrări destinate celor şapte maeştri ai celor şapte raze. Chemaţi-i pe maeştri în cristal, să-i dea lecţii. Durează şapte zile.
BIJUTERIILE

CRISTALELE SINTETICE
Cristalele sintetice pot fi obţinute în laborator, folosind o secţiune de cristal natural drept germene. Aceasta este pusă într-un rezervor cu lichid şi cristalul natural măcinat este expus la presiune şi curent electric. Cristalele sintetice se pot obţine într-un timp de ordinul zilelor, pe cînd cristalul natural are nevoie de mii de ani. Este o diferenţă. Cristalul natural se dezvoltă în mii de ani, dar în tot acel timp absoarbe toate energiile din modifică¬rile suferite de pămînt. Aceste energii îi conferă cristalului natural capacităţi şi informaţii care îi lipsesc cristalului sintetic.
Consideraţi cristalul sintetic drept o copie de ceară reprodusă artificial după lucrul real. Este ca un copi! cu creierul O metodă excelentă de a vă menţine încărcaţi cu energie datorită cristalelor este să purtaţi cristalul sub formă de bijuterie. Nu este doar decorativ, ci acţionează asupra sistemelor noastre energetice atîta timp cît este purtat.
‘ Se pot folosi în mai multe moduri. Dacă vreţi o focalizare a energiei pe chakra gîtului, purtaţi un colier. Verificaţi pietrele să fie naturale iar metalele să fie compatibile. Cele mai bune metale sînt arama, argintul şi aurul. Mai puţin recomandate sînt nichelul, titaniul, platina, fierul şi oţelul. Aluminiul este foarte sărac şi trebuie evitat.
Cînd purtaţi medalioane, ele trebuie să stea pe chakra inimii. Pentru majoritatea oamenilor, ajunge un lănţişor de 45-50 cm. Cristalul stimulează timusul, care dirijează sistemul imunitar al organismului pentru păstrarea sănătăţii. Dacă se foloseşte o piatră naturală, se poate purta fie cu vîrful în sus, fie cu vîrful în jos. Purtată cu vîrful în sus, stimulează chakrele superioare; se recomandă la meditaţie sau canalizare. Nu se recomandă să fie purtată astfel în condiţii obişnuite deoarece stimulează experienţa extracorporală, tinzînd să vă facă “aerieni”. Cînd se poartă cu vîrful în jos, are efect de împămîntare, vă face să fiţi cu picioarele pe pămînt, prezenţi în corpul fizic şi capabili să vă rezolvaţi problemele.
Ambele modalităţi de a purta cristalul vă amplifică energia organismului. Vîrful cristalului pur şi simplu dirijează fluxul energetic.
Cerceii ajută la echilibrarea emisferelor cerebrale. De asemenea, stabilizează chakrele gîtului.
Cînd purtaţi cercei, verificaţi dacă în spatele pietrei este gol, ca energia să poată circula liber de la cristal la piele.
Toate bijuteriile vor fi curăţate prin spălare cu apă şi săpun şi păstrate în sare de mare timp de 7 zile.
Puteţi folosi o soluţie sărată, dacă vreţi, obţinută din 230 g de sare în 2 litri de apă. Toate bijuteriile cumpărate sau primite în dar trebuie curăţate ca să înlăturăm vibraţiile celorlalţi.
PROTECŢIA
limpezindu-se pînă cînd ajunge complet ţpansparentă, ca un alob de cristal în jurul vostru. Orice emoţie negativa, ca o săgeată întunecată, care loveşte acest ecran se va transforma într-o săgeată albă, de energ.epoz.tiva, care poate fi folosită pentru voi sau o puteţi trimite altora.
Folosiţi această tehnică în fiecare dimineaţă ca să va creaţi un scut împotriva furtunii afective a celorlalţi.
Pentru protecţie spirituală mai mare, folosiţi invocarea Luminii: “Invoc Lumina Crîstului lăuntric Sînt un canal curat şi perfect. Lumina îmi este călăuză”
Altă tehnică: M …
Ţineţi cristalul în mîna stînga şi închideţi ochii. Reprezentaţi-vă un glob de lumină în centrul pieptului vostru. Observaţi lumina «ncepînd să se rotească, marindu-se Devine din ce în ce mai mare pînă cînd va umple tot corpul şi se revarsă în exteriorul lui. Pe măsura ce creşte lumina, tot întunericul se retrage din faţa ei. Măriţi lumina pînă cînd are cam 30 cm grosime în jurul corpului vostru
Cea mai bună apărare este ofensiva iubim. Daca simţiţi pe cineva luîndu-vă energia deliberat sau nu, canalizaţi Lumina Divină şi trimiteţi-o persoanei în cauză. Priviţi-o cum se umple cu lumină, străluceşte, sclipeşte ca un far

Sînt multe cristale care se pot întrebuinţa pentru protecţia psihică. Pur şi simplu avînd un cristal în buzunar sau purfîndu-l la gît, vă măriţi forţa cîmpului energetic exterior corpului vostru. Este ecranul vostru de forţă care va opri majoritatea gindurilor şi afectelor negative sau dezechilibrate.
Pentru a mări sau întări acest cîmp, folosiţi următoarea tehnică:
Ţineţi cristalul în mîna stingă şi închideţi ochii. Priviţi mental în dreptul taliei şi imaginaţi aura ca pe o fîşie aibă de energie în jurul mijlocului. Măriţi-vă aura cam la 30 cm. Observaţi această fîşie albă devenind tot mai strălucitoare şi

AMULETELE Şl TALISMANELE
Amuleta este o piatră pe care o porţi ca să te protejeze. Poate avea un desen sau poate fi parte dintr-un desen.
Talismanul este o piatră care are un anumit tip de desen în ea în scopul participării la un ritual sau la o, ceremonie. Este folosit pentru amplificare, canalizare sau pentru a declanşa un proces catalitic.
Orice cristal poate servi drept amuletă. Un cristal de cuarţ amplifică automat cîmpurile energetice aurice ale corpului. Acest surolus de forţă este apărarea noastră din prima linie împotriva gîndurilor dezechilibrate ale celorlalţi. Dacă programaţi cristalul, vă puteţi dirija mental să modificaţi orice energie dezechilibrată să se echilibreze cînd este primită de receptorii voştri senzitivi. Această tehnică este inclusă în partea despre purificarea cristalului. Ea vă face cîmpul aurie mai puternic. Orice energie care ajunge în corpul vostru trebuie să traverseze acest cîmp.
Puteţi asocia această procedură cu Invocarea Luminii. “Invoc Lumina Cristului lăuntric. Sînt un canal curat şi perfect. Lumina îmi este călăuză” Veţi genera astfel o fortificare a corpului eteric care vă va proteja de blesteme şi vrăji. Dacă aveţi un anumit sfînt sau un ma&tru spiritual, chemaţi-l să vă umple fiinţa cu prezenţa lui. Dacă ţineţi cristalul cît timp faceţi toate acestea, veţi transmite aceste dorinţe sub formă de comenzi. Automat ele vă vor proteja de cei care v-ar putea dori răul.
Aceste amulete pot fi dotate cu şi mai multă forţă prin gravare sau făcîndu-le să fie o parte dintr-un desen anumit care le conferă o putere suplimentară. Cîteva exemple ar fi o cruce, o inimă, o stea în cinci colţuri, o stea în şase colţuri, aukh-ul egiptean sau imaginea unui maestru, înger, sfînt sau a altui învăţător spiritual.
Ca talismane, cristalele fac parte de obicei dintr-un obiect mai mare.
Baghetele sînt talismane. Cristalele pot fi încastrate în axul baghetei sau în vîrf. Unele baghete au diverse tipuri de pietre preţioase fixate pe margini, formînd un anumit model. Ca şi celelalte talismane, baghetele au misiunea de a produce o schimbare în cineva sau ceva, ceea ce înseamnă să foloseşti energiacăci totul este energie.
Un talisman simplu poate fi făcut dintr-un cristal fixat la capătul unui tub de aramă.
Un talisman foarte special poate fi făcut pentru vindecători, folosind o vergea din lemn de măslin, cu grosimea de 2 cm şi lungimea de 18 cm, străbătută de un canal dintr-un capăt în celălalt. Pentru a fixa cristalele la capete, faceţi la 1 cm de capăt cîte o gaură de 1 cm.
Este nevoie de două cristale – un cristal natural de cuarţ transparent şi un ametist natural. Partea de jos a cuarţului transparent şi vîrful ametistului vor fi găurite la o adîncime de 0,6 cm folosind un burghiu cu un număr mai mare decît un fir de aur de 14K, cu grosimea 22 şi 18 cm lungime Partea de jos a ametistului va fi rotunjită şi şlefuită pînă la transparenţă. Ambele cristale vor fi suficient de mari pentru a se potrivi în lăcaşurile de 1 cm de la capetele vergelei.
Folosind mucilagiu sau alt clei natural, fixaţi firul de aur în orificiul cristalului transparent şi fixaţi cristalul la unul din capetele vergelei Puneţi celălalt capăt al firului de aur în orificiul din vîrful ametistului şi fixaţi ametistul la celălalt capăt al vergelei. Aţi obţinut astfel un instrument de chirurgie eterică pentru vindecarea spirituală. Se poate face un sceptru de mag cu cristale şi, în mod obişnuit, este cît un baston.

ÎNVĂŢAREA
învăţarea trebuie să fie procesul de dobîndire a cunoştinţelor. Majoritatea sistemelor de învăţămînt au ca scop memorarea unor mari cantităţi de informaţii, adesea învechite Numai cîteva oferă posibilitatea folosirii lor în practică. Totuşi, avînd acest sistem, trebuie să obţinem cît mai mult din el.
Lucrînd cu cristalul, studentul va avea rhai multe avantaje. Capacitatea cristalelor de a crea o armonie afectivă conduce la liniştea necesară unei gîndiri lirr^zi Culoarul.Qpnp,şiş.terij^ne dăruieşte o nesfîrşită bogăţie informaţională. Ghizii spirituali vă pot ajuta. Folosind tehnica cristalelor cerebrale, veţi stimula întreaga activitate mentală. Folosirea perseverentă a metodei de memorare vă ajută să vă reamintiţi mai bine cunoştinţele.
O altă tehnică s-a dovedit foarte folositoare pentru cel care urmează să susţină un examen şi în special pentru copiii terorizaţi de testare Cînd daţi un examen, răspundeţi la toate întrebările unde ştiţi. Apoi închideţi ochii şi intraţi în cristal, aducînd cu voi imaginea profesorului. Cereţi-i răspunsurile pe care nu le ştiţi Profesorul vi le va spune O licenţiată în cristale îşi susţine acum doctoratul la Universitatea California din Barkeley. Ea foloseşte cu succes
această tehnică.
CRISTALELE CEREBRALE

CORIDORUL CUNOAŞTERII
( în cristale sînt multe coridoare, în multe dimensiuni ale minţii. Pentru cei care caută înţelepciunea erelor trecute, oferim această uşă deschisă:
Aşezaţi-vă într-o poziţie comodă, cu cristalul în mîna stîngă. închideţi ochii. Imaginaţi-vă cristalul în faţă, mărindu-se pînă ajunge cît o casă. Intraţi în el. înaintaţi spre uşa pe care scrie Coridorul Cunoaşterii. Intraţi şi priviţi în jur. Este o bibliotecă imensă cu rînduri întregi de cristale aşezate pe rafturi în loc de cărţi. în aceste cristale se află toată cunoaşterea Universului.
Puteţi obţine orice informaţie doriţi. Gîndiţi-vă la subiectul respectiv şi cristalul corespunzător va începe să sclipească. Luaţi cristalul şi ţineţi-l în mîini. în faţă, ca pe un ecran mare, vor apărea informaţiile din cristal. Veţi trăi datele ca şi cînd v-aţi afla cu adevărat acolo. După ce aţi terminat, puneţi cristalul la loc pe raft.
Lăsaţi casetofonul deschis şi, dacă puteţi, descrieţi ceea ce vedeţi. Dacă nu, încercaţi să vă amintiţi după aceea tot ce puteţi. Unii au numit toate aceste înmagazinări informaţionale Documentele Akashlce.

lata o tehnica noua pentru stimularea creierului: Găsiţi-vă o poziţie comodă, cu cristalul în mîna stîngă. închideţi ochii. Reprezentaţi-vă cristalul cu vîrful în sus, mărindu;se pînă ajunge la dimensiunile unei case. Intraţi în el. încă o dată priviţi în jur, vedeţi cum arată interiorul cristalului. Priviţi pereţii, podeaua şi tavanul. Cum este temperatura? Mirosiţi interiorul cristalului. Pipăiţi suprafaţa pereţilor. După reacomodarea cu cristalul, aşezaţi-vă în fotoliul care vă aşteaptă. Salutafi-vă ghizii spirituali. Priviţkvâ pe voi stînd acolo. Apropiaţi-vă mai mult şi priviţi-vă capul. La spate sînt balamale. Deschideţi şi uîtaţi-vă înăuntru, la cristalele creierului vostru. Unele strălucesc. Altele luminează foarte slab. Luaţi un cristal din buzunar şi generaţi un făscicoi luminos lat. Luminaţi astfel fiecare cristal al creierului pînă cînd le faceţi pe toate să strălucească. închideţi într-un cerc zona memoriei voastre. Pentru a vă dezvolta memoria, citiţi sau ascultaţi materialul de memorat. Intraţi în creier şi memoraţi cristalele din cercul memoriei. îritoarceţi-vă afară şi citiţi sau ascultaţi materialul. Intraţi încă o dată în creier. Luminaţi cristalele din zona memoriei şi observaţi-le cum încep să strălucească Intoarceţi-vă şi, pentru a treia oară, citiţi sau ascultaţi, apoi intraţi în creier şi proiectaţi lumină pe zona memoriei Observaţi cristalele strălucind atît de puternic, încît nu le mai puteţi privi Urmaţi această procedură zilnic, timp de 33 de zile
Cum vă simţiţi capul? Pulsează? E bine, înseamnă că CORPURILE DE ENERGIE
Majoritatea oamenilor ^Jnţeleg prin corp “corpul fizic” Atunci cînd vorbim despre corpurile energetice, descriem diverse intensităţi de energii care acţionează împreună ca să acţioneze vehicolul uman. Primul corp este cîmpul energetic cel mai dens: muşchii şi oasele.
Al doilea constă din cîmpurile energetice electric şi magnetic, care înconjoară corpul fizic. Acestea sînt numite eteric, electric, pranic, orgonic sau corpurile afective. Aceste cîmpuri de energie acţionează asupra corpului fizic prin punctele meridianelor şi chakre.
Meridianele sînt liniile energetice interne ale corpului Punctele se află acolo unde se intersectează liniile sau ajung !a suprafaţa organismului. Cîmpurile energiei externe sînt denumite chakre, un termen sanscrit care înseamnă “roată” Fotografiate cu un aparat Kirlian, apar ca nişte roţi de lumină. Aceste chakre stimulează glandele endocrine; acestea secretă hormoni care reglează reacţiile chimice pentru întreţinerea şi înlocuirea adecvată a celulelor Intensitatea şi gradul echilibrului afectiv controlează stimularea glandelor prin chakre. Cu alte cuvinte simţirea noastră afectează nemijlocit dezvoltarea celulelor Afectele dezechilibrate pot duce la o dezvoltare celulară dezechilibrată.
A treia frecvenţă energetică este tărîmul gîndurilor, corpul mental Aici creăm forme de gînduri care acţionează asupra nivelului mental subconştient sau al conştiinţei interioare Mentalul subconştient controlează toate procesele energetice aie organismului. Formele de gînduri sînt o modalitate foarte puternică de a influenţa subconştientul în sensul modificărilor operate în aceste procese energetice. Aceasta se întîmplă datorită faptului că majoritatea informaţiilor sînt stocate în mental «ujb formă de simboluri şi sînt puse în mişcare de afecte.
Dacă vreţi să se producă o astfel de schimbare, sînt necesare ma nuite lucruri Mai întîi, mentalul trebuie să se afle

la nivel de unde cerebrale alfa, care constituie intrarea în subconştient, unde se poate face sugestia. Folosind cristalul veţi obţine o producţie mărită de unde alfa. Vizualizînd, creaţi o formă de gînd. Dacă energizaţi forma de gînd cu o trăire o puteţi astfel determina să interacţioneze cu subconştientul şi să antreneze modificări ale proceselor energetice din organism.
Stabilind legătura dintre cristal şi vizualizare puteţi comanda mentalul subconştient să deplaseze energia acolo unde doriţi Mai întîi, identificaţi problema respectivă cu o imagine simbol şi produceţi modificarea imaginii Mentalul va opera apoi modificarea energetică
PIETRELE PENTRU VINDECARE
Unele pietre acţionează favorabil asupra fiecărura dintre corpurile sau nivelele energetice Cele mai eficace pentru corpul fizic sînt cuarţurile transparente, fumurii şi verzi.
Cuarţul transparent este energizantul general al organismului. Cuarţul fumuriu este foarte recomandat pentru a vă face să fiţi foarte prezent în corpul vostru, un om cu picioarele pe pămînt, în cazul cînd sînteţi o persoană mai distrată. Cuarţul verde interacţionează cu glandele endocrine pentru a păstra echilibrul organismului. Cuarţul roz şi cel galben acţionează asupra corpului afectiv. Citrinul natural, de la portocaliu deschis pînă la nuanţe de brun, echilibrează trăirile afective ale celor trei chakre de jos chakra rădăcinilor, splenică şi plexul solar. Citrinul prelucrat care bate în auriu stimulează chakra coroanei.
Cuarţul roz echilibrează afectele iubirii ale celor patru chakre superioare – inima, gîtul, al treilea ochi şi coroana. Pentru a avea acces la nivelele spirituale superioare, trebuie să echilibraţi aceste patru chakre. Lapis lazuli face parte din familia cuarţurilor Culoarea sa albastră este cea mai eficace pentru corpul mental, ca să aibă claritate şi profunzime de gîndire. în starea naturală, se poate folosi pentru protecţia corpului, iar în stare prelucrată acţionează benefic asupra chakrei gîtului
Ametistul purpuriu este piatra spirituală şi transformă sau transmite energiile joase în frUbvenţele înalte ale energiilor superioare
CHAKRELE
Avem în organism centri energetici numiţi chakre. Atunci cînd clarvăzătorii din vechime au privit centrii energetici, i-au văzut ca p8 nişte roţi de lumină, care se învîrteau şi de aceea i-au numit chakras, ceea ce în sanscrită înseamnă “roată”
Există şapte chakre mari şi cinci mici. Cele şapte chakre mari sînt: rădăcina, splina, plexul solar, inima, gîtul, fruntea şi coroana. Cele cinci chakre mici sînt’ mîinile şi picioarele şi depresiunea din spatele craniului, unde baza creierului întîlneşte măduva spinării, Medulla Oblongata
Chakra rădăcinii este situată în regiunea genitală. Ea interacţionează cu glandele cortico-suprarenale
Chakra a doua sau splenică se află între zona genitală şi stomac, cam la 5 cm sub ombilic Ea stimulează gonele
Plexul solar este puţin deasupra ombilicului şi cuprinde stomacul. Glandele pentru chakra plexului solar sînt pancreasul şi suprarenalele
Chakra inimii se află în centrul pieptului Aceasta este a patra chakra şi lucrează cu timusul
A cincea chakra se află în zona gîtului Ea stimulează glanda tiroidă
A şasea chakra este adesea numită chakra frunţii şi se afla în frunte cam la 2,5 cm deasupra ochilor îi corespunde glanda pituitară
A şaptea chakra, situată în creştet, este cunoscută ca fiind chakra coroanei Lucrează împreună cu glanda pmeală Interacţiunea cdmbmată a glandelor pmeală şi pituitară activează al Treilea Ochi.
lată o tehnică veche de 6.000 de ani, atribuită sumerienilor, prin care se echilibrează şi se energizează aceste chakre.
Aşezaţi-vă într-o poziţie comodă. Ţineţi cristalul în mîna stingă. închideţi ochii. Priviţi cristalul în faţa voastră cum se face tot mai mare pînă ajunge cît o casă. Intraţi prin uşa deschisă. încă o dată priviţi în jur. Priviţi lumina şi culoarea venind din tavan. Priviţi pereţii şi podeaua. Mirosiţi interiorul cristalului. Ascultaţi sunetul, Gustaţi o bucăţică din cristal. Pipăiţi suprafaţa pereţilor şi podeaua.
înaintaţi pe coridor spre uşa pe care scrie “Camera de vindecare”. Păşiţi înăuntru, pe platformă. Staţi pe platformă şi rotiţi-vă. Cînd priviţi imaginea voastră de pe platformă, puteţi vedea şapte cercuri de lumină pe corpul vostru. Acestea sînt chakreie voastre, centrii voştri energetici.
Uitaţi-vă la prima chakra, deasupra pubisului. Apropiaţi-vă de ea. Pe măsură ce vă apropiaţi, deschiderea se măreşt© semănînd cu o peşteră. Intraţi. Privind în jur, veţi observa că interiorul chakrei seamănă cu o peşteră a cărei suprafaţă este în întregime acoperită cu cristale. Unele dintre acestea strălucesc puternic, iar altele abia pîlpîie. O parte au pete de culoare închisă, de la afectele negative.
Soateţi un cristal din buzunar. Ţinîndu-I în mînă, imaginaţi un fascicul gros de lumină albă pornind din vîrful cristalului ca un reflector.
Proiectaţi acest fascicul gros de energie luminoasă asupra tuturor cristalelor din tavan, de pe pereţi, de jos, pînă cînd fiecare cristal începe să strălucească. Orice urmă din culoarea închisă a negativităţii se va spăla, evacuîndu-se prin sistemul de eliminare al organismului. Continuaţi să răspîndiţi lumină pînă cînd toate cristalele strălucesc şi tot interiorul s-a umplut cu energie caldă, realizîndu-se echilibrarea fizică, afectivă şi mentală.
Lăsaţi energia caldă şi echilibrată să vă ridice, ieşiţi din prima chakra şi intraţi în a doua, aflată la jumătatea distanţei dintre pubis şi stomac.
Intraţi şi examinaţi din nou cristalele de pe pereţi, tavan, podea. Cu lumina propriului vostru cristal acoperiţi tavanul, pereţii, podeaua. Luminaţi toate cristalele şi observaţi cum petele întunecate ale negativismului ies prin sistemul de eliminare. Cînd toate cristalele vor străluci de lumină, lăsaţi acea energie caldă şi echilibrată să vă ridice şi ieşiţi din a doua chakră pentru a intra în a treia, plexul solar, situat pe şi imediat peste stomac.
Intraţi prin deschizătură şi priviţi în jur. Observaţi cristalele de pe pereţi, tavan, podea. Proiectaţi lumină asupra cristalelor şi sesizaţi evacuarea petelor întunecate ale negativismului, ieşind prin sistemul de eliminare. Continuaţi eliminarea cristalelor pînă cînd toate strălucesc în perfect echilibru mental, afectiv şi fizic.
Lăsaţi acea energie echilibrată să vă ridice şi ieşiţi pentru a intra în cea de a cincea chakră, gîîui. Folosiţi fascicolul de lumină ai propriului cristal pentru a acoperi încă o dată pereţii, tavanul, podeaua. Umpleţi cu lumină toate cristalele chakrei. Observaţi petele întunecate ale afectelor negative părăsind cristalele şi ieşind prin sistemul de eliminare. Atunci cînd toate cristalele vibrează de energie caldă, echilibrată, lăsaţi această energie să vă tragă în sus, ieşiţi şi pătrundeţi în cea de-a şasea chakră, centrul frunţii, împrăştiaţi lumină prin toate cristalele de pe pereţi, tavan, podea, pînă le veţi umple cu energie iar petele întunecate ale trăirilor negative vor fi înlăturate. în fundul încăperii se află un ochi mare, a cărui pleoapă este acoperită cu o substanţă ca smoala. Proiectaţi lumina cristalului pe ochi, spălaţi această substanţă de pe pleoapă, folosind lumina. Cînd murdăria a fost înlăturată deschideţi ochiul. Urmăriţi tîşnirea luminii: un far puternic luminează prin frunte pe măsură ce al Treilea Ochi se deschide şi începe să funcţioneze. Simţiţi cum această energie de aur vă ridică printr-o gaură din tavan şi pătrundeţi într-o peşteră vastă, chakră coroanei, chakră numărul şapte.
în centrul coroanei se află o piatră preţioasă imensă, cît o casă, cu o mie de faţete scînteietoare. O parte din faţete împrăştie lumina. Altele sînt întunecate. Proiectaţi lumina cristalului vostru pe această piatră pe măsură ce ea începe să se învîrtă. Continuaţi iluminarea pînă cînd fiecare faţetă străluceşte puternic. Toate talentele şi capacităţile voastre trecute, prezente şi viitoare sînt acum activate. Ele aşteaptă să le folosiţi cînd veţi avea nevoie. Cînd toate faţetele sînt luminate, simţiţi energiile însumate ale celor şapte chakre care încep să urce într-un curcubeu auriu, roşu, portocaliu, galben, verde, albastru, purpură şi argintiu; pornind din creştet coboară arcuit spre vîrf ui picioarelor. Acest curcubeu urcă în picioare, mai sus de glezne, gambe, genunchi, coapse, peste şale, în susul corpului. Pe măsură ce avansează, culorile modifică toate celulele. Acestea vibrează acum împreună cu tot spectrul coloristic. Purtaţi curcubeul în susul corpului, peste umeri şi în braţe. Continuaţi în susul cefei şi din nou din creştet, într-o continuă arcuire de curcubeu energetic, în Jos spre vîrfui picioarelor şi în sus, prin corp. Pe fondul acestui curcubeu de energie, circulînd prin voi, coborîţi de pe platformă, ieşiţi din camera de vindecare, din cristal şi intraţi în propriu! corp. Cînd aveţi senzaţia de confort, deschideţi ochii.
Repetaţi această metodă ori de cîte ori doriţi. Ea va antrena schimbări impresionante în stabilitatea voastră afectivă. Curcubeul va deschide înalte talente spirituale şi căi. Le puteţi încerca pe alţii, de la distanţă, cu rezultate remarcabile.
VINDECAREA
Folosirea cristalului pentru vindecare constituie aspectul cel mai spectaculos şi controversat. Acest lucru se datorează în mare parte faptului că majoritatea oamenilor consideră vindecarea un lucru misterios, neobişnuit, mistic sau miraculos. Doar recent şi cu mare rezervă, chiropractica şi masajul au fost parţial acceptate în lumea medicală. Plantele sînt încă privite cu suspiciune, iar acupuntura este considerată la numai un pas de vrăjitorie Toate aceste tehnici sînt folosite de sute de ani. Doar în ultima vreme au fost întrucîtva acceptate de medicina alopată convenţională. Rezerva faţă de ideile noi are legătură cu poziţia medicinei de azi faţă de vindecare. Majoritatea medicilor îşi consultă pacienţii numai cînd apar probleme grave, cînd le este ameninţată viaţa. Medicul se preocupă în general de supravieţuirea pacientului. El foloseşte cele mai directe mijloace de care dispune: chirurgia şi medicamentele. Rrin.formaţie, medicul priveşte boala ca pe o situaţie în care trebuie refăcut corpul fizic şi speră că, într-o oarecare măsură, acesta se va reface singur Din păcate, chirurgia şi medicamentele adesea au efecte traumatizante asupra acestui efect de refacere. In cel mai bun caz, ele prezintă serioase neajunsuri. Miracolul constă în capacitatea corpului omenesc de a se reface singur, pe orice cale
Medicina moderna întîrzie să înţeleagă totala interdependenţă a mentalului, afectivului şi fizicului.
Omul nu este doar o bucată de carne şi oase. El gîndeşte, este o fiinţă simţitoare, care interacţionează conştient cu corpul fizic, el nu poate fi separat de celelalte corpuri.
Vindecarea cu cristale nu vizează corpul fizic, ci sistemele energetice care îl creează şi îl întreţin. Logica ne arată că acest corp fizic este rezultatul final al energiei. Renunţă la energie! Ce se întîmplă cu el? Se prăbuşeşte. Noi primim energie pe mai multe căi. Hrana este una din ele Luăm energia din apă, aer şi pămînt. Hrana este în fapt cea mai lipsită de importanţă. Putem trăi fără hrană săptămîni întregi şi chiar luni. Fără apă putem rezista doar cîteva zile. Cît de mult vă puteţi reţine respiraţia?
Se ştie puţin despre modul în care organismul, în timpul somnului, transformă cîmpul electromagnetic al pămîntului în energie vitală, pe care o poate folosi. Ştim că nu putem trăi fără somn Lipsiţi de el, ne alterăm starea mentală, afectivă şi fizică.
Omul complet este o serie de sisteme energetice; unde interferează mentalul, afectivul şi fizicul. Cristalul poate interacţiona cu aceste sisteme energetice şi împreună cu mentalul determină modificări funcţionale care se’vor manifesta apoi în corpul fizic.
Cristalele au proprietăţi electronice piezoelectrice. Ele pot amplifica, transforma, stoca, transfera şi focaliza energia. Corpul omenesc este de natură electronică şi răspunde cristalelor. Dacă ţineţi un cristal în mîna stîngă, cel puţin vă veţi dubla energia organismului. Fotografiind degetele mîinii drepte cu un aparat Kirlian veţi observa această creştere impresionantă. Fotografiaţi mîna dreaptă fără cristal. Luaţi un cristal în stînga şi faceţi o fotografie a mîioii. drepte. A doua fotograf ie va indica o creştere impresionantă a energiei care curge din vîrful degetelor. Această capacitate de mărire a cîmpului energetic poate fi folosită la vindecare. Veţi putea ameliora durerile prin această metodă simplă.
Ţineţi cristalul în mîna stîngă. Puneţi palma dreaptă pe zona dureroasă. Dacă durerea e în stînga, puneţi mîna stîngă cu cristalul pe locul dureros, apoi apucaţi braţul stîng cu palma dreaptă. Rămîneţi aşa o jumătate de oră.
Dacă sînteţi în faţa televizorului, folosiţi tehnica prescrisă în timp ce urmăriţi o jumătate de oră emisiunea preferată. Cu un tratament de numai o jumătate de oră, veţi ameliora durerea pînă !a dispariţie. Vi se pare prea simplu ca să credeţi? Chiar este
simplu.
Cristalul amplifică energia. Energia intră prin mîna stîngă şi iese prin dreapta. Dacă puneţi mîna dreaptă pe locul dureros veţi ameliora suferinţa datorită energiei trimise în zona respectivă. Natura durerii face posibil acest lucru.
Durerea nu este pedeapsă, indiferent ce credeţi despre ea. Durerea este un semnal emis de celule către creier ca să anunţe o stare anormală. Acest semnal cere creierului să trimită energie către celule ca să poată fi corectată anomalia. Cînd creierul trimite energie, sistemul de refacere automată existent în fiecare celulă declanşează procesul refacerii. Se vor înlocui celulele moarte dislocate cu celule noi. Atunci cînd sistemul funcţionează automat, cînd celulele nu mai au nevoie de energie, încetează semnalul dureros.
Procesul de vindecare, privit din punct de vedere energetic, devine simplu. Cînd, mergînd spre celule, fluxul energetic este blocat, organele încep să moară şi ne îmbolnăvim. Cînd energia ajunge din nou în zonă, se nasc celule noi, organele se refac şi ne simţim bine. Aceasta este expresia cea mai simplă a tot ce se ştie despre vindecare.
Toate metodele medicinei modeme urmăresc trimiterea energiei către celule pentru ca acestea să se poată reface. Nici un medic sau vindecător nu ne poate vindeca: numai noi o putem face. Tot ce putem face pentru altul e să trimitem energie către celule care se vor reface singure.
în tehnica descrisă de noi, folosim capacitatea de amplificare a cuarţului, care ne dă acest plus de energie dirijat de noi spre zona afectată. Astfel, putem grăbi procesul de vindecare şi ameliorăm durerea pe cale naturală, fără calmante.
Calmantele pot interfera cu procesul de vindecare. E!e acoperă terminaţiile nervoase aşa încît semnalul csiulelor nu va mai ajungs la creier. Creierul nu mai receptează durerea şi, neştiind că există o tulburare, nu trimite energia necesară iar starea celulelor se înrăutăţeşte. De aceea, bolile dureroase duc adeseori la slăbire. Celulele îşi înrăutăţesc progresiv starea. Artrita este un exemplu bun.
în cazul folosirii cristalului, noi alimentăm celulele cu energie în loc să blocăm semnalul dureros. Celulele se pot reface şi durerea încetează deoarece semnalul nu mai este necesar. Aceasta este calea spre vindecare.
Prezentăm acum un caz special. Majoritatea durerilor cer energie. Durerea de cap arată un surplus de energie. Energia intră şi iese prin cap permanent, prin chakrele coroanei şi frunţii. Atunci cînd ieşirea energiei este blocată (cauza este de obicei afectivă), se exercită o presiune, ca la obturarea furtunului de apă. Presiunea excesivă determină celulele să anunţe creierul prin semnal dureros. în acest caz trebuie să înlăturăm excesul energetic, în loc să aducem energie.
Luaţi cristalul în mîna dreaptă. Puneţi stînga pe locul dureros şi dreapta pe plexul solar. Folosind puterea de captare a mîinii stîngi, amplificată de cristalul din dreapta, veţi transfera excesul de energie din cap în plexul solar, de unde se va redistribui în corp. Această tehnică poate dura o jumătate de oră. Pentru a accelera procesul, închideţi ochii şi reprezentaţi-vă durerea ca pe un nor negru de energie în exces. Mîna voastră stîngă este un aspirator uriaş. Priviţi-o cum înghite norul Urmăriţi-o pînă la dispariţia completă a norului, apoi deschideţi ochii. Lăsaţi mîinile în jos şi ridicaţi-vă în picioare. Inspiraţi adînc faceţi cîţiva paşi, întrebaţi-vă unde a dispărut durerea de cap
Aceste metode nu se recomandă pentru tratarea cancerului. Ele nu sînt selective şi vor trimite energie atît celulelor normale, cît şi celor canceroase Cancerul necesită o metodă mai avansată, de care nu ne ocupăm în această carte O altă metodă de vindecare este Explorarea Aurei. Pacientul se culcă pe spate, cu rnîiniîe pe lîngă corp Ţineţi uşor cristalul între degetul mare şi primele trei degete începeţi din creştetul capului şi păstraţi o distanţă de aproximativ 2,5 cm între cristal şi corpul pacientului. Cînd simţiţi căldură sau o senzaţie de palpitare, începeţi să plimbaţi cristalul lent pe deasupra pacientului. In timp ce înaintaţi, fiţi foarte atenţi la orice schimbare în felul cum simţiţi cristalul sau corpul” pacientului. Schimbarea poate consta dintr-o rezistenţă impusă mişcării voastre, o senzaţie de cald, palpitare rece sau pur şi simplu simţiţi că este ceva. Cînd se întîmplă astfel, opriţi-vă şi faceţi o mişcare circulară antiorară în jurul anomaliei detectate. Rotiţi pînă cînd simţiţi cristalul devenind tot mai greu, trăgîndu-vă mîna spre corpul pacientului. Opriţi-vă şi puneţi vîrful cristalului pe corp, în mijlocul cercului descris anterior.
Continuaţi mişcarea cu cristalul în faţă şi pe laterale. Cînd simţiţi o diferenţă corectaţi anomalia printr-o mişcare circulară
antiorară.
Cînd aţi ajuns la picioare, întoarceţi-vă spre creştetul capului şi purtaţi cristalul de la cap la picioare într-p mişcare de netezire Cînd faceţi astfel, imaginaţi-vă că pacientul vostru are corpul acoperit cu pene, iar voi le neteziţi. Astfel veţi ordona er.ergia aurei printr-o mişcare lină.
Pacientul se întoarce cu faţa în jos şi veţi repeta procedura. La orice diferenţă simţită, executaţi mişcarea circulară antiorară deasupra zonei implicate. Nu uitaţi netezirea penelor
Acum aveţi chakrele bine deschise. închideţi-le imaginînd un fermoar pe care-l apucaţi bine şi-l trageţi de la picioare spre cap
Cînd aţi terminat, pacientul va fi foarte destins, chiar somnolent. Tot corpul se va afla în echilibru. în scurt timp, pacientul se va simţi odihnit şi fortificat. Suferinţele şi tensiunea se vor reduce şi se va instala o stare generală bună.
Acolo unde există dezechilibre, celulele emit un semnal către creier ca acesta să le trimită energia necesară pentru corectarea anomaliei. Cel mai puternic semnal este durerea. Orice semnal dureros este mai puternic decît restul cîmpului energetic al organismului. Pentru că semnalul este mai puternic, îl puteţi detecta cînd ajungeţi cu cristalul deasupra lui. Mişcarea circulară antiorară reduce semnalul. Cînd simţiţi cristalul devenind tot mai greu, egalizaţi cristalul cu energia cîmpului organismului, Cînd tot corpul este egalizat, nici o zonă nu predomină şi nu se tulbură distribuirea energiei în corp. Intîmpinînd o rezistenţă mică sau nulă, energia poate circula mai bine, fortificînd tot organismul.
Putem arăta această creştere, folosind tehnica interesantă numită testarea musculară sau kineziologie aplicată. Pacientul se ridică în picioare, întinde mîna dreaptă în faţă, strînge pumnul şi-l întoarce cu degetul mare în jos. Această poziţie permite exercitarea presiunii maxime pe braţ. Apăsaţi pe pumn pînă simţiţi braţul gata să cedeze. Vă veţi face astfel o idee despre forţa pe care o folosiţi la fiecare testare, permiteţi relaxarea braţului.
Acum, pacientul va atinge chakrele cu primele trei degete
ale mîinii stîngi. Cînd se atinge chakra, testaţi braţul drept.
Străduiţi-vă să apăsaţi cu aceeaşi forţă de fiecare dată. Reţineţi
chakrele mai slabe. Verificaţi toate chakrele. întîi coroana, apoi
mijlocul frunţii, gîtul, mijlocul pieptului, plexul solar imediat
deasupra stomacului, chakra splenică între ombilic şi pubis,
chakra rădăcinii la pubis. Apoi, pentru o măsurătoare bună,
piciorul stîng, piciorul drept. După explorarea corpului cu cristalul
şi corectarea anomaliilor, faceţi testul muscular încă o dată
pentru toate chakrele. Veţi observa o creştere sensibilă a forţei
organismului.
Testul muscular nu este pe deplin ştiinţific, dai este excelent pentru constatarea unei fortificări generale după tratament.
Explorarea aurei este metoda noastră preferată de pregătire a pacientului pentru un alt tratament. Datorită echilibrării şi relaxării întregului organism, pacientul opune o rezistenţă mai mică în etapele următoare. Este o metodă bună, mai ales pentru chiropractică şi masaj, unde tensiunea musculară şi rezistenţa stînjenesc eforturile terapeutului.
Această metodă ar fi bună şi înaintea intervenţiilor
chirurgicale. Exchilibrînd cîmpurile energetice, mai multă energie
va fi dirijată spre depăşirea traumei operatorii şi accelerarea
procesului de vindecare. Repetaţi procedura după operaţie şi veţi;
accelera vindecarea şi mai mult ,
DE TOATE PENTRU TOŢI
Conştienta. Conştienta presupune receptare şi înţelegere. Cristalul stimulează toate simţurile, exterioare şi interioare. Cristalul măreşte capacitatea creierului şi dezvoltă mentalul, ducînd la o înţelegere sporită a informaţiilor crescînde.
Suma creşterii informaţiilor şi înţelegerii înseamnă mărirea conştientei. Conştienta este modalitatea noastră de a privi şi trăi în această lume. Dacă ne extindem conştienta, nu ne amplificăm lumea proprie? Nu uitaţi: pe măsură ce. înţelegem încăperea strîmtă a existenţei, vom descoperi noi uşi spre încăperi mai mari
Magicul. Folosirea ceremoniei şi ritualului pentru a influenţa energia este funcţia majoră a magicului. Cristalele interacţionează cu energia şi, prin urmare, pot fi şi sînt folosite în ceremonii magice. Magic este un cuvînt încărcat cu multe conotaţii nemeritate şi afective. Dacă aţi folbsi cuvintele: “deplasarea energiei moleculare” ar avea o acceptare mai largă? într-o bună zi o să studiem ştiinţa magicului şi vom descoperi că are legi ca şi existenţa.
Alegerea cristalului. Cristalele cele mai acordate cu voi vor începe să emită semnale spre centrii paranormali ai creierului vostru. Cu cît eşti mai apropiat de cristal şi cu cît stai mai mult în preajma tur, cu atît vor fi mai puternice aceste legături. Mentaiul logic, întotdeauna în căutarea, unui sens, interpretează acest lucru ca pe o atracţie. Cristalul vă poate atrage pentru că este mare sau mic, gros sau subţire, transparent, opac sau colorat. Oricare ar fi criteriul alegerii, luaţi-l pe cel care vă atrage cel mai mult.
Cînd vreţi să alegeţi un cristal pentru altcineva, gîndiţi-vă la persoana respectivă şi reprezentaţi-o în minte. Imaginaţi-o luînd un cristal, deschideţi ochii. Priviţi cristalele şi alegeţi-l pe cel care vă atrage cel mai mult. Persoana pentru care aţi ales va alege singură prin legătura telepatică stabilită atunci cînd aţi reprezentat-o mental. Aceasta este o tehnică grozavă pentru alegerea cadourilor. Oamenii vor fi uimiţi că aţi ales exact ceea ce-şi doreau.
Purtînd un cristal. Cristalele vor amplifica întregul cîrnp energetic al corpului. Dacă purtaţi un cristal pe o zonă anumită, el va focaliza energia mai puternic în acea zonă.
Dacă este purtat la gît, cristalul va stimula tiroida şi glandele paratiroide. Este foarte bun pentru problemele respiratorii cum sînt congestia şi durerile de gît.
Purtat în dreptul inimii, cristalul stimulează timusul şi măreşte eficienţa sistemului imunitar In lupta cu boala.
Purtat peste plexul solar, cristalul va stimula toate energiile corpului şi va mări cîmpul afectiv. Uneori acest lucru nu este de dorit.
Poziţia cea mai recomandată este în dreptul inimii. Puteţi ataşa cristalul ia un lănţişor de aur sau de argint de 45 pînă la 55 cm. S-a disputat cu aprindere poziţia cristalului: cu vîrful în sus sau în jos? Noi am verificat cu aparatul Kirlian pentru a vedea dacă are importanţă direcţia vîrfului. Cu vîrful în sus, cristalul a canalizat o parte din energie în chakrele superioare. Pe unii i-a ajutat să fie “aerieni”. Cu vîrful în jos, cristalul a dus la o uşoară creştere a cîmpului energetic frontal şi o mărire considerabilă a cîmpurilor laterale. S-a înregistrat la această poziţie o uşoară împămîntare căci energia era direcţionată spre partea de jos a corpului. Există tendinţa de a reveni cu picioarele pe pămînt. Vă recomandăm să purtaţi cristalul cu vîrful în jos atunci cînd vreţi să fiţi acordat cu lumea. Purtaţi-I cu vîrful în sus cînd meditaţi, învăţaţi sau daţi examene. în rest purtaţi-l cu vîrful în jos.
Darurile. Mulţi oameni au auzit că trebuie să folosească cristalul pentru vindecare numai dacă acest cristal Ie-a fost oferit. A dărui un cristal înseamnă să dăruieşti iubire. El duce cu sine viDraţiile spirituale ale iubirii. Vindecările făcute cu acest cristal sînt mai simple datorită vibraţiei iubirii. Şi dacă nu vă dăruieşte nimeni un cristal, doriţi din inimă să-i ajutaţi pe ceilalţi? Dorinţa din sufletul vostru va înlocui vibraţia iubirii pentru vindecarea spirituală. Dacă sînteţi pregătiţi să folosiţi cristalul, cumpăraţi-l. Important nu este cum aţi obţinut cristalul, ci cum î! folosiţi.
Formele. Se pare că şlefuirea şi prelucrarea cristalelor le măresc energia şi deschiderea.
Faţetarea poate determina căile de ieşire a energiei din cristal. Unghiurile şi formele faţetelor vor imprima direcţia energiei.
Cristalele cărora li s-a dat formă de piramidă au proprietăţi speciale. Ele focalizează şi amplifică atît prin forma piramidală, cît şi prin structura moleculară. Piramida focalizează energia într-o rază subţire prin vîrf. Creşterea în spirală a cuarţului determină curgerea energiei în spirală. Cînd combinăm aceste două caracteristici, energia va ieşi din piramida de cristal într-o rază spiralată şi subţire, mai uşor de focalizat.
Globurile de cristal trimit energia pretutindeni. Sînt cele mai unitare dintre toate formele.
Forma de ou este extrem de universală, cu partea mai lată în sus sau poate servi la contemplare sau divinaţie. Cu părţile laterale între degetul mare şi primele trei degete, poate fi folosit la explorarea aurei. Cu vîrful înainte poate servi la reflexoiogie, terapie locală, şi shiatsu sau acupunctura. Curba oului se potriveşte perfect cu linia palmei, pentru meditaţie.
Cristalele cu două vîrfuri sînt multifuncţionale. Energia se poate deplasa în ambele direcţii în acelaşi timp. Diamantele Herkimer sînt cristale cu două vîrfuri din zona Herkimer County, New York. Sînt cristale perechi, foarte scurte, care au forţă şi claritate. Cristalele cu două vîrfuri sînt excelente pentru proiecţie astraiă şi vis. Puneţi-le sub pernă, seara, şi ele vor intensifica starea voastră de vis.
Cristalul de plumb. Cristalul de plumb este obţinut topind nisip şi plumb şi amestecîndu-le. Aranjamentul molecular al acestui amestec este întîmplător şi nu are proprietăţile cuarţului. Ţineţi acest cristal în bătaia soarelui şi veţi obţine frumoase curcubee, dar nu purtaţi şi nu folosiţi decît cuarţuri.
Credinţa. Cristalele’se bazează mult pe legea fizică. Chiar dacă nu credeţi în ele, tot lucrează. Dar pentru că ele lucrează cu forţele mentale, lipsa de credinţă le poate slăbi acţiunea sau bloca. Credinţa voastră poate netezi drumul cristalului, făcîndu-i acţiunea mai eficientă. Sîntem de părere că credinţa izvorăşte din modul în care vă realizaţi dorinţele.
Cîte cristale? Orice om ar trebui să poarte un cristal pe inimă. Testele noastre au demonstrat creşterea cîmpului energetic al corpului în procent de 200% şi chiar mai mult.
Fiecare ar trebui să aibă un cristal personal pentru meditaţie. Ghizii mei spirituali mi-au spus recent că meditaţia este necesară supravieţuirii în noua eră. Meditaţia fortifică şi armonizează cîmpul aurie. Modificări fizice şi afective de mari proporţii se vor produce pe calea înaintării spre Era Vărsătorului; meditaţia ne va mări puterea de a face faţă acestor modificări iar cristalul intensifică meditaţia.Cristalul personal pentru meditaţie poate fi folosit ca să vindece. Nu-I folosiţi pentru vindecarea altora. Dacă faceţi vindecări împreună cu alţii, folosiţi un cristal special. Dacă folosiţi o terapie avansată, aveţi nevoie de două cristale.
în scop demonstrativ, puteţi avea cristale comune cîte doriţi.
Stîngacii. Şi pentru stîngaci, energia intră prin stînga şi iese prin dreapta. Tehnicile descrise în această carte sînt valabile pentru toţi.
Cristalele şi sexul. După instinctul conservării, sexul se dovedeşte cel mai puternic. Atîta vreme cît există, trebuie să-i acordăm atenţie. El face parte din energiile noastre afectivă şi mentală. O viaţă sexuală completă necesită mintea şi corpul sănătoase, echilibrate. Cristalul ajută la toate nivelele. El echilibrează funcţionarea tuturor centrilor şi sexul îşi ocupă locul lui normal, de funcţie naturală a fiinţei umane. Dacă este o activitate sexuală slabă, se va fortifica. Acţiunea cristalului este automată.
Cuarţul roz s-a dovedit a fi cel mai eficient pentru echilibrarea sufletească. Cuarţul citrin acţionează foarte bine pentru echilibrarea centrilor energetici inferiori, inclusiv centrul sexual. Purtînd una sau ambele pietre veţi menţine echilibrul.
Introducere
21 ianuarie 1975, a 40-a aniversare a zilei mele de naştere. M-am trezit şi, stînd în pat, mă gîndeam: “Nu mai vreau doar să citesc despre metafizică şi spirit. Vreau să fac ceva. Toate cărţile pe care le-am citit nu m-au învăţat nimic. Am aflat multe lucruri, dar nu ştiu să fac nimic. Totuşi aceste daruri intuitive sînt folosite de sute de ani. Cineva trebuie să fi aflat cum să le folosească şi să-i înveţe şi pe alţii. Trebuie să existe nişte învăţători pe undeva. Trebuie să-i găsesc!”
Există o zicală veche: “Cînd elevul e pregătit, va apărea învăţătorul!” După trei zile, un prieten mi-a vorbit de tîrgul paranormalilor {psychic faii) din San Francisco, California, cam o oră şi jumătate de mers de la mine de acasă. Ca să vedeţi cît eram de ignorant, nici nu ştiam ce înseamnă un atemenea tîrg. Prietenul mi-a spus că este un loc unde se adună mai mulţi paranormali şi, contra unei sume, îţi pot face o lectură.
Nu cunoscusem şi nu văzusem niciodată vreun paranormal autentic. în 1975 paranormalii nu erau atît de acceptaţi ca acum. Astăzi ziarele au articole ale paranormalilor proprii şi poliţia recunoaşte că este ajutată de paranormali. In 1975, singurii paranormali de care auzise lumea erau Edgar Cayce, Jean Dixon şi poate Peter Hurkos.
Nu ştiam la ce să mă aştept. îmi imaginam ceva între un bărbat purtînd tichie ascuţită şi mantie şi ţigănci cu brăţări de aur şi globuri de cristal. Dar am găsit oameni. Oameni care se aflau acolo pentru a-i lăsa pe ceilalţi să se bucure de harurile lor.
Am solicitat două lecturi. Una de la un cititor în cărţi de tarot, care se îmbrăcase adecvat situaţiei. Purta o mantie de mătase lucioasă şi avea lumînări şi un pumnal mic, gravat. A consumat cea mai mare parte a timpului explicîndu-ne semnificaţiile cărţilor
de tarot. Mă plictiseam! Nu dorisem să aflu ceva despre cărţi, ci despre mine! Ce mi-a spus la urmă aşa era, dar nu mi-a plăcut.
Al doilea cititor a fost altfel. Cînd m-am apropiat de masa lui, l-am văzut stînd jos; era îmbrăcat cu pantaloni marinăreşti şi tricou iar din gură îi atîrna o ţigară. Era îndesat, avea părul creţ, negru şi trăsături aspre. “Aoleu”, mi-am zis. “N-aş vrea să-l întîlnesc !a colţ de stradă cînd nu-i în apele lui.” Era complet diferit de tot ce-mi putusem reprezenta ca medium tipic.
Cînd m-am aşezat şi-a scos ţigara, a întins mîna şi a spus: “Salut, sînt Nick. Cu ce te pot ajuta?”
Neştiind ce să răspund, am zis: “Ce-mi oferiţi?” “Chiromanţie, psihometrie, aure, medium simplu. Ce doreşti?”
“Aure. Mi-am dorit întotdeauna să ştiu cum arată aura mea. Desenaţi-o!
A scos o foaie de hîrtie cu schema corpului omenesc. Erau şapte cercuri desenate în lungul corpului, reprezentînd chakreie. Mai erau desenate cercuri şi pe mîini şi picioare. A luat nişte creioane colorate şi a început să traseze linii ca nişte benzi în jurul corpului. Am observat că îmi privea umerii şi corpul ca şi cînd ar fi privit prin mine. Cînd a terminat de desenat toate benzile colorate, a început să facă trimiteri de la unele benzi şi să noteze în dreptul lor date ca: Persia, 895 A.D. Negustor. Explica fiecare dintre culori şi ce însemna ea în termenii talentului, aptitudinilor şi emotivităţii. Am fost uluit de exactitatea explicaţiilor lui. Mi-a luat palma şi a început s-o citească. Mi-a spus despre mine însumi lucruri pe care nimeni, nici chiar familia mea, nu lâ ştia. Eram fascinat. A început să citească liniile care coborau de la degete. A citit liniile dintre degete. Îmi spunea exact acele lucruri pe care mi-am dorit întotdeauna să le ştiu. Deodată soţia lui l-a bătut pe umăr şi i-a spus: “îmi pare rău, consultaţia ţine 15 minute. A trecut o jumătate de oră şi oamenii aşteaptă.” Şi-a cerut scuze şi mi-a spus că timpul meu expirase.
Nu puteam rata această ocazie. A fost prea exact. Trebuia să aflu mai mult. Am stabilit să-l caut acasă peste două luni şi să-mi dea o consultaţie completă.
Cînd m-am întîlnit cu Nick la el acasă mi-a spus multe lucruri despre mine însumi şi despre ce mi se va întîmpla. Fiecare lucru s-a adeverit. Mi-a spus că posed capacităţi de vindecare şi mediumice pe care le puteam dezvolta şi mi-a sugerat cîteva căi.
In timp ce mă studia am observat nişte cristale pe un raft. Pentru prima oară am văzut cristalele ca pe ceva unic. L-am întrebat despre ele şi mi-a spus că erau o sursă de energie. Mi-a spus de un magazin specializat unde puteam să-mi cumpăr un cristal pentru mine, un cristal al meu. Mi-am cumpărat unul şi apoi a început totul.
Am observat că se înmulţiseră experienţele intuitive. începeam să ştiu ce simţeau oamenii şi uneori ştiam ce vor spune înainte de a deschide gura. începeam să ştiu cînd avea să sune telefonul şi chiar cine suna. Prietenii începuseră să mă considere supraom cînd, ridicînd receptorul, le spuneam: “Da, Bill, ce doreşti?” şi urma un moment de tăcere înainte să aud: “De unde ştii că sînt eu?”. “Nu ştiu, ce doreşti?”
Am observat un fenomen special. Dacă mă durea ceva şi îmi puneam mîna dreaptă pe locul dureros, iar în mîna stîngă ţineam cristalul, durerea îmi trecea în cîteva minute. Din curiozitate, am încercat şi cu alţii – şi lor le trecea durerea. Deoarece nu am putut face acest lucru înainte de a avea cristalul, am ajuns la o concluzie evidentă. Am început să experimentez şi am descoperit anumite efecte. Dacă foloseam respiraţia yoga, efectul terapeutic creştea. Dacă ţineam cristalul cu mîna stîngă iar cu dreapta atingeam zona dureroasă, efectul părea să fie mai puternic.
La sfatul lui Nick am urmat cursul de Control Mental Silva, într-unui din exerciţii trebuia sa* ne proiectăm mental în cuburi de metal. Asta mi-a dat o idee. Acasă m-am proiectat în cristal. Am fost uluit! Mă aflam într-o catedrală uriaşă. Am hoinărit atît cît mi-a părut a fi zile întregi căutînd, explorînd mai multe camere. De fapt am fost în cristal timp de trei ore. Cînd m-am trezit eram rece, rigid, dar teribil de fericit. Ce aventură!
Explorări ulterioare m-au condus la ghizii mei spirituali care mi-au început antrenamentul interior. La sfatul lor am urmat o serie de seminalii de meditaţie în grup. Mulţi dintre cei de acolo mi-au admirat cristalul şi m-au rugat să le cumpăr cîte unul. La unul din seminarii, şase dintre noi ne-am aşezat formînd o stea cu şase colţuri, fiecare avînd un cristal. Scopul meditaţiei era să creăm o singură minte sinergică, fiecare dintre noi văzînd, mirosind, gustînd, auzind şi simţind aceleaşi senzaţii. Făcînd astfel am avut toţi aceeaşi viziune. Eram toţi şase aşezaţi în jurul unei mese mari, ovale, pe care erau cristale. O voce a vorbit prin unul dintre noi, o doamnă mai în vîrstă, şi ne-a spus că aceasta era Atlantida, iar noi eram unul din grupurile care au ajutat la distrugerea Atlantidei printr-o proastă folosire a puterii cristalelor. Ni s-a spus că ne-am putea recăpăta cunoaşterea pierdută. De data aceasta am putea-o folosi ca să ajutăm lumea în loc s-o distrugem. Vocea s-a oferit în numete unui grup numit Ierarhia să ne canalizeze această informaţie. Ni s-a spus să ne întrunim în fiecare săptămînă şi să ne aşezăm la fel, cu cristalele.
Ne-am aşezat şi ne-am canalizat o dată pe săptămînă timp de doi ani. Am înregistrat şi transcris tot materialul.
Eram un grup arbitrar. Odată cu trecerea timpului, mai multe persoane au venit şi au plecat. Nucleul cel mai vechi a fost format din Shiriey (astrolog), Spiros (antreprenor), Jean (secretară medicală) – logodnica lui Bill (agent de vînzări imobiliare), Eddie (ospătar) şi eu. Am început să primim informaţie aproape imediat, Shiriey fiind vorbitoarea principală. Mai tîrziu am început toţi să ne canalizăm. Am fost surprins să văd ce uşor îmi era, mai ales cînd aveam deja o experienţă metafizică anterioară.
Acesta a fost începutul pregătirii mele în domeniul cristalelor. Ni s-a spus cum să ameliorăm durerea fizică şi cum să ajutăm în caz de dureri de cap şi febră. Ni s-a povestit cum erau folosite cristalele în Atlantida. Cînd aveam nevoie de anumite lucruri ni se arătau căile prin care le puteam obţine. Jean dorea să treacă examenul de agent de bunuri mobiliare, dar nu s-ar fi dus la cursul necesar de pregătire care dura 12 săptămîni. Voia să citească manualul de examen şi să-şi amintească materia, dar avea o memorie slabă. Grupul de canalizare ne-a oferit o metodă pe care eu am numit-o Cristalele Cerebrale. Jean a folosit metoda şi după trei săptămîni a luat examenul. Ne-a povestit cum s-a întîmplat. A răspuns la toate întrebările din test la care a ştiut. Cînd a ajuns la o întrebare al cărei răspuns nu-i era cunoscut, a folosit tehnica Cristalelor Cerebrale şi i-a apărut în minte acea pagină din cartea de examen unde se afla răspunsul. Parcă privea pe un ecran mare. Pur şi simplu a citit răspunsurile, a deschis ochii şi Ie-a transcris pe foaia de examen.
De multe ori primeam imagini la care nu aveam răspunsuri complete, imagini de maşini şi motoare pe care am încercat să le recunoaştem, dar n-am putut pentru că nu dispuneam fie de pregătirea necesară, fie de vocabularul necesar pentru a înţelege ceea ce vedeam. în astfel de cazuri am lăsat materialul deoparte pentru altădată. Astfel am fost pregătiţi nu numai în domeniul cristalelor, dar şi ca să ne deschidem propriile haruri intuitive. Ni s-a oferit şansa de a afla cît de mult doream să ne folosim aceste haruri.
Ştiam ce vreau: să-i învăţ pe ceilalţi, să comunic această puternică informaţie nouă/veche întregii lumi.
Am început să-mi creez modalităţi de a preda atît ceea ce s-a spus grupului cît şi ceea ce am început să canalizez singur. Am experimentat singur şi împreună cu prietenii pînă ce mi-am dat seama că tot ce făcusem eu putea fi dat celorlalţi. Am început să predau.
La trei luni de la acea dimineaţă de 21 ianuarie mi-am găsit primul cristal şi l-am explorat. După şase luni îl foloseam pentru vindecare. înainte de a se încheia un an, aveam propriul meu grup de canalizare prin cristale. După un an şi jumătate ţineam cursuri despre un subiect netratat de cărţi sau de alţi profesori cunoscuţi.
Asta fac şi astăzi. Volumul şi gradul de cunoaştere care se canalizează prin mine se aprofundează şi se lărgeşte. Este un adevărat potdp nestăvilit. Mă aflu într-un efort continuu de a aduna, tria şi testa acest material uluitor cu ajutorul minunaţilor şi credincioşilor mei prieteni.
Am acum un singur maestru fizic. Se numeşte Nick Nocerino, are peste 50 de ani de cercetare şi antrenament cu cristalele şi legături cu cei care se ocupă de cristale, doctori din lumea întreagă. Printr-o coincidenţă mi-a dat prima consultaţie paranormală la el acasă şi acolo am văzut pentru prima dată cristalele. Este un maestru al cristalelor, poate Maestrul cristalelor din acest timp.
Principalul meu ghid şi învăţător interior este îngerul Mihail, Arhanghelul. Sînt un mesager al Frăţiei Cristalelor, al cărei scop este desferecarea puterilor minţii pentru toţi cei care vor intra în apropiata Eră a Vărsătorului.
Vă urez bun venit şi vă ofer această carte ca pe un ajutor în propria pregătire. Fie să căutaţi şi, prin ceea ce veţi face, să ajungeţi din nou în sînul adevăratei voastre familii, Familia de Lumină.
Metode de cercetare
Metodele de vindecare prezentate în această carte au fost cercetate îndelung nu numai pentru a atesta utilitatea lor, dar şi pentru a oferi date pentru formularea teoriilor despre însuşi procesul de vindecare şi modul în care influenţează cristalele acest proces. Nu putem folosi metode de măsură standard. Nu există aparatură care să măsoare energia de vindecare.
Vindecarea cu cristalele priveşte doar energia. Credem că corpul fizic este rezultatul final al energiei. Dacă energiile corpului pot fi stimulate şi echilibrate, corpul fizic trebuie să se
refacă singur.
Vindecarea cu cristalele nu este discordantă şi nici brutală, ea nu face decît să regleze cîmpurile de energie. Rezultatele sînt rapide şi blînde. Asociate meditaţiei, cristalele pot accelera vindecarea şi ajung în zone cu care este greu de lucrat prin metode convenţionale.
Cercetînd procesele de vindecare, ne-am bazat pe cîteva metode tradiţionale ca şi pe metode inovatoare. Fiecare metodă a fost aleasă pentru capacitatea ei de a ne arăta drumul pe care trebuie să mergem. Menirea lor nu era să dovedească exhaustiv sau empiric ceea ce se întîmplă. Am lăsat metodele de laborator celor care vin după. Noi căutăm principii şi legi, nu dovada. Dorim să deschidem direcţii de înaintare în această nouă ştiinţă în loc doar să definim parametrii înaintării noastre. Atitudinea noastră este cea a exploratorului şi a deschizătorului de drum, poate aceea de “a merge temerar acp!o unde nimeni n-a mai fost înainte”.
Instrumente folosite în cercetare
Surseria. Instrumentul nostru favorit este bagheta sursierului (tipul de vergea din lemn sau alt material cu care sursierii descoperă surseie de apă, n.tr.). Folosim fie un aurametru făcut dintr-o singură baghetă cu arc, fie o baghetă îndoită în formă de “L”. Am observat sensibilitatea corpului omenesc faţă de orice material. în mod normal, cîmpul de energie uman se întinde de la 15 la 45 cm faţă de corp. Un obiect aşezat pe corp va genera unul din următoarele trei efecte: cîmpul de energie creşte, scade sau rămîne la fel. Din mai multe motive vrem să mărim cîmpul de energie. De asemenea vrem să ştim ce-l micşorează. Este chiar important să cunoaştem obiectele care nu produc nici o schimbare.
Măsurînd cîmpul de energie înainte şi după fiecare schimbare ne putem face o idee despre principiile şi proprietăţile acestoY schimbări. Surseria nu este o metodă foarte ştiinţifică şi rareori oferă o infomaţie exactă. Ea foloseşte ca indicator pertinent al acţiunilor forţelor care ne interesează.
Vă puteţi confecţiona o pereche simplă de baghete din două bucăţi de sîrmă şi un pai din plastic. îndoiţi cele două bucăţi de sîrmă în formă de “L”. Partea care se ţine în mînă trebuie să aibă cam 10 cm lungime şi se introduce într-un suport obţinut dintr-o jumătate de pai din material plastic; partea liberă să fie cam de 25 cm. Introducînd capătul îndoit al sîrmei într-o jumătate de pai din material plastic, permitem sîrmei să se mişte liber fără să fie deranjată de mîna care o ţine. Depărtaţi-vă cîţiva paşi de obiectul sau persoana pe care o măsuraţi. Ţineţi ambele baghete în faţă, cu vîrful îndreptat înainte şi paralele una faţă de cealaltă. Reglaţi-le pînă sînt echilibrate şi oscilează uşor. Mergeţi către persoana sau obiectul în cauză. Cînd îi atingeţi cîmpul, sîrmele încep să se mişte încrucişîndu-se sau deschizîndu-se larg.
– Baghetele sursierului
Dermatronul este un aparat electronic robust, fabricat în Germania. Electrozii ataşaţi pe pacient fac posibilă măsurarea cantitativă a energiei emisă de un anumit punct de acupunctura care poate determina sănătatea sau boala unui sistem de
organe.
GSR, un aparat de măsură pentru răspunsul galvanic al pielii, este un dispozitiv electronic care măsoară conductivitatea electrică a punctelor de pe corp. Se poate ataşa unui cititor digital, unui dispozitiv de înregistrare grafică sau unui computer cu imprimantă. Se aseamănă cu vechiul poligraf sau detectorul
de minciuni.
Fotografia Kirlian. Acest proces a fost iniţiat de Nicola Tesla, dar condus de Simon Kirlian din Cehoslovacia. Aceasta este o metodă de fotografiere cu un cîmp de înaltă tensiune şi amperaj scăzut, de 50.000 de volţi sau mai mult. Forţa vieţii sau cîmpul de bioenergie poate fi fotografiat şi portretizat. Doctor Thelma Moss de la Universitatea California din Los Angeles a popularizat mult această cercetare.
Se poate obţine o imagine vizibilă care arată orice creştere a cîmpului de energie a subiectului prin fotografiere înainte şi după folosirea tehnicilor de vindecare cu cristale. Orice obiect poate fi fotografiat şi se observă schimbările rezultate. Noi ne-am ocupat în mod special de oameni şi animale, dar pot fi fotografiate şi plantele.
Fotografia plachetelor sanguine. Imagini mărite ale lamelor cu probe de sînge arată forma şi culoarea plachetelor sanguine. Cercetarea a demonstrat o corelaţie între unele boli şi modul cum arătau plachetele cînd au fost fotografiate. Fotogfafiile dinainte şi după vindecarea cu cristale au arătat modificări importante ale acestor plachete.
Determinarea hemoglobinei. Dr. Delores Krieger, deca¬nul Şcolii Universitare de Pediatrie din New York, a arătat modifi¬cări evidente ale hemoglobinei după folosirea tehnicii sale pe ca¬re o numeşte Tuşeul Terapeutic. Aceasta este o cale verificabilă de punere în evidenţă a modificărilor fiziologice după vindecare.
Testul muscular. Rezistenţa musculară la test este adeseori folosită pentru a verifica modificările energetice.
S-au folosit şi alte metode pentru a observa modificările, dar ele nu sînt atît de semnificative. Există o schimbare a vitezei de sedimentare a hematiilor după fiecare vindecare cu cristalele. Noi nu am determinat dacă modificarea este semnificativă pentru a afirma că există o legătură directă. Aceasta ar putea fi o metodă de sprijin pentru alte metode. Sînt binevenite recoman¬dările pe care ni le puteţi face pentru a identifica orice modificare fiziologică care ar fi acceptată de comunitatea ştiinţifică.
Energia şi vindecarea
Medicina modernă se ocupă de vindecarea corpului fizic pentru că el este cel care suferă de durere şi boală. El are densitate materială şi, prin urmare, are proprietăţi măsurabile fizic. Aparatura şi logica pot fi folosite pentru a înţelege cauza şi efectul corpului, care constituie diagnosticul.
Foarte puţini medici încearcă să se ocupe de forţele minţii şi emoţiei. Cei care o fac sînt numiţi psihiatri. Lor li se alătură psihologii, care sînt specialişti, dar nu medici. Ei încearcă să caute cauza şi efectul tulburărilor mentale şi emoţionale după regulile stabilite de ei. Aceste reguli se numesc modele.
Un alt specialist se ocupă de tulburările spiritului. El este prelat, preot, rabin, corespunzător religiei sale. Fiecare religie are un sistem filosofic postulat de teologi. Şi ei încearcă să înţeleagă regulile care guvernează legile spiritului.
Un timp îndelungat aceşti specialişti umani în cîmpurile trupului, minţii, emoţiei şi spiritului au fost, în cea mai mare măsură, independenţi unii de alţii. Flecare s-a ocupat de problemele domeniului în care era specialist, probleme care puteau şi trebuiau să fie tratate individual. Se mai întîmplă uneori ca un medic să confirme faptul că starea mentală şi emoţională . poate genera îmbolnăvirea fizică. Termenul folosit a fost psihosomaticpaycyje însemnînd minte iar soma corp. Dacă boala părea mortală, era chemat preotul, deoarece domeniul său spiritual îi conferea autoritatea asupra zonelor vieţii şi morţii.
De multe ori preotul prelua cele două roluri şi devenea un sfătuitor care încerca să ajute în domeniile mental şi emoţional. Cînd era confruntat cu limitările sale, adeseori îşi trimitea clientul disperat la psihiatru sau psiholog. Dacă aceştia nu-l puteau ajuta să-şi amelioreze suferinţa mentală şi emoţională, în schimb îi puteau recomanda un medic internist – acesta îi administra un tranchilizant ca să-i reducă suferinţa emoţională şi să-i încetinească ritmul minţii înfierbîntate.
Un mic număr de oameni au recunoscut inseparabilitatea fizicului, mentalului, emoţionalului şi spiritualului. FiSosofia lor se numeşte holistică. Ei consideră că o persoană este mai mult decît corpul fizic. Oamenii au minte ca să gîndească şi emoţii ca să simtă. Cînd ating un anumit punct în înţelegerea vieţii lor, ei încearcă să treacă dincolo, pe tărîmul spiritului. Toate aceste domenii interacţionează constant. Cum interacţionează ? Pentru a afla trebuie să găsim un numitor comun. Singurul lor numitor comun este energia.
Fizicul
Corpul fizic este cel mai dens dintre toate, lată legea cauzei şi efectului în forma sa cea mai densă. în corpul fizic acţionează multe sisteme de energie.
Cînd respiraţi, sistemul respirator foloseşte plămînii pentru a separa oxigenul de alte substanţe din aer şi pentru a-l introdu¬ce în circulaţia sanguină. După ingerarea hranei, stomacul extra¬ge substanţele nutritive, le trece în sînge şi elimină deşeurile prin sistemul de excretor. Sîngele este purificat în continuare, ames¬tecat cu substanţe chimice de către alte organe şi transformat în energia pe care o folosesc celulele. Celulele interacţioneză prin sistemul electronic al nervilor. Aceste sisteme de transfer sînt numite meridiane. Reglarea simţurilor fizice este funcţia creierului, controlată de minte.
Etericul
Corpul fizic depozitează energia în muşchi şi în cîmpul de energie care înconjură corpul. Acest cîmp are multe nume. I se spune eteric, prana, corp electric, forţa vieţii, corpul vital, bioenergie şi energie bioplasmică. El pulsează şi radiază la o distanţă de 15 pînă la 45 cm de corp; poate fi măsurat sub formă de ioni negativi şi poate fi fotografiat printr-un proces care foloseşte înalta tensiune, denumit fotografia Kirlian.
Această energie este transferată la celule de către nişte benzi de energie numite chakre. Cînd muşchii îşi epuizează energia, celulele emit semnale care determină computerul auto¬mat al mentalului subconştient să activeze eliberarea de energie din rezervele creierului. Chakrele reglează şi distribuie energia.
Emoţionalul
Corpul emoţional se întinde dincolo de cîmpul de energie eterică într-un curcubeu rotitor. Este, în ansamblu, o vibraţie dinamică; ea influenţează corpul eteric. Dacă emoţiile sînt liniştite şi echilibrate, vibraţiile rezonează prin chakre; acestea trimit unde armonioase prin meridiane şi stimulează glandele să controleze procesele electrochimice ale celulelor. Dacă emoţiile sînt labile, un stimul dezechilibrat rezonează prin chakre către meridianele care vor provoca tensiuni musculare. Glandele pot provoca o reacţie nefastă a celulelor şi organelor printr-o amestecare improprie a substanţelor chimice trimise de la glande la celule.
Mentalul
Corpul mental se întinde mult dincolo de corpul fizic. Nu este complet măsurabil deoarece gîndirea este energie magnetică. Este atît de subtilă încît puţine instrumente o pot
detecta.
Cîmpul mental al gîndirii conştiente poate fi direct afectat de gîndirea dezechilibrată sau negativă. Teama, furia, tristeţea, disperarea şi confuzia pot produce paraziţi în cîmpui radio ai minţii. Este foarte dificil să gîndjm limpede cînd sîntem tulburaţi afectiv. Cîmpul mental este lumea formelor de gîndari care influenţează tot ce facem. Emoţiile constituie puterea pe care o folosesc aceste forme de gînd ca să genereze schimbarea. Emoţiile sînt o parte integrantă a proceselor gîndirii.
Spiritualul
Cînd mintea se simte ruptă de sursa divină, cînd se simte despărţită de restul universului, această izolare creează o deznădejde ce afectează fiecare nivel al minţii, emoţiei şi trupului. Dacă această separare se menţine mai mult, organismul
va muri.
Toate aceste corpuri pot fi şi sînt tratate individual, după cum se prezintă afecţiunea în cauză. Medicul tratează corpul fizic, psihologul se ocupă de mental şi emoţional, iar preotul se îngrijeşte de suflet. Vindecătorul trebuie să acţioneze pentru echilibrarea întregului – minte, trup şi emoţii. Omul nu este doar trup sau minte sau spirit. El este toate acestea şi trebuie să fie tratat ca întreg, nu ca părţi separate. Singurul numitor comun al fiinţelor umane este acela că sînt forme de energie.
Vindecarea înseamnă echilibrarea energiei. Dacă putem echilibra energiile tuturor corpurilor, putem avea sănătate, armonie şi bucurie.
Cheia oricărei vindecări este energia. Orice blochează sau privează o celulă de energie o va slăbi. Cînd o celulă este slăbită, ea emite un semnal către creier cerînd energie pentru a-şi amelipra starea. în esenţă ea spune: “Ajutor! Imi scade energia. Trimite-mi cît îmi trebuie ca să mă refac.” Dacă creierul aude cererea şi are suficientă bioenergie pentru a trimite celulei, el va proceda ca atare.
Anumite condiţii pot schimba capacitatea creierului de a răspunde cererii. Drogurile-, alcoolul sau alte influenţe pot provoca o stare alterată îir care semnalele sînt slab receptate sau nu ajung deloc. Majoritatea oamenilor care au trecut prin experienţa alcoolului ştiu că există un punct cînd părţi ale corpului sînt amorţite şi nu mai simt nici o durere. Cu alte cuvinte*, semnalul nu ajunge la creier. Medicamentele care anulează durerea blochează semnalul nervos de la celulă la creier. Creierul nu mai percepe nici o durere chiar dacă celulele se află într-o mare suferinţă^ Hipnoza a arătat că mintea poate anula semnalele dureroase şi permite intervenţii stomatologice şi chirurgicale nedureroase.
Dacă creierul are suficientă bioenergie în rezervă şi dacă aude clar semnalul, el va trimite cantitatea de energie necesară celulei care o va folosi în procesul de refacere, întreţinere, întinerire şi înlocuire. Cînd acest proces atinge un anumit nivel de refacere automată, semnalul de durere nu mai este necesar şi începe să scadă sau încetează.
Cristalele furnizează energie. Ele nu au efecte secundare negative. Ele dau celulelor ceea ce le trebuie pentru a-şi reface şi întreţine sănătatea.
Cînd mintea este conectată la cristale, acestea acţionează ca un amplificator pentru a mări procesul de vindecare. Prin folosirea limbajului simbolurilor în procesul vizualizării, minţea poate fi orientată către zonele dezechilibrului şi dirijată să echilibreze energia acelor zone. Folosind procesul de vizualizare, mintea^oate acţiona asupra mai multor anomalii simultan, cu rezultate rapide.
Energia cristalelor poate fi folosită pentru a preîncărca o zonă înainte de intervenţii chirurgicale în scopul reducerii traumei suferite de celule şi se poate folosi după intervenţia chirurgicală pentru a înlocui pierderea de energie antrenată de trauma
respectivă.
Medicamentele şi chirurgia acţionează prin corpul fizic.
Cristalele amplifică şi deschid toate nivelele minţii, emoţiei, spiritului şi trupului. Condiţia fizică a fiinţelor umane este creată de gîndurile şi emoţiile emise de ele sau absorbite de la ceilalţi. Pentru o vindecare durabilă este nevoie de echilibrarea şi stabilizarea tuturor nivelelor. Dacă este posibil, trebuie să se acceadă la programul (sau cauza) care a creat dezechilibrul fizic sau boala şi acest program trebuie schimbat.
Cristalele pot aduce mintea în zona sugestiei, unde aceasta poate fi programată să creeze modificări fizice. Ţinînd un cristal de cuarţ pe corp, se produce o cantitate mai mare de unde cerebrale alfa. Prin puterea imaginaţiei voastre de a vă proiecta în cristal, mintea începe să funcţioneze în frecvenţa undelor cerebrale alfa. Alfa este nivelul mental/cerebral unde începe sugestibilitatea computerului minţii subconştiente. La acest nivel puteţi găsi şi schimba vechile programe cauzale. Reprogramarea poate elimina cauza unei îmbolnăviri şi, prin sugestii adecvate, accelereză procesul vindecării.
Pentru a fi şi mai eficiente, metodele medicale standard trebuie asociate cu alte metode de tratament. Medicamentele şi chirurgia sînt importante, dar bazîndu-ne numai pe aceste metode nu obţinem întotdeauna rezultatele dorite. Dacă s-ar folosi cristalele pentru creşterea posibilităţilor de vindecare, comunitatea medicală ar avea mult de cîştigat dintr-o asemenea
alianţă.
Oricine este vindecător. Dacă aţi luat vreodată un copil în
braţe şi i-aţi alungat frica, sînteţi vindecători. Dacă aţi masat piciorul sau spatele dureros al cuiva şi el(ea) s-a simţit mai bine,
sînteţi vindecători. Vindecarea calmează suferinţa, îndepărtează
tensiunea, elimină frica. •
Sînteţi vindecători. Dacă vrefy puteţi fi vindecători disciplinaţi, conştienţi,care-i ajută pe cei aflaţi în nevoie.
Baze practice
Chiar dacă studiezi de multă vreme cristalele este important să treci în revistă cîteva principii de bază privind îngrijirea şi folosirea lor. Curăţarea este procesul de schimbare a emoţiilor negative în emoţii pozitive. Oricine ţine un cristal în mînă şi are emoţii negative le poate imprima în piatră. Cea mai eficientă metodă de curăţare a cristalului este de a-l ţine sau de a-l atinge cu mîna. Repetaţi Invocaţia Luminii de trei ori. “Invoc Lumina Cristului lăuntric. Sînt un canal curat şi perfect. Lumina îmi este călăuză.”
Cînd aţi terminat a treia repetare, emoţia negativă a
dispărut. încercaţi voi înşivă şi cereţi unui prieten să vă ajute.
Măsuraţi jcîmpul său de energie folosind o baghetă (vezi
PARTEA ÎNTII – Metode de cercetare – Instrumente folosite în
cercetare) şi notaţi rezultatele. Daţi-i prietenului un cristal pe
care să-l ţină în mînă şi măsuraţi-i cîmpul de energie. Notaţi
rezultatele. Ţineţi cristalul în dreptul frunţii şi amintiţi-vă un
mome/it cînd aţi fost furios. Daţi cristalul înapoi prietenului şi
măsuraţi-i cîmpul de energie din nou. Spuneţi-i prietenului să
repete Invocaţia Luminii de trei ori cu voce tare şi încă
măsuraţi-i cîmpul de energie încă o dată. Emoţiile negative
produc o micşorare a cîmpurilor de energie umane. Dacă
cristalul încărcat cu emoţii negative produce o micşorare a
cîmpului măsurabil, înseamnă că cristalul are în el emoţii
negative. Dacă energia măsurată creşte după Invocaţia Luminii peste valoarea deja măsurată, sînt două posibilităţi. Mai întîi, într-adevăr Invocaţia Luminii a curăţat emoţiile negative; în al doilea rînd, Invocaţia Luminii măreşte şi cîmpul de energie
general.
Spălarea este un proces de reducere a nivelului energiei emoţionale negative al cristalului pînă în punctul în care energia emoţională nu vă mai afectează. Metoda recomandată este sarea. Introduceţi piatra în sare cristalină sau într-o soluţie salină obţinută din 1 -2 ceşti de sare la 4 litri de apă, unde-l lăsaţi să stea cel puţin o zi. De obicei, spălarea nu mai este necesară dacă se poate face curăţarea. Invocaţia Luminii va păstra întreaga energie în piatră. Ea schimbă doar acele emoţii dezechilibrate, transformîndu-le din rele în bune.
împămîntarea (“legarea” energetică la pămînt, n.tr.) vă reface legătura cu Planeta Mamă. Un aport de energie prea mare, fie din mediul înconjurător, fie emoţional, vă poate desprinde de corp. Puteţi avea senzaţia de dezorientare, confuzie, ireal, desprindere şi “aspaţialitate”. împămîntaţi-vă în strîns acord cu cristalul, lată mai multe metode eficiente de împămîntare:
Tehnica nr. 1: Staţi în picioare într-un spaţiu suficient de larg pentru a vă întinde braţele lateral fără să atingeţi nimic. Cu braţele pe lîngă corp inspiraţi adînc, ridicaţi braţele lateral, ia înălţimea umerilor, cu palmele în jos. Pe măsură ce inspiraţi imaginaţi-vă că trageţi energiile pămîntului în voi prin palme; simţiţi o senzaţie de uşoară vibraţie. Menţineţi poziţia braţelor şi ţineţi-vă respiraţia pentru o clipă, apoi expiraţi cu un “ha” exploziv, apăsînd palmele în jos, către pămînt, şi imaginîndu-vă că vă descărcaţi energia în pămînt. Faceţi aceasta de două sau de trei ori şi observaţi cu cît vă simţiţi mai legat de propriul corp.
Tehnica nr. 2: Staţi într-o poziţie comodă, imaginaţi-vă că sînteţi un copac, un sequoia plin de viaţă sau un stejar maiestos -sau orice arbore doriţi. Trimiteţi rădăcini prin picioare către centru! pămîntului. înfigeţî-vă rădăcinile adînc şi trageţi energia pămîntului în sus, prin rădăcini, prin labe glezne, şolduri, coapse, abdomenul inferior, talie, piept] braţe, umeri, ceafă, faţă şi, ascendent, spre vîrful capului! Vizualizaţi energia erupînd din vîrful capului ca un curcubeu de lumină. Culorile curcubeului curg pe corp şi sînt aspirate înapoi prin vîrful picioarelor, prin corp, într-un ciclu continuu. închideţi ochii.
Trusa de cristale
Fiecare persoană care lucrează cu cristalele trebuie să aibă o trusă de bază, cuprinzînd următoarele cristale:
Pandantivul. Se poartă la gît şi trebuie să stea pe chakra inimii. Acesta măreşte rezerva de energie a sistemului.imunitar prin stimularea glandei timus.
Meditaţia. Unu sau mai multe cristale pentru meditaţie. Meditaţia stabilizează cîmpul de energie emoţională. Este bună orice piatră, de orice formă.
Vindecarea. Pentru eficienţă maximă în vindecare, trebuie să aveţi două cristale, cîte unu pentru fiecare mînâ. Gama mărimilor recomandate este de la 5 la 13 cm lungime. Se poate folosi aproape orice formă, dar noi recomandăm un cristal cu un singur vîrf – cu formă naturală sau obţinută prin prelucrare – sau în formă de ou. Acestea sînt recomandate înaintea altor forme pentru că prezintă o bază şi un vîrf. Acest lucru ne permite să identificăm şi să direcţionărn fluxul de energie, deoarece energia va intra în mod firesc prin bază şi va ieşi prin vîrf. Puteţi folosi forme speciale obţinute prin prelucrare, cum ar fi obeliscul (o piatră alungită, cu patru laturi şi vîrf piramidal), ori baghete care au opt faţete sau sînt rotunjite sau conice sau de forma lumînării. S-au dat diverse forme pietrelor pentru a efectua tipuri speciale de vindecare, da In general este mai bine să fim cît mai aproape de forma cuarţului natural. Se poate folosi pentru vindecare orice formă de cuarţ: cuarţul fumuriu, ametistul, cuarţul roz, cuarţul verde, cuarţul scînteietor şi colorat sînt deseori folosite. Alţi membri mai îndepărtaţi, din familia silicaţilor, ca lapis azuli albastru, malahitul verde, azuritul albastru, turmalina, berilul şi acvamarinul sînt folosiţi uneori, deşi costă mai mult.
Setul celor patru culori Pregătirea din cadrul Institutului de Conştientă a Cristalelor cuprinde un proces major numit Vindecarea cu Cele Patru Culori (vezi PARTEA A TREIA – Echilibrarea energiei) Acest proces foloseşte pietre de patru cutori, reprezentînd cele patru corpuri energetice majore Cuarţul verde reprezintă fizicul, cuarţul roz-deschls reprezintă corpul emoţional, lapls lazuli sau sodalitul sînt pentru corpul mental iar ametistul purpuriu este piatra corpului spiritual.
Clienţii. Dacă sînteţi terapeuţi veţi avea nevoie de cristale pentru clienţii voştri Toate procesele de vindecare sînt accelerate şi amplificate atunci cînd clientul şi terapeutul ţin în mînă cristale Efectul cel mai puternic apare atunci cînd clientul ţine în mîna stîngă un cristal curăţat, cu vîrful îndreptat spre articulaţia mîinii stîngi, şi un cristal în mîna dreaptă, cu vîrful îndreptat spre degete Terapeuţii ar trebui să aibă cîte două cristale pentru fiecare client şi să le păstreze într-o punguţă prinsă de fişa clientului. Curăţaţi cristalele clientului ţmîndu-le pe amîndouă în mînă şi repetînd Invocaţia Luminii de trei ori. ‘Invoc Lumina Cristului lăuntric. Sînt un canal curat şi perfect. Lumina îmi este călăuză.” Orice suferinţă este purtătoare de emoţii negative. Cunoaşteţi mulţi oameni care, bolnavi fiind, sînt bucuroşi de acest lucru? Cînd se realizează echilibrarea, emoţiile negative sînt eliminate din corp şi adeseori se impregnează în cristalele clientului. Toate emoţiile negative dintr-un obiect sînt neutralizate prin repetarea Invocaţiei Luminii de trei ori. Aceste recomandări sînt importante dacă sînteţi un terapeut profesionist sau o persoană preocupată de a-i ajuta pe ceilalţi. Cînd veţi căpăta mai multă experienţă, veţi folosi cristalele în mai multe scopuri De exemplu, mănunchiurile de cristale adună la un loc mai multe cristale într-o singură bucată şi sînt excelente pentru a crea o schimbare în vecinătatea voastră imediată Puteţi folosi seturi de cristale pentru a crea cîmpuri puternice de tip grilă ca să încărcaţi apa, hrana, îmbrăcămintea şi pentru a modifica cîmpul energetic al întregii încăperi Varietatea folosiri; cristalelor se poate extinde în proporţie directă cu cunoaşterea /oastră
PARTEA A DOUA – PREGĂTIREA
Invocaţia Luminii

Invocaţia Luminii este compusă din trei propoziţii: “Invoc Lumina Cristului lăuntric Sînt un canal curat şi perfect. Lumina îmi este călăuză ” Există aici o uşoară schimbare faţă de formula originală publicată în Cartea Cristalelor care spunea: “Invoc lumina Cristului în mine.” înlăturînd “mine”, Invocaţia devine, din personală, universală (In traducerea noastră am operat deja această schimbare, n.tr.)
Invocaţia nu aparţine nici unei religii. Ea cheamă Lumina divină care este originea tuturor credinţelor Oricine o poatechema *şi activa
Repetarea Invocaţiei Luminii detensionează puternic Rugaţi un prieten care este tensionat să-şi evalueze nivelul de stres pe un cadran gradat de la 1 la 10. Notaţi valoarea evaluată Invitaţi-I să repete Invocaţia .Luminii de trei ori şi apoi să-şi evalueze din nou stresul. Comparaţi cele două estimări. Aproape de fiecare dată se va înregistra o scădere a nivelului de stres evaluat; stresul continuă să scadă timp de o oră, pînă ladispariţie
Invocaţia Luminii mi-a fost dăruită de Consiliul Ghizilor mei Interiori după ce am cerut o metodă de protecţie ca să nu absorb dezechilibrele celor pe care încercam să-i vindec. Pe măsură ce continuam să experimentez, mi se oferea tot mai multă informaţie. Mi s-a spus să repet Invocaţia cu voce tare, de trei ori. Numărul trei este foarte important pentru a completa un model energetic. Atunci cînd am măsurat cîmpurile de energie cu baghetele, era o creştere importantă în nivelul energiei, după rostirea Invocaţiei. De la 30 cm, cîmpurile energetice au crescut la o distanţa de 4,5 m1 Această creştere formează un puternic
cîmp de forţe protectoare care neutralizează emoţiile negative ale celorlalţi Pentru o recapitulare ulterioară a metodelor de lucru cu baghetele vezi PARTEA ÎNTÎI – Metode de cercetare. La Congresul Coastei Vestice al Societăţii Americane a Sursierilor (Santa Cruz, California, iulie 1985) a avut loc o experienţă. Doi voluntari din rîndul auditoriului au venit în faţă -un bărbat şi o femeie Bărbatul a fost de acord să fie receptorul iar femeia emiţătorul. S-au aşezat la o distanţă de 6 m unul de celălalt. La semnul meu femeia a trimis un gînd negativ către bărbat, strigînd un blestem în direcţia lui. L-a privit direct şi i-a spus: “Mori!” Am măsurat cîmpul lui energetic cu baghetele înainte de atac. Avea peste 90 cm. El avea mai multe cristale După blestemul ei, cîmpul de energie i s-a micşorat la 10 cm deşi el continua să poarte cristalele. Cînd a rostit Invocaţia, cîmpul lui a ajuns la 1,8 m. Ea l-a privit iar şi i-a spus: “Mori!” Cîmpul lui s-a restrîns înapoi la 10 cm. I s-a spus să repete Invocaţia de trei ori, apoi cîmpul lui creşterea aramatica a enzimeloi
cardiace eliberate în serul sanguin, indicînd o vătămare masivă a inimii. După şase zile i-am pus un pandantiv din cristal de cuarţ la colier, cu cristalul atingînd zona glandei timus. Timusul este unul dintre organele importante ale imunităţii. De asemenea, i-am pus patru cristale netede, şlefuite, pe hamul din jurul pieptului, în zonele valvelor cardiace A-V dreaptă şi stîngă, una în partea de sus a pieptului, cealaltă jos, astfel încît să se obţină pe chakra inimii o configuraţie dublu-piramidală a cristalelor.
în acupuntură, în decurs de 24 de ore, toate meridianele energetice ale organelor trec prin chakra inimii într-un anumit moment. Deci apiicînd o energie de încărcare pe fiecare organ din corp şi cu cristalul de cuarţ pus pe timus, se poate obţine o stimulare a sistemului imunitar. Pe 17 septembrie 1984 am pus cristalele pe hamul lui Duffy şi, după şase zile, era evident că încetase să mai tuşească. Era mai puţin adormită, comunica cu familia, chiar începuse să se joace iar cu celălalt cîine. Atunci i-am pus stetoscopul pe piept ca să-i ascult inima şi plămînii şi, deodată, minune! suflul cardiac dispăruse, înlocuit de sunete normale. Sunetele pulmonare erau şi ele mai ciare acum. Nu-mi venea să cred! Am recoltat o probă de sînge, am dus-o la laborator şi-am constatat că CPK scăzuse de la 175 la 93 iar LDH de la 1.812 la 499! Şi singurul lucru pe cre-l făcusem, singura diferenţă de tratament, a fost folosirea acestor cristale de cuarţ. Era absolut uluitor! Am continuat s-o urmăresc zilnic, ascultîndu-i inima şi observînd starea clinică. Absolut nici o revenire a afecţiunii cardiace congestive; nici o revenire a suflului cardiac sau a simptomelor de tuse!
Pe 1 noiembrie 1984 i-am făcut analiza enzimelor cardiace în sînge: CPK era 45 şi LDH 466, menţinîndu-se la valori normale. Ultima analiză de sînge a fost făcută pe 30 aprilie 1987 (după aproape trei ani) şi CPK era de 17,4 iar LDH de 448 Duffy are acum aproape 18 ani, poartă în continuare cristalele pe ham şi pandantivul la lesă şi continuă să nu mai aibă nici o suferinţă cardiacă. Se joacă întocmai ca un cîine tînăr, este plină de veselie şi energie. Nicicînd în cei 28 de ani de practică veterinară nu am văzut regenerarea unei valve cardiace şi o revenire completă dintr-un sindrom cardiac congestiv, prin nici o flltă metodă de tratament, pînă cînd am descoperit puterea cristaTeîor! Vă rog să urmăriţi valorile găsite în serul sanguin.
Cazul 2 Un alt caz spectaculos de vindecare cu crrstalele !-a constituit Jasmine, o femelă din rasa ciob^c.m^’ căreia i se extirpaseră ovarele. Mi-a fost adusa la cabinet sXnd de o durere de ceafă şi umeri din cauza unei herni, de disc între vertebrele cervicale 6 şi 7. înainte de a ft adusa a mine i se făcuse în urmă cu o lună o rad.ograf.e care pune, evidenţă nu numai hernia de disc, dar şi o scolioza (coloana vertebrală în formă de S datorită unei poziţii vicioase)• Jasmne a trebuit să fie purtată.în braţe, mersul pe jos provoc.ndu-. duren
“Oprima vizită i-am făcut un tratament chiropractic şi acupunctic pe spate şi i-am prescris nişte remedii naturale aSjuvante (homeopatie), antialgice şi antiinflamatoni. După cine zile mi-a telefonat proprietarul ei: cîinele era în continuare abătut şi putea să meargă cîte puţin fără duren. De data aceasta am luat şase cristale de cuarţ netede, şlefuite şiii le-am apHrtTntr? configuraţie dublu-piramidală pe o banda adezivă cu lăţimea de 8 cm Am pregătit două asemenea benzi şi le-am apheat pe fiecare parte a cefei acolo unde era hernia de disc. Mi-am pus mîinile pe cristale şi am invocat Lumina lui Crist (Invocaţia Luminii) prin cristale, în zona discului. Imediat am simţit că mi se încălzesc mîinile foarte tare şi cristalele se încălzeau începînd să vibreze. La începutul tratamentului erau spasme musculare puternice, dar după 15 minute de tratament acestea au început să se calmeze pînă cînd a dispărut orice tremurătură. La sfîrşitul tratamentului, cîinele a putut să-şi mişte capul şi să se plimbe prin cabinet fără dureri! l-am spus stăpînului să mi-o aducă din nou pe Jasmine peste trei zile, la control; mi-a telefonat să-mi spună că Jasmine era bine – alerga şi sărea în grădina din spatele casei fără nici o durere – şi el a considerat că nu mai există nici un motiv ca să mi-o aducă la control. După o lună stăpînul mi-a scris că a observat o ameliorare radicală în urma tratamentului cu cristale. Cîinele a ieşit, pentru prima dată după luni de zile, la o plimbare după care s-a simţit bine. Nu-i mai era frică, se mişca şi se juca, ca un animal normal, sănătos. Au trecut cinci luni de la tratament şi cîinele se simţea bine. în hernia de disc foarte dureroasă, medicul veterinar tradiţional ar fi administrat steroizi şi calmante pentru a opri procesul inflamator, dar din nefericire ar fi oprit şi funcţionarea sistemului imunitar al animalului şi ar fi stricat echilibrul apei şi electroiiţilor Atunci cînd animalul nu reacţionează la steroizi, se fac intervenţii chirurgicale prin care se înlătură discul şi/sau părţi din vertebre. Chirurgia este costisitoare şi riscantă pentru animal. Folosirea cristalelor de cuarj este sigură, simplă şi necostisitoare.
Cazul 3. In acest caz s-a înlăturat durerea, iritaţia şi inflamarea ţesuturilor la un cal de 21 de ani, din rasa Tennessee, la întoarcerea din cursă. Cînd i s-a scos şaua, s-a observat pe mijlocul spatelui o zonă inflamată, cît o monedă de 50 de cenţi-Aceasta se numeşte “buba şeii” şi este provocată de diverşi factori ca: cute ale şeii sau şaua care n-a fost bine pusă şi apasă mai tare pielea. Se rade părul pe zona bubei. Poate exista o uşoară scurgere de ser cu inflamare marcată şi mare sensibilitate. In acest caz am ţinut un mic cristal de cuarţ roz, neted, şlefuit, pe buba şeii, timp de 5 minute, după care ţesuturile s-au dezumflat, a dispărut iritaţia şi calul nu mai prezenta sensibilitate la palparea zonei respective în ziua următoare aspectul pielii unde fusese buba şeii era normal, doar că-i lipseau firele de păr. Părul a crescut înapoi după cinci zile de tratament. în mod obişnuit, buba şeii are nevoie de săptămîni întregi ca sa se vindece şi calul nu mai poate fi călărit în perioada respectivă. Este evident pentru mine că cristalele ajută corpul să-şi accelereze vindecarea.
Cazul 4: dermatita cronică a unei femele de 14 ani, din rasa pudel, cu ovarele extirpate. Numele ei era Sadie. Acest cîine mi-a fost adus după şapte ani de îngrijire veterinară tradiţională la care nu a avut nici o reacţie. Pielea era inflamată şi pruriginoasă şi îi căzuse mult păr. Două treimi din corpul cîinelui era fără păr, de la umeri spre spate, inclusiv ambele labe din spate, abdomenul şi zona coapselor. Pe lîngă lipsa părului şi pielea roşie, pruriginoasă, îngroşată, mai era şi o secreţie abundentă, grasă şi urît mirositoare, a glandelor din zonele afectate. După 7 ani de diverse calmante, steroizi, băi şi balsamuri, starea lui Sadie s-a înrăutăţit şi cîinele a devenit apatic, nu mai mînca şi zăcea în cea mai mare parte a timpului. Disperată, doamna Maggie, stăpîna cîinelui, a trecut la terapia alternativă. Terapia cu cristale a fost numai o parte din tratamentul complex la care a fost supusă Sadie. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să-i schimb regimul alimentar de la hrana comercială la hrana naturală şi am început o serie de tratamente depurative prin homeopatie şi băi cu remedii naturale, dar abia după ce am adăugat cristalele la acest tratament, stăpîna cîinelui a observat reacţia cea mai importantă. Mai întîi, a fost o ameliorare generală a stării emoţionale. Sadie a devenit mai veselă, mai vioaie, nu se mai ascundea sub pat şi ieşea să se joace. Noii foliculi ai părului din pielea care rămăsese înainte iară păr s-au văzut acum pentru prima oară după 7 ani! Tratamentul meu a durat şase luni pînă la dispariţia semnelor celor mai severe ale proceselor inflamatorii din piele şi un an pentru apariţia unui păr normal, sănătos, lucios. Vindecarea lui Sadie a fost fortificată de cristalele pe care le poartă continuu pe ham şi lesă. Acest cîine are acum 17 ani şi nu mai suferă de nici o afecţiune a pielii, este energic, se joacă şi se poartă ca un cîine mult mai tînăr Autovindecarea
Vouă vă revine răspunderea pentru propria vindecare. Alţii vă pot ajuta, dar corpul este al vostru, lată cîteva căi prin care vă puteţi accelera vindecarea şi preveni îmbolnăviri viitoare:
1. învăţaţi pe de rost Invocaţia Luminii. Cînd vă treziţi
dimineaţa, atingeţi pandantivul şi celelalte pietre personale şi
repetaţi Invocaţia Luminii de trei ori, pentru a înlătura orice
emoţii negative pe care le-aţi prelucrat în timpul nopţii. Dacă vă
simţiţi tensionaţi şi nervoşi în timpul zilei, atingeţi pandantivul şi
repetaţi Invocaţia Luminii în seturi de trei, pînă cînd simţiţi cum
se estompează încordarea. Curăţaţi-vă pietrele personale încă
o dată înainte de culcare, pentru a înlătura orice emoţii negative
pe care le-aţi prelucrat în cursul zilei.
2. Beţi numai apă încărcată cu cristalele şi consumaţi
doar alimente încărcate. încărcaţi-vă îmbrăcămintea,
încălţămintea, aşternuturile şi lenjeria.
3. Încadraţi în reţele de cristale toate camerele, patul,
debaraua şi bufetul de bucătărie.
4. Consacraţi exerciţiului fizic cel puţin o oră pe zi.
Plimbarea pe jos este bună. Multora le place gimnastica
aerobică, crosul, înotul sau yoga. Este grozav să ridicaţi cristale
grele – noi le numim “cristalele de pompare”.

5. Meditaţi cel puţin o oră pe zi, o jumătate de oră
dimineaţa şi o jumătate de oră seara.
6. Ascultaţi muzică veselă. Muzica bluegrass, dixieland,
polca vă fac chiar să dansaţi. Muzica latină ca mariachi şi samba
este foarte bună. Alegeţi un tempo rapid. Muzica aleasă trebuie
să vă înveselească.
7. învăţaţi 10 cîntece vesele şi cîntaţi-le cel puţin o dată
în fiecare dimineaţă. Cîntecelele lui Walt Disney şi cele de pe
Broadway sînt bune. Cîntecele din comedii sînt binevenite dacă
vă fac să rîdeţi.
8. Ascultaţi înregistrări vesele, care vă fac să rîdeţi.
Ascultaţi-i mai bine pe comicii care improvizează decît pe comicii de mina întîi. înregistrările lui Bil! Cosby, Woody Allen, Gallagher George Carlin, Alan King şi oricare dintre vechile înregistrări ale lui Mike Nichols şi Elaine May sînt excelente Dacă puteţi, cumpăraţi înregistrări ale spectacolelor de comediede odinioară ca acelea ale lui Red Skelton şi Jack. Benny în orice caz, înregistrările pe care le ascultaţi trebuie să vă facă să rîdeţi cu
poftă, din toată inima.
9. ZHnic fiţi drăguţi cu voi înşivă tnmiţîndu-vă sărutări în oglindă; imaginaţi-vă că ţineţi în braţe o fiinţă iubită, un copilaş, un căţel sau o pisicuţă. Simţiţi acea căldură şi blîndeţe delicată care este iubirea necondiţională. Menţineţi măcar 10 minute acest sentiment în timp ce vă priviţi în ochi şi spuneţi “Te iubesc”
o data şi încă o dată..
10 Confecţionaţi o reţea de energie cu cristale, cu şase laturi, prinzînd cu clei bucăţele de cuarţ verde şlefuit pe o plăcuţă de agat sau cuarţ transparent. Activaţi reţeaua şi puneţi un fir de păr care vă aparţine sau o fotografie personală pe reţea. Reţeaua va trimite raze verzi, de vindecare, 24 de ore din 24. (vezi PARTEA A CINCEA – Instrumente speciale, Sisteme tip
re\ea de energie cu cristale)
Dacă aveţi nevoie de un aport energetic rapid, procedaţi astfel: luaţi ambele cristale în mîini, în poziţia standard. Puneţi mîna stîngă pe stomac, deasupra ombilicului, la plexul solar Puneţi mîna dreaptă deasupra mîinii stingi. Repetaţi Invocaţia Luminii de trei ori în timp ce vă relaxaţi corpul şi închideţi ochii Aşteptaţi 5-10 minute. Luaţi-vă mîinile de pe_ stomac, deschideţi ochii, ridicaţi-vă în picioare şi respiraţi adînc. în cîteva minute veţi simţi un aport energetic şi veţi fi mai vioi. O variantă foarte eficientă foloseşte un lapis lazuli în mîna stîngă în loc de cristalul ascuţit. Această încărcare rapidă vă ajunge pentru o oră, însă nu înlocuieşte somnul obişnuit.
Slujiţi sănătatea şi fericirea Amintiţi-vă că şi voi sînteţi
copii ai Univ.ersuiu.
Indexul bolilor şi tratamentul
Această par*e vă oferă sugestii de tratament pentru o argă de afecţiun.. în toate cazurile este recomandabil să pregătiţi cnentul mai întîi cu Echilibrarea chakrelor, Echilibrarea neurologică, circulatorie, cerebrală şi Scanarea Aurei Procesul de vindecare cu cele patru culori încheie Sistemul terapeutic de echilibrare a energiei cu cristalele, de la Institutul de Conştientă a Cristalelor. Cele cinci tehnici pregătitoare durează 30-45 de minute pentru un terapeut antrenat. La început poate dura mai mult, dar exerciţiu! îl va face să progreseze şi pe cel mai nou venit în domeniu. Procesul de vindecare cu cele patru culori durează doar cinci minute Toate cele şase etape pot fi realizate într-o oră; reluările tratamentelor trebuie să dureze tot atît. Cînd este posibil, înlocuiţi cele cinci tehnici pregătitoare cu Pătratul. Intre avantaje se numără o scurtare a timpului de tratament şi o mai intensă încărcare cu energie. Dezavantajul este că avem nevoie de patru persoane ca să-l efectueze. Muite dintre bolile enumerate în acest index necesită acelaşi tratament, deşi par foarte diferite Ele au un punct central comun. Majoritatea recomandărilor vizează Procesu! de vindecare cu cele patru culori standard fără alte vizualizări decît culorile. Variantele se referă în mod special la zonele corpului care prezintă afecţiunea respectivă şi la sistemele de energie afectate.
O remarcă privind repetarea tratamentului: ca în orice situaţie terapeutică, tratamentul se continuă pînă la dispariţia simptomelor. Durata pauzei dintre şedinţele terapeutice trebuie Să fie determinată de severitatea şi complexitatea belii. Distanţa minimă dintre şedinţe trebuie să fie de o săptămînă. Veţi hotărî mguri cît de des veţi repeta tratamentul. In unele cazuri severe veţi opta pentru şedinţe zilnice. în toate cazurile să vă amintiţi că dcest tratament nu înlocuieşte practica medicală tradiţională. Continuaţi toate tratamentele medicale pînă cînd obţineţi rezultate bune. Metodele de vindecare cu cristalele sînt recomandate ca un ajutor suplimentar în procesul de vindecare. Sînt binevenite ocaziile de echilibrare judicioasă cu cristalele aplicate atît terapiilor medicale standard cît şi terapiilor alternative.
ACNEEA – Mîna stîngă pe frunte, dreapta în spate, pe scobitura de la baza craniului. Procesul celor patru culori
standard.
ACUFENELE – Vezi BOLILE DE URECHI. Pacientul are un bîzîit sau alte sunete în urechi. Staţi în picioare în spatele pacientului, cu cristalele în mîini. Puneţi mîna stîngă pe urechea stîngă şi dreapta pe urechea dreaptă; faceţi Procesul celor patru culori standard. Dacă nu dispare sunetul din urechi, este vorba de altceva. Poate fi o activare a sistemului auditiv interior, clarauzul. Pe lîngă bîzîit, mai pot fi clicuri, pocnete, chiar ţîrîit de greieri. Pacientul poate avea senzaţia că aude clopoţei sau note muzicale. Ultimul nivel este muzica sferelor. Acestea sînt semne de extindere a conştientei şi rafinare a reţelei de energie subtilă. Căutaţi centrul yoga cel mai apropiat ca să învăţaţi -Nad Yoga, yoga sunetulut
AFECŢIUNILE DENTARE – Se tratează ia fe’ ca AFECŢIUNILE GURII
AFECŢIUNILE GASTRICE – Procesul celor patru culori
ODişnuit, cu mîna stîngă pe stomac şi mîna dreaptă pe partea opusă a corpului. Se poate face un efort suplimentar pentru fortificarea sistemului imunitar, tratînd chakra inimii cu Procesul celor patru culori.
AFECŢIUNILE GENUNCHILOR – Pentru tendonită (sau “genunchiul alergătorului”) sau oricare dintre afecţiunile genunchilor, puneţi mîna stîngă pe zona dureroasă şi mîna dreaptă pe partea opusă. Procesul celor patru culori standard.
Deoarece este posibilă şi o infecţie, repetaţi un al doilea Proces al celor patru culori prin piept, pentru sistemul imunitar.
AFECŢIUNILE GÎTULUI – Toate afecţiunile gîtului se tratează la fel. Procesul celor patru culori standard, cu mîna stingă pe partea din faţă a gîtului şi dreapta pe partea din spate.
AFECŢIUNILE GURII – Mîna stîngă pe gură, mîna dreaptă pe partea din spate a capului. Procesul celor patru culori standard. Dacă există şi o infecţie, nu uitaţi să faceţi un al doilea Proces al celor patru culori prin piept, pentru a stimula sistemul imunitar.
AFECŢIUNILE HEPATICE – Puneţi mîna stîngă pe ficat şi mîna dreaptă pe partea opusă a corpului. Procesul celor patru culori standard.
AFECŢIUNILE PULMONARE – Vezi AFECŢIUNILE RESPIRATORII.
AFECŢIUNILE RESPIRATORII – Procesul celor patru culori standard, cu mîna stîngă pe piept, mîna dreaptă pe spate.
AFECŢIUNILE SINUSURILOR – Inflamarea şi posibila blocare a sinusurilor şi pasajelor nazale. Procesul celor patru culori standard, cu mîna stîngă pe frunte şi nas iar dreapta pe partea din spate a capului.
ALERGIILE – Puneţi mîna stîngă pe chakra inimii şi dreapta pe spate. Procesul celor patru culori standard.
AMIGDALITA – Vezi AFECŢIUNILE GITULUI. întrucît aceasta este o infecţie, trebuie o stimulare suplimentară a sistemului imunitar printr-un al doilea Proces al celor patru culori, prin chakra inimii.
ANEMIA Patru culori standard prin chakra inimii, centrul sistemului circulator. Stabiliţi împreună cu dieteticianul un regim alimentar adecvat care să sprijine echilibrarea.
ANOREXIA – Patru culori standard prin chakra inimii pentru sistemul imunitar Trebuie făcută terapie emoţională pentru înlăturarea fricii şi apariţia iubirii necondiţionale faţă de sine şi faţă de ceilalţi.
APOPLEXIA – Vezi PARTEA A TREIA – Patru culori -Tratamente speciale.
ARSURILE – De obicei, zonele arse nu pot fi atinse Răcoriţi arsura şi reduceţi durerea imaginîndu-vă că aduceţi în corpul clientului culoare albastră, rece ca gheaţa. Deplasaţi cristalul deasupra corpului, vedeţi curentul albastru, rece, peste flăcările roşii şi stingeţi-le. Faceţi Scanarea Aurei, dar nu atingeţi corpul acolo unde este ars. Dacă situaţia o permite, faceţi şi celelalte tehnici pregătitoare. In toate cazurile Procesul celor patru culori trebuie făcut direct deaeupra zonei arse. Trebuie să nu atingeţi corpul. Ţineţi mîna la o distanţă de 5 cm de corp cînd faceţi Procesul celor patru culori, numai să aveţi grijă atunci cînd trebuie să ţineţi una din mîini pe partea opusă, să fiţi în zona care trebuie Faceţi o reţea de energie cu şase laturi care să folosească pietre de lapis lazuli. Puneţi reţeaua sub patul clientului. Activaţi-o şi programaţi-o cu aceeaşi vizualizare de mai sus. (Vezi PARTEA A CINCEA – Instrumente speciale.) Creaţi o reţea pe o lamelă de cristal şi folosiţi-o pentru vindecarea în absenţă. (Vezi PARTEA A TREIA – Vindecarea în absenţă.)
ARTEROSCLEROZA – Puneţi mîna stîngă pe mijlocul pieptului, pe chakra inimii, iar dreapta pe spate. Procesul celor patru culori standard.
ARTRITA – Vezi PARTEA A TREIA – Patru culori -Tratamente speciale
BOLILE DE INIMĂ Procesul celor patru culori
standard, cu mîna stîngă pe inimă şi dreapta pe spate
BOLILE DE OCHI – Toate afecţiunile oculare vor fi tratate la fel. Procesul celor patru culori standard, cu mîna stîngă acoperind ochii iar dreapta pe partea din spate a capului Repetarea tratamentului se face o dată la trei zile sau mai des dacă afecţiunea este severă. Pentru o posibilă ameliorare a vederii, trataţi o dată dimineaţa şi o dată seara în fiecare zi, timp de 33 de zile. Rugaţi oftalmologul să verifice ameliorarea vederii
BOLILE DE PIELE – Orice afecţiune a pielii trebuie tratată în două moduri. Se lucrează direct pe zona interesată sau se corectează dezechilibrul sistemului imunitar, efectuînd Procesul celor patru culori prin chakra inimii. Sau se folosesc ambele ~ietode Rugaţi medicul să verifice prezenţa Candidei
BOLILE DE RINICHI – Mîna stingă pe şale, în spate mina dreaptă pe pubis. Procesul celor patru culori standard Dacă este vorba de calculi, vizualizaţi culorile dizolvînd calculii făcîndu-i din ce în ce mai’ mici cu fiecare culoare Culoarea albastră trebuie să dizolve ultimele fărîme. Un al doilea Proces al celor patru culori se face prin piept, dacă este şi o infecţie Acesta va ajuta sistemul imunitar să lupte împotriva infecţiei.
BOLILE DE URECHI Toate afecţiunile urechilor vor fi tratate la fel. Staţi în picioare în spatele clientului, cu cristalul din mîna stîngă pe urechea stîngă iar cristalul din mina dreaptă pe urechea dreaptă. Procesul celor patru culori standard. Dacă există o infecţie, trimiteţi un al doilea Proces al celor patru culori prin inimă, pentru a mări energia sistemului imunitar
BRONŞITA Puneţi mîna stîngă pe piept, pe zona dureroasă, iar dreapta pe partea oDusă a corpului Procesul celor patru culori standard
CALCULII BILIARI – Procesul celor patru culori
btandard, cu mîna stîngă pe abdomen şi dreapta pe şale Întrebaţi dieteticianul dacă se poate consuma cear de muşeţel timp de şapte zile.
CANCERELE – Vezi PARTEA A TRE?A – Patru culori -Tratamente speciale – Tumori.
CANDIDA – Această ciupercă generează o afecţiune sistemică serioasă. Tratamentul trebuie conjugat cu un regim alimentar adecvat. Stabiliţi cu diateticianul holistic un program complet. Tratament zilnic cu Pătratul, plus un Proces cu cele patru culori standard prin inimă.
CATARACTA – Folosiţi un Proces cu cele patru culori standard. Mîna stîngă va acoperi ochii iar dreapta va fi pe partea din spate a capului. Repetaţi zilnic întregul tratament cu cele şase etape timp de o săptămînă şi rugaţi medicul internist sau oftamologul să vă semnaleze orice progres.
CELULITA – Folosiţi un Proces cu cele patru culori standard direct pe zonele afectate, o dată pe zi, pînă cînd apar modificări.
CIROZA – Vezi AFECŢIUNILE HEPATICE.
COLITA – Inflamaţiile colonului arată de obicei un regim alimentar sărac şi probleme emoţionale severe. Stabiliţi împreună cu dieteticianul un regim depurativ Gîndiţi-vă la posturi uşoare de 3 pînă la patru zile şi posibile clisme. Folosiţi un Proces cu cele patru culori standard cu mîna stîngă pe anus, la vertebrele . terminale. Puneţi mîna dreaptă pe partea de jos a stomacului, imediat deasupra pubisului. Pentru sistemul imunitar, faceţi un al doilea Proces cu cele patru culori pe piept.
COMA – Vezi tratamentul pentru APOPLEXIE.
CONJUNCTIVITA – Conjuctivita este o inflamaţie a ochiului. Echilibraţi zona cu un Proces al celor patru culori obişnuit, li puteţi accelera dacă vizualizaţi infecţia ca o flacără roşie sau portocalie. Cînd aduceţi culoarea verde, lăsaţi-o să stingă flăcările. Cînd aduceţi restul culorilor nu vă mai imaginaţi nici o flacără. Repetaţi trafbmentul fără vizualizări
CONSTIPAŢIE – Folosiţi un Proces cu cele patru culori
obişnuit, cu mîna stîngă pe partea de jos a stomacului şi dreapta pe vertebrele terminale. Acceleraţi procesul ţinînd în mîna dreaptă o bucată de turmalină verde, de cel puţin 5 cm. Turmalina verde are o afinitate pentru echilibrarea sistemelor digestiv şi excretor
CRAMPELE – în orice tip de crampă musculară, chiar menstruală, va fi binevenit Procesul celor patru culori standard în care mîna stîngă este pusă direct pe zona afectată.
CRAMPELE ABDOMINALE – Puneţi mîna stîngă pe zona dureroasă iar dreapta pe spate. Folosiţi Procesul de vindecare cu cele patru culori standard. A se repeta o dată la 4 ore pentru rezultate maxime.
Tratamentul de la
DEREGLĂRI MENSTRUALE
MENOPAUZĂ.
DIABETUL- Procesul celor patru culori standard. Mîna stîngă pe plexul solar şi dreapta pe spate. Repetaţi o dată pe săptămînă sau mai des dacă suferinţa este severă. Hipoglicemia este dezechilibrul opus diabetului, dar ambele se tratează la fel. Rugaţi medicul internist să urmărească toate schimbările.
DIAREEA
constipaţie.
Tratamentul este acelaşi ca pentru
DUREREA – Mîna stîngă pe zona dureroasă, mîna dreaptă pe partea opusă a corpului. Procesul celor patru culori standard.
DURERILE DE CAP Procesul celor patru culori
standard, cu mîna stîngă pe chakra frunţii şi dreapta pe partea din spate a capului. O variantă simplă este aşezarea mîinii stîngi cu cristalul pe creştetul capului. Cristalul din mîna dreaptă este pus pe plexul solar, pe stomac, imediat deasupra ombilicului Imaginaţi-vă durerea de cap ca un nor întunecat. Mîna stîngă este un aspirator care trage norul negru de deasupra capului Auziţi zgomotul pe care-l face acest aspirator. Continuaţi pînă cînd nu mai rămîne nimic din norul întunecat. Luaţi-vă mîinile şi inspiraţi adînc.
DURERILE DE CAP TIP MIGRENĂ – Dublu Proces al celor patru culori, mai întîi cu mîna stîngă pe frunte şi mîna dreaptă pe partea din spate a capului; următorul proces prin chakra inimii, cu mîna stîngă pe piept şi mîna dreaptă pe spate Tratamentul trebuie început imediat ce apar primele semnale pentru a evita ajungerea migrenei într-un stadiu insuportabil. Vezi DURERILE DE CAP. Migrenele sînt provocate de tensiunea emoţională exagerată. Vezi PARTEA A TREIA – Echilibrarea emoţională şi înlăturarea stresului.
ECZEMELE – Vezi BOLILE DE PIELE. Eczemele sînt erupţii cutanate. Puneţi mîna stîngă pe zona respectivă şi dreapta pe partea opusă a corpului. Faceţi Procesul celor patru culori standard. Puteţi să vă consultaţi şi cu dietetidanul şi cu un specialist în clisme.
EDEMELE – Edemele reprezintă retenţia excesivă a apei în corp. Procesul celor patru culori standard prin inimă, cu mîna stîngă pe piept şi dreapta pe spate.
EMFIZEMUL – Vezi AFECŢIUNILE RESPIRATORII. Incapacitatea plămînilor de a separa oxigenul din aer. Procesul celor patru culori standard, cu mîna stîngă pe piept şi dreapta pe spate. Repetaţi o dată pe săptămînă sau mai des dacă suferinţa este severă. Unii dieteticieni recomandă vitamina E pentru a mări oxigenarea. Cereţi sfatul medicului pentru dozarea vitaminei E
EPILEPSIA – Epilepsia arată disfuncţn aie semnalului cerebral. Curenţi de energie disruptivă interferează cu funcţiile motoare ale corpului. Procesul celor patru culori standard,’cu mina stingă pe chakra frunţii şi mîna dreaptă pe partea din spate a capului. Dacă aceste posedări mai mici sau mai mari sînt continue sau durează de multă vreme, este posibil să fie atins sistemul imunitar. Dacă este aşa, mai faceţi un Proces al celor patru culori pe chakra inimii. Amintiţi-vă că mîna stîngă trebuie să stea pe piept iar dreapta pe spate. Vezi PARTEA A TREIA -Cele patru culori, Tratamente speciale.
ERUPŢIILE – Vezi BOLILE DE PIELE. Patru culori
standard pe erupţiile cutanate. Un al doilea Proces al celor patru culori se face prin chakra inimii pentru sistemul imunitar, cu mîna stîngă pe piept, dreapta pe spate. De obicei, acestea sînt generate de emoţiile negative. Vezi PARTEA A TREIA -Echilibrarea emoţională şi înlăturarea stresului.
FEBRA – Puneţi mîna stîngă în spatele capului, pe medulla oblongata, şi mîna dreaptă pe frunte. Faceţi Procesul celor patru culori standard.
FEBRA FINULUI – Vezi AFECŢIUNILE RESPIRATORII. Patru culori standard prin piept. Puneţi mîna stîngă pe piept, dreapta pe spate. Febra fînului este o alergie. Alergiile sînt activate emoţional. Vezi PARTEA A TREIA – Echilibrarea emoţională şi înlăturarea stresului.
GASTRITA – Vezi AFECŢIUNILE GASTRICE. Aceasta este o infecţie gastrică. Se face Procesul celor patru culori
standard, cu mîna stîngă pe stomac şi dreapta pe spate. Se repetă încă o dată prin inimă pentru a stimula sistemul imunitar
GAZELE – Vezi AFECŢIUNILE GASTRICE. Trataţi cu Procesul celor patru culori obişnuit, cu mîna stîngă pe zona dureroasă şi dreapta pe partea opusă a corpului. Verificaţi regimul alimentar cu medicul sau dieteticianul.
“GENUNCHIUL ALERGĂTORULUI” – Vezi AFECŢIUNILE GENUNCHILOR.
GREŢURILE – Procesul celor patru culori standard, cu mîna stîngă pe stomac şi mîna dreaptă pe şale
GRIPA – Vezi GUTURAIUL.
GUTA – Trataţi zona respectivă cu Procesul celor patru
culori standard şi cu un al doilea tratament la rinichi Pentru a doilea tratament puneţi mîna stîngă pe şale chiar deasupra şezutului iar dreapta pe zona genitală. Vezi PARTEA A TREIA -Tratamente speciale – Artrita.
GUTURAIUL – Guturaiul este un termen generic pentru infecţiile respiratorii virale. Procesul celor patru culori obişnuit Puneţi mîna stîngă pe piept şi dreapta pe spate
HEMOROIZII – Procesul celor patru culori standard, cu mîna s-tîngă pe anus şi dreapta pe partea opusă a corpului.
HEPATITA – Procesul celor patru culori standard cu mîna stîngă pe ficat şi dreapta în spate, în dreptul ficatului. Deoarece există şi o infecţie, ar trebui ajutat şi sistemul imunitar efectuînd a doua oară Procesul celor patru culori prin chakra inimii, cu mîna stîngă pe piept şi dreapta pe spate.
HERPESUL – Acesta este o iritaţie genitală complexă. Este bine localizat şi simptomele apar în zona genitală. Cu toate acestea, sistemul imunitar nu-l poate birui uşor. Este nevoie de o triplă aplicare a Procesului cu cele patru culori standard. Mai întîi, zona imediat afectată. Puneţi mîna stîngă pe pubis şi dreapta pe anus. Apoi se face al doilea Proces al celor patru culori pe rinichi pentru a le mări capacitatea de filtrare; mîna stingă stă pe zona renală, imediat deasupra feselor, iar mina dreaptă pe zona celei de a doua chakre, între ombilic şi pubis. După încheierea celor două procese, se face un al treilea Proces al celor patru culori pe chakra inimii pentru a stimula sistemul imunitar
HERPES (IMPETIGO) – Herpesul poate fi simptomatic pentru o afecţiune mult mai gravă. Verificaţi prezenţa Candidei Aibicans. Dacă nu este prezentă, se tratează normai, cu mina stingă pe zona afectată, mina dreaptă pe partea opusă a corpului. Dacă depistaţi Candida, se face tratamentul indicat pentru Candida.
HIPERTIROIDIA – Procesul celor patru culori standard, cu mina stingă pe partea din faţă a gîtului, dreapta pe partea din spate a gîtului.
HIPOGLICEMIA – Acelaşi tratament ca in DIABET
HIPOTERMIA – Patru culori cu mina stingă pe chakra frunţii, dreapta pe partea din spate a capului.
ILEITA – Procesul celor patru culori standard, cu mina stingă pe anus şi dreapta pe pubis. Deoarece aceasta este o infecţie, se face un al doilea Proces al celor patru culori prin chakra inimii pentru a stimula sistemul imunitar. Consultaţi-vă cu specialistul în clisme.
INDIGESTIA – Procesul celor patru culori standard, cu mîna stingă pe stomac, mîna dreaptă pe partea opusă a corpului, în spate. Stabiliţi cu dieteticianul regimul alimentar.
INFECŢIA – Orice infecţie se tratează acolo unde apare la suprafaţă, cu mîna stingă pe partea respectivă iar mîna dreaptă pe partea opusă a corpului. Un al doilea Proces al celor patru culori prin chakra inimii va stimula sistemul imunitar în lupta cu afecţiunea respectivă. Mîna stîngă pe piept, mîna dreaptă pe spate.
INFECŢIILE URINARE – în toate infecţiile trebuie să se facă de două ori Procesul celor patru culori. Primu! se face pe vezica urinară,1 cu mîna stîngă pe vezică şi mîna dreaptă pe partea opusă a corpului. Apoi se face al doilea, prin piept, pentru stimularea sistemului imunitar.
INSOMNIA – Insomnia este un dezechilibru al zonelor corticale şi emoţionale. Mai întîi se face Procesul celor patru culori pe cap, cu mîna stîngă pe frunte şi dreapta pe meduila oblongata (mica scobitură de la baza craniului). Al doilea Proces al celor patru culori se face prin chakra inimii, mîna stîngă pe piept, mîna dreaptă pe spate. Trataţi stresul emoţional. Vezi PARTEA A TREIA – Echilibrarea emoţională şi înlăturarea stresului.
IRADIEREA CU RAZE X – Lucraţi prin piept pentru a echilibra şi stimula sistemul imunitar. Procesul celor patru culori standard, cu mîna stîngă pe piept şi mîna dreaptă pe spate.
IRITAŢIA – Vezi BOLILE DE PIELE.
LARINGITA – Gîtul devine dureros şi pacientul vorbeşte cu greutate. Mîna stîngă pe zona dureroasă, mîna dreaptă pe partea opusă a gîtului. Procesul celor patru culori standard.
LEUCEMIA – Vezi PARTEA A TREIA – Tratamente speciale cu cele patru culori – Tumori. Toate tratamentele se fac prin chakra inimii. Ele nu constituie un înlocuitor a! tratamentului medical ci trebuie folosite ca adjuvant al oricărui alt proces terapeutic. Continuaţi toate celelalte tratamente dacă obţineţi rezultate satisfăcătoare. Consultaţi-vă cu medicul curant.
MALADIA ADDISON – Puneţi mîna stîngă pe mijlocul pieptului, dreapta pe mijlocul spatelui. Patru culori standard.
MALADIA ALZHEIMER – Folosiţi Procesul celor patru
culori pentru a stimula şi echilibra creierul. Mîna stîngă pe chakra frunţii, dreapta pe partea din spate a capului. Procesul celor patru culori standard. Consultaţi specialistul în chelaţie pentru eliminarea aluminiului din corp.
MASTOIDITA – Vezi BOLILE URECHILOR. MIOPIA – Vezi BOLILE DE OCHI.
MONONUCLEOZA – Mîna stîngă pe inimă, mîna dreaptă pe spate. Procesul celor patru culori standard.
NARCOLEPSIA – Mîna stîngă pe partea din spate a capului, pe medulla oblongata, iar mîna dreaptă pe frunte. Procesul celor patru culori standard.
NEFRITA – Vezi AFECŢIUNILE RENALE.
V
NERVII, NERVOZITATEA – Suprasolicitare emoţională. Procesul celor patru culori standard, cu mina stîngă pe piept, mîna dreaptă pe partea opusă a corpului, în spate.
NEVRITA – Este o inflamare a nervilor. Mîna stîngă pe zona dureroasă, mîna dreaptă pe partea opusă a corpului. Procesul celor patru culori standard plus un al doilea Proces prin inimă pentru sistemul imunitar.
OREIONUL – Puneţi mîna stîngă pe partea stîngă a gîtului şi mîna dreaptă pe partea opusă. Procesul celor patru culori standard.
PECINGINEA (ZONA ZOSTER) – Vezi BOLILE DE PIELE. Vătămarea pielii. Se face un dublu Proces al celor patru culori. Se tratează mai întîi simptomele. Se pune mîna stîngă pe zona dureroasă sau pruriginoasă şi mîna dreaptă pe partea opusă a corpului. Apoi se stimulează sistemul imunitar efectuînd încă o dată Procesul celor patru culori prin chakra inimii, cu mîna stîngă pe inimă, mîna dreaptă pe spate. (Vezi PARTEA A TREIA – Echilibrarea emoţională şi înlăturarea stresului.)
PIOREEA – Vezi AFECŢIUNILE GURII. PNEUMONIA – Vezi AFECŢIUNILE RESPIRATORII.
PROSTATA – Toate afecţiunile prostatei vor fi tratate la fel. Se face Procesul celor patru culori standard, cu mîna stîngă pe pubis, mîna dreaptă pe anus.
PRURITUL – Trataţi zona pruriginoasă cu Procesul celor patru culori. Stimulaţi sistemul imunitar prin piept, cu încă un Proces al celor patru culori. Verificaţi dacă este Candida Albicans
RĂCELILE – Răcelile necesită un Proces cu cele patru culori standard, cu mîna stîngă pe piept şi dreapta pe spate. Aceasta fortifică sistemul imunitar şi energizează sistemul respirator, unde se manifestă majoritatea simptomelor de răceală.
REUMATISMUL – Trataţi zona dureroasă cu Procesul celor patru culori şi apoi efectuaţi un al doilea Proces al celor patru culori prin chakra inimii, pentru echilibrarea şi încărcarea sistemului imunitar
RIGIDITATEA – Tensiunea şi blocarea muşchilor Folosiţi Procesul celor patru culori direct pe muşchii blocaţi. Stîngă pe zona afectată şi dreapta pe partea opusă a corpului.
SCIATICA – întreruperea impulsurilor din nervul sciatic. Procesul celor patru culori standard, cu mîna stîngă pe acupunctul din vîrful nervului sciatic sau acolo unde apare durerea la suprafaţă. Vezi PARTEA A TREIA – Echilibrare;
emoţională şi înlăturarea stresului.
SCLEROZA MULTIPLĂ – Vezi PARTEA A TREIA – Patru culori – Tratamente speciale.
SIDA – Folosiţi Pătratul în locul celor cinci tehnici pregătitoare. Procesul de vindecare cu cele patru culori standard, prin chakra inimii, pentru stimularea sistemului imunitar. Terapie emoţională pentru a înlătura teama, culpabilitatea, supărarea şi pentru a genera iubirea necondifională. Repetaţi tratamentul la intervale de 24 de ore. Pentru informaţii suplimentare privind programele speciale de pregătire a terapeuţilor, contactaţi Crystal Awareness Institute, 110 Second Âvenue South, Suite A-13, Pacheco, CA 94553, telefon 415-674-9090.
SINDROMUL PREMENSTRUAL – Cel mai puternic simptom este iratonalitatea emoţională. De două ori Procesul celor patru culori. Mai întîi pe abdomenul inferior, cu rnîna stîngă pe zona interesată şi mîna dreaptă pe partea opusă a corpului Al doilea prin inimă, cu mîna stîngă pe piept, mîna dreaptă pe spate. Există o recomandare specială de înlocuire a celor cinci tehnici pregătitoare cu Pătratul. Dacă se repetă o dată la două zile, poate să apară o stare neplăcută. Vezi PARTEA A TREIA – Echilibrarea emoţională şi înlăturarea stresului.
STRESUL – Vezi PARTEA A TREIA – Echilibrarea emoţională şi înlăturarea stresului.
SUFERINŢELE CORONARIENE – Vezi BOLILE DE INIMĂ. Un Proces cu cele patru culori obişnuit va lucra bine pentru echilibrarea oricărei suferinţe cardiace. Puneţi mîna stîngă pe piept şi dreapta pe spate.
SURDITATEA – Vezi BOLILE DE URECHI.
ŞOCUL – Mîna stîngă pe inimă şi dreapta pe partea opusă a corpului. Procesul celor patru culori standard.
TENDONITA – Inflamarea tendoanelor. Genunchiul alergătorului este un exemplu. Puneţi mîna stîngă pe zona dureroasă şi mîna dreaptă pe partea opusă a corpului Procesul celor patru culori standard.
TIROIDIA – Se tratează la iei ca AFECŢIUNILE GÎTULU!.
TUBERCULOZA – Vezi AFECŢIUNILE RESPIRATORII.
TULBURĂRI DE MENOPAUZĂ – Procesul celor patru culori standard, cu mîna stîngă pe partea de jos a abdomenului şi mîna dreaptă pe anus.
TULBURĂRILE PROVOCATE DE MOLARII DE MINTE
-Deoarece există şi o infecţie, se face de două ori Procesul celor patru culori. Prima zonă de tratament este gura: mîna stîngă pe gură, mîna dreaptă pe partea din spate a capului. Apoi încă o dată prin chakra inimii, pentru a ajuta sistemul imunitar.
Vezi AFECŢIUNILE
TULBURĂRILE VEDERII
OCHILOR.
Patru culori –
TUMORILE Vezi PARTEA A TREIA Tratamente speciale
ULCERELE – Procesul celor patru culori standard. Puneţi mîna stîngă pe zona dureroasă şi mîna dreaptă pe partea opusă a corpului. Vezi PARTEA A TREIA – Echilibrarea emoţională şi înlăturarea stresului.
VAGINITA – Procesul celor patru culori standard pe zona afectată, cu mîna stîngă pe pubis şi mîna dreaptă pe anus. Al doilea Proces al celor patru culori prin inimă, pentru sistemul imunitar Verificaţi prezenţa Candidei
clari în privinţa a ceea ce solicitaţi. Intensitatea va înlătura emoţiile negative din experienţele voastre trecute. Credinţa este mintea care acceptă realitatea lui Dumnezeu sau a Fiinţei Supreme. Ca să vă fie mai uşor, puteţi folosi un simbol mental: cum îl concepe mintea pe Dumnezeu. Poate fi o Lumină Strălucitoare, o Flacără Violetă, un Glas Tunător sau un bătrîn cu barbă. Poate fi oricum consideraţi voi Divinitatea. Pentru Moise a fost un foc mistuitor, pentru Joseph Smith a fost un înger, pentru lisus a fost o viziune şi un glas.
încheierea ideală a rugăciunii trebuie să fie “Voia Ta fie şi a mea” (Facă-se voia Ta! – n.tr.)
lată cîteva căi de dezvoltare a meditaţiei. Alegeţi unu sau două cristale pentru meditaţie. Este bun orice membru al familiei cuarţurilor Mulţi oameni îşi aleg cuarţ roz pentru că el acţionează asupra corpului emoţional. Unii aleg ametistul pentru a-şi dezvlota spiritualitatea, alţii preferă lapis lazuli pentru a-şi mări puterile mentale. Unii aleg cuarţul verde pentru a-şi mări capacităţile de vindecare. Cuarţul fumuriu este printre favoriţi din cauza capacităţii lui de a stabiliza corpul fizic. Cei mai mulţi aleg cuarţul transparent deoarece reprezintă lumina pură din care provin toate culorile.
Forma pietrelor de meditaţie nu este importantă. Ele trebuie să poată fi ţinute în mînă cu uşurinţă. Sferele şi ouăle de cristal sînt cele mai preferate deoarece se pot ţine uşor Multe persoane aleg cristale naturale, neprelucrate. Altora le plac suprafeţele netede, şlefuite. Fiecare piatră de meditaţie trebuie curăţită 7 zile în soluţie de sare de mare. Se poate face o soluţie dintr-o ceaşcă de sare de mare şi 4 litri de apă distilată. Lăsaţi cristalele să stea în această soluţie o săptămînâ. După 7 zile clătiţi-le cu apă distilată şi ştergeţi-le cu o ţesătură moale. Ţineţi în fiecare mînă cîte o piatră şi repetaţi Invocaţia Luminii de trei ori cu voce tare. “Invoc Lumina Cristului, lăuntric. Sînt un canal curat şi perfect. Lumina îmi este călăuză.” Folosiţi aceste pietre numai pentru meditaţia voastră. Nu lăsaţi pe nimeni să le atingă, nici să nu fie văzute! Dedicaţi aceste pietre exclusiv meditaţiei şi ele vă vor ajuta să pătrundeţi mereu mai adînc în şinele vostru interior Odată cu trecerea timpului, este suficient doar să le atingeţi sau să vă gîndiţi la ele şi veţi ajunge la cele mai profunde nivele ale meditaţiei.
Orice obiect folosit doar într-un scop va dobîndi putere si eficienţă mai mare. Ţineţi cristalele în mîini şi recreaţi experienţa meditaţiei celei mai puternice, profunzimea cea mai mare, cea mai mare împăcare şi claritate. Puneţi pietrele în săculeţe de bumbac separate şi nu lăsaţi pe nimeni să le vadă sau să le atingă. Nu doriţi energia nimănui în aceste cristale, vreţi să aibă doar energia voastră. Ele sînt un instrument care vă poartă rapid pe nivelele cele mai profunde ale minţii şi emoţiei,
pe tărîmul Spiritului pur
lată o meditaţie-rugăciune simplă, dar puternică:
Ţineţi un cristal în mîna stingă, cu vîrf ui spre interior Puneţi mina stingă pe palma mîinii drepte. închideţi ochii. Inspiraţi adînc şi relaxaţi-vă. Imaginaţi-vă cristalul stînd cu vîrful în sus. Apropiaţi-vă şi observaţi cum se face tot mai mare, ca o casă. lată o uşă deschisă. Intraţi şi uitaţi-vă la tavan, la lumina şi culoarea care vin prin tavan. Lumina şi culoarea strălucesc pe pereţi şi podea. Aşa cum aţi mai făcut înainte, ascultaţi sunetele din cristalul vostru, cîntecul păsărilor, susurul apei, adierea vîntului. Simţiţi temperatura, mirosiţi florile, gustaţi fructele care cresc în copaci.
Mergeţi pe hol pînă la Camera de Vindecare. Intraţi în ea. în colţul din dreapta este Bazinul Culorilor. Toate formele curcubeului se rotesc şi curg în bazin. Intraţi în bazin şi lăsaţi curcubeul roşu, oranj, galben, verde, albastru, violet să vă umple corpul. Rămîneţi în bazin pînă cînd absorbiţi toate culorile. La fundul acestui bazin adînc este o uşă. O deschideţi şi intraţi în Camera lui Dumnezeu. Camera este de un alb pur. îmbrăcaţi-vă cu mantia albă şi aşezaţi-vă pe perna de aur care vă aparţine. începeţi să repetaţi mantra universală Om Namah Shivaya. Pronunţaţi-o OM-na-MA-şi-VA-ia (accentuaţi silabele scrise cu majuscule, n. tr.). Repetaţi-o continuu, OM-na-MA-şi-VA-ia, OM-na-MA-şi-VA-ia, OM-na-MA-şi-VA-ia. Simţiţi aceste cuvinte curgînd prin voi, liniştindu-vă mentalul flecar Simţiţi corpul începînd să se amestece cu pereţii albi pînă cînd dispare. Mentalul vostru pluteşte liniştit, în pace.
Intra cineva şi se aşează pe o pernă, în faţa voastră. Acesta este Dumnezeu. Obervaţi cum arată imaginea voastră despre Dumnezeu. Staţi în pace şi linişte cu Dumnezeu. Cînd simţiţi pacea, pur şi simplu explicaţi-vă nevoile şj încredinţafi-le Domnului. Observaţi şi simţiţi acceptarea. Ştiţi că toate nevoile voastre vor fi împlinite. Simţiţi cum absorbiţi Lumina de la Dumnezeu, cum vă umpleţi pînă cînd simţiţi şj vedeţi doar Lumina.
Cînd Lumina începe să pălească, ieşiţi din camera lui Dumnezeu şi ieşiţi din cristal. Intraţi înapoi în corp, în acest timp şi spaţiu. Deschideţi ochii.
Folosiţi meditaţia pentru înlăturarea blocajelor emoţionale care vă^stau în calea celorlalte metode de vindecare.
în orice caz de vindecare, amintiţi-vă că aceasta vine prîn voi şi nu de la voi. Dacă încercaţi să vindecaţi de la voi înşivă, vă slăbiţi. Dacă deveniţi un canal curat şi perfect,-‘-veţi-‘fi instrumentul prin care Lumina desâvîrşeşte echilibrarea. Deveniţi membrii fizici ai echipei de vindecare. Capacitatea voastră de a sluji celorlalţi va creşte simţitor Acest cimp de energie numit adeseori corp eteric sau cîmp de Dioenergie începe să vibreze potrivit frecvenţelor sau ritmurilor vibraţiei culorilor Această energie de cîmp vibrant curge prin sistemele de energie ale corpului, chakrele. Energia stimulează sistemul nervos care activează mişcarea în corp. Ea ir\Auen\eazâ de asemenea glandele endocrine, regulatorii chimici ai teia eior Dacă o cantitate echilibrată de culoare pătrunde în corp ea creează fluxuri de energie echilibrată către celule şi va fi eliberat amestecul apropriat de hormoni şi enzime pentru creşterea celulară. Dacă se primeşte un amestec de culoare dezechilibrat corpul şi celulele vor reacţiona negativ
Nu este nevoie să cunoaştem toate atributele culorii sau toate mecanismele cromoterapiei pentru a folosi culoarea în crearea echilibrului terapeutic, Computerul minţii subconştiente ştie cum să vă menţină echilibrul corpului. El face lucrul acesta toată viaţa, automat El ştie ce culori îi trebuie corpukji vostru. Ştie de asemenea cum să creeze echilibrul. Dacă-i comandaţi minţii să lucreze cu culori pentru vindecare, ea aşa va face. Dacă-i spuneţi să creeze echilibru celular într-un context legat de culoare, aşa va face Va lua orice culoare şi cantitate necesară din lumina pură şi va echilibra cîmpurile de energie ale corpului lată cîteva meditaţii pe culori pentru echilibrarea
energetică.

Elemente de bază ale culorilor
Bazinul culorilor

De sute de ani culorile sînt folosite la vindecare. Studiul vindecării prin culoare se numeşte cromoterapie. Culoarea este vibraţie care intră în contact cu senzorii ochilor. Impulsurile nervoase de la conurile şi bastonaşele din ochi primesc acele vibraţii şi merg la creier să activeze imagini colorate pe ecranul vederii interioare. Creierul le identifică pentru mintea conştientă, centrul prelucrării logice.
Partea subconştientă automată a corpului absoarbe culorile care influenţează cîmpul de energie din jurul corpului.
vîrful cristalului. Apropiaţi-vă şi vedeţi cum devine din ce în ce mai mare pînă ajunge cît o casă. Intraţi prin uşa deschisă şi priviţi în sus, la tavan. Observaţi lumina şi culoarea strălucind pe pereţi şi pe podea. Mirosiţi aerul, ascultaţi sunetele din cristal. Mergeţi pe hol către uşa pe care scrie Camera de Vindecare. Intraţi prin această uşă. In stînga este o platforma de vindecare iar în dreapta este Bazinul Culorilor Duceţi-va la bazinul plin de culoare, cu toate culorile curcubeului strălucind şi curgînd, împrăştiind scîntei multicolore. Sînt aici toate culorile: toate nuanţele de roşu, de la roz deschis pînă la grena; oranj strălucitor ca focul şi ga/ben, de la cel mai deschis pînă la cel mai închis; verde deschis ca spuma mării, pînă la verdele închis-al pădurii; nuanţe strălucitoare de albastru, de la cerul senin pînă la indigoul închis; şi violet, de la lavanda deschisă la purpuriul închis al strugurilor. Toate culorile curcubeului! Intraţi în Bazinul Culorilor şi simţiţi cum vă spală culoarea vibrantă. Aşezaţi-vă pe fundul bazinului şi inspiraţi culorile. Inspirindu-le, aduceţi în voi roşul strălucitor pînă cînd vă umpleţi corpul cu vitalitate, stimulîndu-vă tot sistemul circulator Expirînd, simţiţi toate tensiunile părăsindu-vă corpul. Inspiraţi oranj şi galben pînă cînd culorile vă pătrund în sistemul nervos, făcîndu-vă să vibraţi pretutindeni, umplînd sistemul nervos cu vitalitate şi energie. Expirînd, simţiţi-vă corpul relaxîndu-se, liniştindu-se. Inspiraţi verdele. Cînd intră în sistemul endocrin, simţiţi armonia diafană a verdelui umplînd toate celulele corpului vostru. Expiraţi şi eliminaţi toate toxinele şi nervozitatea. Inspiraţi albastrul -albastrul strălucitor, nuanţa voastră favorită de albastru. Urmăriţi cum culoarea albastră curăţă norii din mintea voastră pînă cînd nu mai vedeţi decît cerul senin. Expiraţi şi relaxaţi-vă, relaxaţi-vă, relaxaţi-vă. Inspiraţi rozul moale, diafan, rozul apusului. Lăsaţi rozul să vă inunde vederea pînă cînd vedeţi totul în roz. Simţiţi toate tensiunile şi perturbările emoţionale dispărînd.
Inspiraţi violetul, de la lavandă la purpuriu, şi orice nuanţă care vă place. Cînd intraţi în culoarea purpurie, ea devine cerul purpuriu al spaţiului. Priviţi stelele de pe cerul purpuriu. Cînd vă îndreptaţi către steaua cea mai strălucitoare dintre toate, concentraţi-vă toată atenţia asupra ei. Aceasta este steaua voastră. De pe această stea aţi venit şi acum vă întoarceţi acasă. Mişcindu-vă tot mai repede, deschideţi-vă larg inima şi mintea şi umpleţi-le cu lumina stelei voastre. Intraţi în lumina stelei voastre.
Cînd deveniţi din nou conştienţi de corpul vostru,
deschideţi ochii.
Acesta nu este doar un excelent exerciţiu de meditaţie şi relaxare, ci are şi o mare putere de vindecare pentru persoanele care suferă de stres emoţional şi durere fizică. Repetaţi acest exerciţiu on de cîte on sînteţi tulburaţi Bazinul Culorilor vă echilibrează şi vă ajută la refacerea armoniei
Cristalele culorilor
Găsiţi-vă o poziţie comodă, de preferat şezînd cu picioarele goale pe covor, cu cîte un cristal în fiecare mînă, In poziţia standard (stîngul cu vîrful în afară, dreptul cu vîrful înăuntru). Inspiraţi adînc şi expiraţi. Mai inspiraţi o dată şi ţineţi-vâ respiraţia. Cînd expiraţi, lăsaţi toată frustrarea şi anxietatea să iasă odată cu aerul. Inspiraţi din nou, ţineţi-vă respiraţia. Cînd expiraţi, simţiţi cum braţele şi mîinile vi se relaxează. Capul, ceafa, umerii şi braţele sînt acum relaxate. Inspiraţi încă o dată şi simţiţi cum, la expiraţie, încordarea din partea de sus a corpului vă părăseşte. Simţiţi pieptul şi partea de sus a spatelui foarte relaxate. La următoarea respiraţie vă simţiţi partea de jos a stomacului, a spatelui şi fesele relaxîndu-se. Orice tensiune părăseşte capul, ceafa, umerii, braţele, pieptul, stomacul şi fesele. Respiraţi adînc. Lăsaţi orice tensiune şi nervozitate să iasă din picioare. Simţiţi-vă tot corpul relaxîndu-se şi eliminînd orice tensiune şi nervozitate din toţi muşchii, ligamentele, tendoanele şi oasele. Simţiţi-vă foarte relaxat, cu mintea foarte limpede.
Imaginaţi-vă un copac acoperindu-vă corpul – un stejar sau un pin sau copacul vostru preferat. Trimiteţi rădăcinile copacului prin picioare, în pămînt. înf igeţi-le adînc în pămînt, ancoraţi-ie bine acolo. Trageţi energia pămîntului prin rădăcini, în fiecare parte a corpului vostru. O senzaţie de căidură vibrantă vă umple cu putere, cu limpezimea gîndirii şi pace. Copacul dispare.
Imaginaţi-vă cristalul stînd In faţa voastră, mărindu-se cît o casă. Intraţi în el prin uşa deschisă. In mijlocul camerei este un alt cristal foarte mare, cu scaune înăuntru. Intraţi în acest cristal şi aşezaţi-vă. Cînd vă aşezaţi, pereţii cristalului îşi schimbă culoarea de la cuarţ transparent la rubin. Toate nuanţele de roşu vă inundă corpul. Vedeţi culorile. Le simţiţi cum vă intră în corp şi unde se duc. Ce sunet auziţi? Care este sunetul culorii roşii, ce miros şi ce gust simţiţi? Care este temperatura culorii roşii? Cînd se opreşte culoarea roşie, urmăriţi pereţii de rubin trartsformîndu-se în topaz oranj.
Toate nuanţele de oranj intră acum în voi, activate de topaz. Puteţi simţi forţa oranjului şi temperatura lui. Ce sunet are oranjul, care este mirosul, care este gustul lui? Cînd culoarea oranj începe să pălească, vedeţi pereţi! de topaz schimbîndu-se în cuarţ citrin şi toate nuanţele de galben vă inundă trupul. Care este sunetul galbenului, cum miroase şi ce gust are? Care este temperatura galbenului? Simţiţi nuanţeie de galben cum vă inundă corpul.
Citrinul se schimbă acum în smarald şi toate nuanţele de verde, de ia spuma vaporoasă la verdele închis al pădurilor, vă umplu corpul. Smaraldul trimite valuri de culoare verde în voi. Cum miroase şi ce gust are verdele, ce auziţi? Verdele este răcoros, cald, fierbinte? Simţiţi modificările pe care verdele le operează în voi. Cînd toate modificările sînt încheiate, vedeţi culoarea pălind.
Smaraldul se schimbă în safir şi toate nuanţele de albastru curg prin corpul vostru activate de piatra safirului.
PARTEA A C1NCEA INSTRUMENTE SPECIALE
Generatorul de energie mentală
Generatorul de energie mentală foloseşte triunghiul sau sistemul triunghiular tip reţea de energie cu cristale. Este activat de minţile combinate a trei sau mai multe persoane şi se poate folosi pentru vindecarea în absenţă, fie personală sau
impersonală.
Pentru a vă construi un generator de energie mentală, aveţi nevoie de un cristal de aproximativ 8 cm în diametru sau chiar mai mare şi 3 cristale mai mici, de dimensiuni egale, şi minimum 3 persoane. Puneţi cristalul cel mare cu vîrful în sus pe o masă sau pe covor. Aşezaţi cele trei cristale mai mici orizontal, pe masă sau pe covor. Vîrfurile lor vor fi orientate spre cristalul mare, formînd un triunghi.
Persoanele care participă se aşează într-un cerc şi se ţin de mină. Liderul grupului va spune cu voce tare: “Vedeţi o rază de lumină ieşind din inima voastră către inima persoanei din stînga. Urmăriţi-o cum se mişcă în sens orar, din ce în ce mai repede. Emiteţi altă raza de lumină, de jur-împrejur, prin spatele persoanei din dreapta, pînă cînd se formează un al doilea cerc de lumină care se roteşte în sens antiorar. Aveţi acum două cercuri de lumină care se rotesc în direcţii opuse. Acesta este Inelul-Pe aici nu se trece. Numai cele mai înalte energii spirituale pot trece prin acest
inel.
Aşezaţi-vă. în faţa voastră sînt cele patru cristale. Cristalul cel mare este în centru, vertical, cu vîrful în sus, iar cele trei cristale mai mici sînt aşezate orizontal, cu vîrful către cristalul cel mare. Fiecare cristal mic primeşte un număr corespunzînd unei persoane din cerc. Fiecare persoană se duce şi pune degetul pe cristalul cu numărul corespunzător. Apoi se întoarce şi se aşează.
Cu cristalele personale în mîini, aşezaţi-vă confortabil, cu picioarele relaxate pe covor. Priviţi cristalul care vă corespunde. Închideţi ochii şi vedeţi cristalul aşezat orizontal, pe covor. Apropiaţi-vă. Vedeţi cum se măreşte pînă cînd ajunge cît o casă. Intraţi prin uşa deschisă. Mergeţi pe coridor către vîrful cristalului şi opriţi-vă la deschidere.
în faţa voastră, în centrul curţii interioare, vedeţi cristalul cel mare cu vîrful în sus. De fiecare parte puteţi vedea celelalte două cristale în uşile cărora stau celelalte două persoane. Din centrul frunţii lăsaţi o rază de lumină să strălucească puternic, să cadă pe centrul cristalului şi să înceapă să se mişte într-un vîrtej de energie. Urmăriţi-o mişcîndu-se din ce în ce mai repede şi pe măsură ce se ridică vedeţi-o acoperind o platformă largă. Pe platformă puneţi numele şi imaginea oricui are nevoie de vindecare, indiferent dacă nevoia este fizică, mentală sau emoţională. Vedeţi energia umplînd persoana sau persoanele respective pînă cînd acestea sînt ca nişte globuri de lumină strălucitoare. Puneţi conducătorii tuturor naţiunilor lumii pe platformă şi vedeţi-i cum se umplu cu lumină. Vedeţi pămîntul pe această platformă, vedeţi-l cum se umple cu energie, pînă cînd devine un glob de cristal strălucind de lumină. Puneţi propriul vostru nume în acest glob de lumină
care este Planeta Mamă.
întoarceţi-vă şi mergeţi către uşa laterală. Ieşiţi din cristal, intraţi din nou în corpul vostru, din nou în acest timp
şi spaţiu.
Forma generatorului nu trebuie schimbată. Generatorul trebuie activat cel puţin o dată pe lună, de cel puţin trei persoane. Lîngă generator puteţi pune diverse obiecte pentru a fi încărcate. Imaginile persoanelor care au nevoie de vindecare pot fi puse lîngă generator pentru vindecarea în absenţă Sisteme tip reţea de energie cu cristale
Geometria este o afirmare vizuală a relaţiilor matematice. Ea arată cum este energia cînd ia formă. Matematica defineşte relaţiile dintre un obiect şi alt obiect. Deoarece toate obiectele” sînt în ultimă instanţă energie, se poate spune că orice energie se poate defini prin matematică. Fizica foloseşte matematica pentru a defini acţiunea energiei cînd se mişcă prin universul nostru tridimensional. Atunci ce este energia care circulă în universul cu patru sau mai multe dimensiuni? Dacă ieşim din universul formei, guvernat de trei dimensiuni şi controlat de spaţiu şi timp, trecem din corp în minte. Atunci a patra dimensiune trebuie să fie dimensiunea gîndirii pure. Energia este întotdeauna energie, indiferent de dimensiune. Orice energie pe cars o percepem în dimensiunea formei noastre trebuia să exis-te şi în dimensiunea gîndirii. Cea mai înaltă dimensiune a energiei trebuie să fie Dumnezeu. Cînd energia coboară în dimensiuni mai dense, fiecare dimensiune îi modifică modalitatea în care se exprimă şi în care este percepută, însă energia este întotdeauna energie.
Energia gîndirii pure este de natură magnetică atunci cînd se deplasează prin cele trei dimensiuni – nu ca magnetul feros, un alt tip de energie înrudită cu gravitaţia. De aceea gîndurile pot fi reţinute de cristale, asemănător stocării magnetice din computere. Orice formă există în cele patru dimensiuni ca gînd. Acele forme de gînd sînt imaginile unor forme geometrice. Dacă dorim să aducem energie din a patra dimensiune în a treia, trebuie să creăm formele de gînd geometrice şi să le activăm mental. Cristalele ne ajută să ancorăm această a patra dimensiune, geometrică, în universul nostru. Ele pot crea o poartă prin care curge energia. Acea energie este forţa care înseamnă viaţa pentru toate formele biologice.
Reţelele de energie cu cristale oferă un fenomen foarte divers. Se poate obţine o imensă sursă de energie, aparent de nicăieri. Această energie poate fi adusă în orice zonă doriţi. Ea va genera modificări energetice în orice obiect din cîmpul respectiv Reţelele cu cristale pot fi folosite în scopuri foarte diverse. Ele pot încărca obiectele cu energia forţei de viaţă. Ele pot fi folosite ca să creeze puternice schimbări emoţionale în orice persoană care intră în ana lor Gama de folosire cuprinde şi activitatea onirică conştientă din timpul somnului şi, la capătul enumerării, dar nu cel mai de pe urmă, ele pot fi folosite pentru vindecarea în absenţă.
încărcarea
Reţelele cu cristale pot fi folosite la încărcarea unui obiect sau a unei zone cu energia forţei de viaţă. Orice obiect din aceste reţele îşi va mări energia. El va absorbi şi va reţine o mare cantitate de energie vitală. Această energie poate fi transmisă oricărei forme biologice vii.
1 ÎMBRĂCĂMINTEA. Hainele sînt cel mai aproape de piele. Hainele sintetice vă slăbesc cîmpul de energie; ţesăturile naturale vă completează. Ambele tipuri de ţesături se pot încărca în cîmpurile reţelelor cu cristale. încărcarea poate anula efectele dăunătoare ale ţesăturilor sintetice. Puneţi o reţea sub şifonier sau sub sertarele cu lenjerie şi alta lîngă dulapul cu încălţăminte Efectul de energizare nu este blocat de ^majoritatea materialelor Energia va trece prin lemn în dulapuri. încărcarea hainelor este benefică în special pentru atleţi. Alergătorii şi ceilalţi atleţi ar trebui să-şi încarce încălţămintea punînd-o într-o reţea de energie. Majoritatea meridianelor corpului ies prin picioare, încărcîndu-vă încălţămintea veţi oferi o nouă sursă de energie tuturor organelor şi celulelor aflate la celălalt capăt al acestor meridiane. Veţi da mai multă energie picioarelor ca să depăşească stresul mărit pe care-l suportă în timpul exerciţiului
sportiv.
2. CRISTALELE. Toate cristalele şi bijuteriile ar trebui să fie ţinute în cîmpul unei reţele cu cristale. Aceasta le va curăţa de emoţiile negative şi le va încărca cu energia pe care o puteţi folosi atunci cînd le purtaţi asupra voastră.
3. ALIMENTELE. Orice aliment pus în reţea va fi încărcat chiar prin ambalaj. Ambalate în cutii de conserve sau sticle, în hîrtie sau în cutii, în pungi sau în plastic, toate alimentele, indiferent de tipul de ambalaj, se vor încărca şi vor reţine această încărcare pînă la folosire. Pe 2 iulie 1985, o conservă cu mîncare pentru pisici a fost încărcată timp de o oră. Cîmpul de energie a fost măsurat cu baghetele: se întindea pe o distanţă de 1 metru de la cutie. Cutia a fost ţinută la distanţă de orice obiect biologic viu care i-ar fi putut lua această energie. După o săptămînă, cîmpul,de energie măsura tot 1 metru. După o lună, după şase luni şi după un an, verificările făcute n-au evidenţiat
nici o schimbare.
4. LENJERIA. Cearşafurile, feţele de pernă şi prosoapele ar trebui încărcate. Puneţi o reţea de energie cu cristale în dulapul de lenjerie. Este o senzaţie extraordinară să te ştergi cu un prosop încărcat. Imaginaţi-vă somnul în cearşafuri încărcate. Energia suplimentară vă poate face viaţa nocturnă mai
interesantă.
5. PLANTELE. Toate plantele de casă pot beneficia de pe
urma sistemelor tip reţea. Dacă puneţi o plantă în cîmpul unei reţele se va întîmpla o minune cu plantele bolnave sau slăbite. Udîndu-le cu apă încărcată, le veţi face cu adevărat fericite, încercaţi să hrăniţi o plantă cu substanţe nutritive sau fertilizante încărcate şi cu apă încărcată. Nu faceţi nimic pentru altă plantă. Verificaţi diferenţa, dacă este vreo diferenţă, după 33 de zile.
6. APA. Puneţi o cană de apă într-o reţea activată şi lăsaţi-o acolo 24 de ore. Măsurînd cu bagheta veţi observa o mărire a cîmpului de energie a apei de la 30 de centimetri la 6 metri sau mai mult. Folosiţi această apă pentru băut, gătit, udarea plantelor sau pentru animalele de casă. Recomandăm o
reţea cu 4 sau 6 laturi.
7. VINUL. încercaţi această experienţă: cumpăraţi 2 sticle de vin identice. Ţineţi una din sticle în reţeaua cu cristale timp de 2 ziie. Ţineţi cealaltă sticlă în altă încăpere. După două zile deschideţi ambele sticle şi remarcaţi diferenţa de gust.
Zone întregi pot fi încărcate. Suprafeţele pot fi mici cît o cutie de bijuterii sau mari, ca o fermă, lată cîteva posibilităţi.
AUTOMOBILELE. Puteţi prinde automobilul în reţea în mai multe moduri: tot vehiculul, interiorul sau numai scaunul şoferului. Veţi putea constata o eficienţă sporită a maşinii. Veţi fi cu siguranţă mai puţin obosiţi cînd conduceţi. Se va înregistra o evoluţie corespunzătoare a stării voastre afective. Forma maşinii va determina forma reţelei.
PATURILE. Prinzînd patul în reţea vă puteţi mări capacitatea de regenerare a organismului şi de încărcare a bateriilor celulare. Nu va mai trebui să dormiţi mult. De asemenea, vi se schimbă visele. Pentru paturi, vă recomandăm o reţea cu 6 laturi.
FUNDAŢIILE CLĂDIRILOR. O întreagă clădire sau grupuri de clădiri pot fi prinse în reţele de cristale, punînd cristalele în fundaţie. Aceasta creează un cîmp de energie permanent în jurul întregii structuri. Acum avem case cu reţele, un apartament, o clădire de birouri, un centru comercial şi un ashram, toate cu reţele de cristale.
GRĂDINILE. întreaga zonă a grădinii poate fi prinsă în reţea sau chiar ferme întregi. Clădirile hidroponice se pretează în mod special la acest proces. în toate cazurile plantele vor beneficia de energie. Tipurile de suprafaţă vor determina tipul de reţea care va fi folosit.
ANIMALELELE DE CASĂ. Prindeţi în reţea colivia, cuşca sau căsuţa animalelor de casă. Le veţi oferi un tratament minunat. Vă vor iubi pentru asta. Veţi observa că mergeţi mai rar la veterinar şi sănătatea lor globală va fi mai bună. Rănile li se vor vindeca mai repede.
CAMERELE. Orice încăpere poate fi prinsă în reţea şi îi creşte energia. Formele de gînduri impregnate în reţea pot provoca schimbări emoţionale. Camerele de aşteptare şi camerele de tratament pot accelera procesele de vindecare spirituală. Camerele de spital sînt cele mai bune candidate pentru acest tip de reţea. Toate camerele de spital, toate saloanele, în special saloanele de urgenţă sînt pline cu traumele emoţionale ale oamenilor bolnavi şi răniţi. Toate gînduriie şi toate sentimentele lor sînt negative şi acest negativism pătrunde în pereţii şi în ţesăturile din cameră. Orice cîmp emoţional negativ va slăbi cîmpul energiei biologice a celor care intră în zona respectivă. Acesta este un factor de stres major pentru asistentele medicale şi medici ca şi pentru pacienţi.
MESELE DE TRATAMENT. Cîmpurile reţelei de energie cu cristale se pot adăuga meselor de tratament pentru a amplifica efectele masajului,practicilor shiatsu, jin shin,terapiei polarităţii, chiropracticii, altor procese de manipulare a energiei şi corpului. De la un chiropractician din California: “Am observat diferenţa la clienţii mei. O rezistenţă foarte mică la corectarea subluxaţiilor şi în general o atitudine relaxată. Tensiunea din zona cefei şi din jurul ei a fost mult mai scăzută”. De la o şcoală de masaj din New Hampshire: “Toate mesele noastre de tratament sînt prinse în reţele cu cristale. Cred realmente că afacerile noastre au crescut. Oamenii se dau în vînt după
masajele noastre”.
Recomandăm reţelele cu 6 laturi pentru mesele de tratament. în scopuri terapeutice folosim numai două dintre multele tipuri de reţea de energie cu cristale. Folosim reţelele cu 4 şi cu 6 laturi. Reţeaua cu. 4 laturi simulează piramida. Ea creează un cîmp simplu de bioenergie pură. Orice se află în acest cîmp va absorbi sau va stoca această energie. Reţeaua cu 6 laturi este ceva mai complexă. Este folosită pentru a crea şi menţine formele de gînd încărcate emoţional într-o anumită zonă. Ea reprezintă prima noastră opţiune pentru vindecarea în absenţă. Este cel mai stabil cîmp de reţea şi vă conectează la forţele naturale ale Planetei Mame.
Reţeaua cu 4 laturi
Modelul acestei reţele seamănă cu o piramidă. Aşezaţi cristalele în pătrat. Puneţi un al cincilea cristal în centru. Nu are importanţă direcţia în care sînt orientate vîrfurile cristalelor. Indiferent pentru ce tip de cristal optaţi, să fie toate de acelaşi fel. Din considerente practice ele ar trebui să aparţină familiei cuarţuri fumurii sau ametiste, dar toate 5 să fie la fel, să nu fie amestecate.
Număraţi cristalele de la 1 la 5. Cristalul din stînga sus va fi numărul 1. Se numără în continuare spre stînga. Numărul 5 este în centru.
Ţineţi un cristal în mîna dreaptă. Indreptaţi-I cu vîrful spre numărul 5 din centru. Imaginaţi-vă o rază de lumină ieşind din cristalul central , spre 1,ca o tijă de lumină soiidă care face legătura cu cristalul 5. Trimiteţi o altă tijă de lumină de la 1 la 2. Acum completaţi triunghiul trimiţînd o altă tijă de lumină care face legătura între 2 şi 5. Ordinea legăturii este 5-1-2-5.
In continuare, trimiteţi lumina înapoi la 2, peste 3, şi înapoi la 5. Ordinea celui de-al doilea triunghi este 5-2-3-5.
Al patrulea şi ultimul triunghi de conectare este de ia 5 la
4, la 1, la 5: 5-4-1-5
Puteţi vedea cum se formează cele 4 laturi triunghiulare ale unei piramide văzute de sus. Îndreptaţi cristalul de activare spre piatra din centru şi spuneţi Invocaţia Luminii cu voce tare de 3 ori.”Invoc Lumina Cristului, lăuntric. Sînt un canal curat şi perfect. Lumina îmi este călăuză.”
Puteţi folosi o baghetă pentru a măsura acest cîmp de energie activat. Veţi obţine o rază medie de 9 metri din centrul
reţelei.
Camerele de aşteptare şi tratament pot fi energizate
construind o reţea de energie cu cristale, cu 4 laturi, în cameră. Prindeţi cîte un’ cristal în fiecare colţ al camerei. Folosiţi orice bandă adezivă ca să fixaţi cristalele la o distanţă de 15 cm de la podea. Al cincilea cristal este prins în centrul tavanului. Activaţi reţeaua cum s-a arătat înainte. Cristalul din centru este numărul 5 iar fiecare din cristalele din colţuri sînt numerotate de la 1 la 4. Amintiţi-vă, de fiecare dată cînd conectaţi cristalele, că formaţi un triunghi. Fiecare triunghi este o latură a unei piramide. Conectaţi toate triunghiurile şi obţineţi o formă geometrică, o piramidă. Aceasta activează energia forţei vitale din zonă. Energia este menţinută în locul respectiv cu cristalele.
Reţeaua cu 6 laturi
Luaţi 7 cristale. Aranjaţi 6 dintre ele echidistant, într-un cerc. Aţi obţinut un hexagon, o formă geometrică cu 6 laturi. Puneţi cel de-al şaptelea cristal în mijlocul hexagonului.
Număraţi cristalele de la 1 la 7. Cristalul cel mai de sus este numărul 1. Se continuă numărătoarea spre stînga. Cristalul din centru este numărul 7.
Activaţi reţeaua îndreptînd un cristal spre numărul 7 din centru şi trăgînd o bandă sau o tijă de lumină imaginară spre 1, de la 1 la 2 şi de la 2 înapoi la 7. Puteţi vedea acest triunghi aşa cum am făcut la reţeaua cu 4 laturi. Ordinea este 7-1-2-7.
Trasaţi din nou o linie de lumină de la 7 la 2, de la 2 la 3 şi înapoi la 7. Aţi făcut deja al doilea triunghi şi ordinea lui este 7-2-3-7.
Acum trimiteţi o rază de lumină de la 7 la 3, la 4 şi înapoi la 7. Această nouă ordine este 7-3-4-7.
Continuaţi să faceţi triunghiuri în jurul cercului, trimiţind o rază de lumină de la 7 înapoi la 4 peste 5 şi înapoi la 7 Ordinea este 7-4-5-7.
întoarceţi-vă de la 7 la 5, peste 6 şi înapoi la 7: 7-5-6-7.
Pentru completarea reţelei întoarceţi-vă de la 7 la 6, la 1 şi înapoi la 7: 7-6-1-7.
Aveţi acum o piramidă cu 6 laturi. Ea seamănă şi cu un cristal văzut de sus. îndreptaţi vîrful cristalului vostru de activare către cristalul numărul 7 din centru şi repetaţi Invocaţia Luminii cu voce tare, de 3 ori: “Invoc Lumina Cristului, lăuntric. Sînt un canal curat şi perfect. Lumina îmi este călăuză.”
Reţeaua este acum activată.
Avertisment: nu mai mişcaţi cristalele după ce le-aţi prins în reţea şi le-aţi activat. Dacă le mişcaţi, veţi întrerupe fluxul de energie. Dacă totuşi o faceţi, trebuie să reactivaţi întreaga reţea. Mesele de tratament pot fi deplasate atîta timp cît deplasarea lor nu deplasează din loc cristalele, acolo unde sînt ele prinse de masă. Odată aşezat cristalul în spaţiu-timpul lui,trebuie să nu mai fie deplasat din acel loc, ca să nu se dezactiveze reţeaua. Reactivaţi reţelele la fiecare 30 de zile pentru a fortifica formele de gînd din ele.